CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Documents d'identificació i avaluació sobre Riscos Psicosocials al Treball http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11153 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11153 2015-05-04T10:24:26Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Transports i Comunicacions Alimentació, Comerç i Hostaleria Administració Pública Energia, Mineria, Químiques i Afins Sanitat Camp, Agricultura i Pesca Metall Tèxtil, Pell i Derivats Ensenyament Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Neteja Salut Laboral Salut <p>Assetjament psicològic en el treball: definició (NTP 854): Ntp 854 acoso psicológico en el trabajo: definición from CGT Catalunya http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-854-acoso-psicolgico-en-el-trabajo-definicin<br class='autobr' /> Factors psicosocials. Metodologia d´avaluació (NTP 926): http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/factores-psicosociales-metodologia-de-evaluacion<br class='autobr' /> El mètode COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) d´avaluació de riscos psicosocials (NTP 703): (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique100" rel="directory">Guies editades per Organismes Oficials </a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH128/arton11153-39454.jpg" width='150' height='128' /> <div class='rss_texte'><p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Assetjament psicològic en el treball: definició (NTP 854):</strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/JudYoBGybK5E0U" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-854-acoso-psicolgico-en-el-trabajo-definicin" title="Ntp 854 acoso psicológico en el trabajo: definición" target="_blank">Ntp 854 acoso psicológico en el trabajo: definición</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-854-acoso-psicolgico-en-el-trabajo-definicin" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-854-acoso-psicolgico-en-el-trabajo-definicin</a></p> <p><strong>- Factors psicosocials. Metodologia d´avaluació (NTP 926):</strong></p> <iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/FG0C6W6yQIYMrF" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/factores-psicosociales-metodologia-de-evaluacion" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/factores-psicosociales-metodologia-de-evaluacion</a></p> <p><strong>- El mètode COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) d´avaluació de riscos psicosocials (NTP 703): </strong></p> <iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dtJ61XN8SOafLs" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-703-el-mtodo-copsoq-istas21-psqcat21-de-evaluacion-de-riesgos-psicosociales" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-703-el-mtodo-copsoq-istas21-psqcat21-de-evaluacion-de-riesgos-psicosociales</a></p> <p><strong>- Assetjament psicològic en el treball. Diari d´incidents:</strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/CuamWSzIdSuEDP" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/acoso-psicolgico-en-el-trabajo-diario-de-incidentes" title="Acoso psicológico en el trabajo. diario de incidentes" target="_blank">Acoso psicológico en el trabajo. diario de incidentes</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/acoso-psicolgico-en-el-trabajo-diario-de-incidentes" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/acoso-psicolgico-en-el-trabajo-diario-de-incidentes</a></p> <p><strong>- Guia Actuacions ITSS Riscos Psicosocials:</strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4TSytmk1klVIlr" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/gua-actuaciones-itss-riesgos-psicosociales" title="Guía Actuaciones ITSS Riesgos Psicosociales" target="_blank">Guía Actuaciones ITSS Riesgos Psicosociales</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/gua-actuaciones-itss-riesgos-psicosociales" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/gua-actuaciones-itss-riesgos-psicosociales</a></p> <p><strong>- Identificació i avaluació Riscos Psicosocials. Manual mètode psqcat 21 (co psoq, istas21) </strong> :</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/o4ivBY85PCuK7P" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/manual-mtode-psqcat-21-co-psoq-istas21-avaluaci-riscos-psicosocials" title="Manual mètode psqcat 21 (co psoq, istas21) avaluació riscos psicosocials" target="_blank">Manual mètode psqcat 21 (co psoq, istas21) avaluació riscos psicosocials</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/manual-mtode-psqcat-21-co-psoq-istas21-avaluaci-riscos-psicosocials" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/manual-mtode-psqcat-21-co-psoq-istas21-avaluaci-riscos-psicosocials</a></p> <p><strong>- Síndrome de estar cremat pel treball o "burnout" (I) . conseqüències, evaluació i prevenció (NTP 704):</strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/ErUDTpp0vfGnVs" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/nt-ps-704-i-705-sndrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo" title="Nt ps 704 i 705 síndrome de estar quemado por el trabajo" target="_blank">Nt ps 704 i 705 síndrome de estar quemado por el trabajo</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/nt-ps-704-i-705-sndrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/nt-ps-704-i-705-sndrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo</a></p> <p><strong>- Síndrome de estar cremat pel treball o "burnout" (II) . conseqüències, evaluació i prevenció (NTP 705):</strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/dfQZ8YAzdiETDV" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-705-sndrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo-o-burnout-consecuencias-evaluacin-y-prevencin" title="Ntp 705 síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout . consecuencias, evaluación y prevención" target="_blank">Ntp 705 síndrome de estar quemado por el trabajo o burnout . consecuencias, evaluación y prevención</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-705-sndrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo-o-burnout-consecuencias-evaluacin-y-prevencin" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ntp-705-sndrome-de-estar-quemado-por-el-trabajo-o-burnout-consecuencias-evaluacin-y-prevencin</a></p> <p>FONT: <a href="http://www.insht.es/portal/site/Insht/" class='spip_out' rel='external'>INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.empleo.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Organigrama/Direccion_General_de_la_Inspeccion_de_Trabajo_y_Seguridad_Social.html" class='spip_out' rel='external'>DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL</a></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/Salut_Lab_CGT" class='spip_out' rel='external'>TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>PÀGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://about.me/cgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>ABOUT.ME CGT CATALUNYA</a></strong></p></div> Guies editades pel Departament de Treball http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1179 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1179 2007-01-01T22:54:00Z text/html ca webcat3 <p>Guies de l'INSHT traduides al català</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique100" rel="directory">Guies editades per Organismes Oficials </a> Guies tècniques de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1178 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1178 2007-01-01T22:44:00Z text/html ca webcat3 <p>Guías técnicas y protocolos médicos</p> <p>Guías de evaluación de riesgos</p> <p>Guías para la acción preventiva</p> <p>Guías orientativas para la selección y utilización de EPI</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique100" rel="directory">Guies editades per Organismes Oficials </a> Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1182 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1182 2006-12-31T23:15:00Z text/html ca webcat3 - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique100" rel="directory">Guies editades per Organismes Oficials </a> Fulls monogràfics http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1180 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1180 2006-12-31T23:05:00Z text/html ca webcat3 <p>Ergonomia Psicosociologia</p> <p>Higiene Aspectes generals en seguretat i salut laboral</p> <p> Seguretat</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique100" rel="directory">Guies editades per Organismes Oficials </a>