CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Cartera de Serveis Socials 2010-2011, vigent durant 4 anys http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9205 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9205 2013-01-01T01:25:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Solidaritat <p>Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique146" rel="directory">Immigració</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton9205-6ddbf.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22419754" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/catleg-de-serveis-la-cartera-de-serveis-socials-2010-2011-de-la-generalitat-de-catalunya-vigent-4-anys-20102013" title="Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)" target="_blank">Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Llei d´estrangeria. Text refòs a 30-6-2012 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7711 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7711 2012-01-01T11:54:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació neoliberal Legislació <p>Llei d´estrangeria. Text refòs a 30-6-2012: Llei d´estrangeria. gencat from CGT Catalunya <br class='autobr' /> FONT: GENCAT.CAT</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique146" rel="directory">Immigració</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><p>Llei d´estrangeria. Text refòs a 30-6-2012:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14068088" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/llei-destrangeria-gencat" title="Llei d´estrangeria. gencat" target="_blank">Llei d´estrangeria. gencat</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p>FONT: <a href="http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/lo4_2000lestrangeria.pdf" class='spip_out' rel='external'>GENCAT.CAT</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14068088" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/llei-destrangeria-gencat" title="Llei d´estrangeria. gencat" target="_blank">Llei d´estrangeria. gencat</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Carta Social Europea. Estrasburg (1996) http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7707 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7707 2012-01-01T11:19:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Carta Social Europea. Estrasburg (1996): Carta Social Europea . Estrasburg(1996) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique146" rel="directory">Immigració</a> <div class='rss_texte'><p>Carta Social Europea. Estrasburg (1996):</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14067920" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/carta-social-europea-estrasburg1996" title="Carta Social Europea . Estrasburg(1996)" target="_blank">Carta Social Europea . Estrasburg(1996)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14067920" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/carta-social-europea-estrasburg1996" title="Carta Social Europea . Estrasburg(1996)" target="_blank">Carta Social Europea . Estrasburg(1996)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7694 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7694 2012-01-01T10:56:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació <p>Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 : <br class='autobr' /> FONT: BOE.ES</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique146" rel="directory">Immigració</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><p>Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 :</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14053370?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www.boe.es/boe/dias/1994/06/29/pdfs/A20658-20708.pdf" class='spip_out' rel='external'>BOE.ES</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14053370?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>