CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l´adolescencia. Text consolidat 31 de octubre de 2015 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11733 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11733 2016-01-21T13:12:35Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l´adolescencia. Text consolidat 31 de octubre de 2015:<br class='autobr' /> Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de proteccion a la infancia y la adolescencia from CGT Catalunya<br class='autobr' /> Apunt sobre el certificat d´antecedents penals exigit a professionals que treballin amb menors. Sector Social CGT Catalunya<br class='autobr' /> En els últims dies hi ha hagut força confusió amb les conseqüències de l'aplicació de la nova Llei de Protecció de menors, (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH127/arton11733-02d3a.jpg" width='150' height='127' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Llei 26/2015, de modificació del sistema de protecció a la infància i l´adolescencia. Text consolidat 31 de octubre de 2015</strong>:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/4q7nfJPRckmF9b" width="668" height="714" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/ley-262015-de-28-de-julio-de-modificacin-del-sistema-de-proteccion-a-la-infancia-y-la-adolescencia" title="Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de proteccion a la infancia y la adolescencia" target="_blank">Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de proteccion a la infancia y la adolescencia</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><strong>Apunt sobre el certificat d´antecedents penals exigit a professionals que treballin amb menors. Sector Social CGT Catalunya</strong></p> <p>En els últims dies hi ha hagut força confusió amb les conseqüències de l'aplicació de la nova Llei de Protecció de menors, sobretot pel que fa a la inhabilitació per l'existència d'antecedents penals. Aclarir en primer lloc que els antecedents a què es refereix la llei són tots els englobats en l'àmbit de delictes contra la llibertat sexual dels menors. Per tant, no, que et detinguin intentant aturar un desnonament, en una manifestació, en un piquet en una vaga ... no és motiu d'inhabilitació. El text de la llei és molt clar:</p> <p><strong>«5. Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i<br class='autobr' /> activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat<br class='autobr' /> condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat<br class='autobr' /> sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i<br class='autobr' /> provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així<br class='autobr' /> com per tracta d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a aquests<br class='autobr' /> professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant la<br class='autobr' /> aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents<br class='autobr' /> sexuals. »</strong></p> <p>El problema sorgeix perquè l'entrada en vigor d'aquesta llei s'ha fet sense tenir els mitjans necessaris per aplicar-lo, és a dir, un registre de delinqüents sexuals. Un cop es posi en marxa aquest registre les empreses que treballen en aquest àmbit podran enviar a aquest registre la llista amb els noms dels seus treballadors i treballadores perquè es comprovi si han estat condemnades s (amb sentència ferma) per algun delicte contra la llibertat sexual.</p> <p>De la mateixa manera, un/a treballador/a podrà sol·licitar en aquest registre que se li faci un certificat conforme no està inclòs en el mateix. En teoria aquest registre estarà en marxa al març, de manera que les empreses no haurien de tenir pressa a contrastar-ho, però la Generalitat li ho ha demanat ja, i aquí comencen els problemes. L'única manera d'aportar aquesta informació sense que hi hagi un registre de delinqüents sexuals és demanar al ministeri de l'interior un certificat d'antecedents penals, i aquest no discrimina entre uns delictes i altres. Això atempta contra la intimitat de cada persona i, en darrer terme, contra el dret a la reinserció. Les empreses rebran una informació de caràcter personal que sobrepassa el que requereix la llei i els dóna una informació que pot ser utilitzada contra el/la treballador/a. Cal recordar, per exemple, que ningú et pot preguntar si estàs afiliat o no a un sindicat, però si en algun moment t'han detingut en un piquet i t'han condemnat l'empresa sabrà que estàs afiliats i que ets una persona activa en aquest aspecte.</p> <p>Crec que això aclareix la major part dels dubtes que han sorgit; no obstant això us adjuntem el text íntegre de la llei. Si us sorgeix qualsevol dubte referent a això intentarem ajudar-vos a solucionar-la.<br class='autobr' /> <strong><br class='autobr' /> SECTOR SOCIAL D´ENSENYAMENT CGT CATALUNYA</strong></p> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/sectorsocialCGT" class='spip_out' rel='external'>TWITTER SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA</a></p> <p>E-MAIL: sectorsocial@cgtcatalunya.cat</p></div> Crisi i efecte dominó: El nº d'avis que ajuda econòmicament els seus fills i néts augmenta fins al 80% http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11433 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11433 2015-09-08T18:17:11Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Solidaritat Serveis Socials Economia pobresa pensions <p>El 2014 hi havia a Espanya 2.550.000 de menors en risc de pobresa, 349.000 d´ells a Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot134" rel="tag">pobresa</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L111xH150/arton11433-76656.jpg" width='111' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>El nombre d'avis que ajuda econòmicament els seus fills i néts augmenta fins al 80%</strong></p> <p>La gent gran dediquen una mitjana de 290 euros al mes a ajudar els seus familiars, segons un estudi de l'ONG Educo.</p> <p><strong>L'informe destaca que el 80% dels avis ajuda econòmicament els seus descendents, percentatge que el 2010 era del 20%</strong>. Educo, que vol conscienciar sobre aquest drama, ha realitzat un anunci amb el títol 'Ella no menjarà perquè ho faci el seu nét ".</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/crisi-i-efecte-domin-el-nombre-davis-que-ajuda-econmicament-els-seus-fills-i-nts-augmenta-fins-al-80" class='spip_out' rel='external'>DOCUMENT: Consulta aquí l'informe de Educo (PDF).</a><br class='autobr' /> El nombre d'avis que ajuden econòmicament els seus fills i néts per passar dificultats econòmiques ha anat augmentant per la crisi en els últims anys i la meitat dels que ho fan ha de donar de menjar a aquests familiars cada dia o diversos dies a la setmana. Un informe fet per Educo i Salvetti & Llombart destaca que si primer van ser els adults i després la infància, ara són els avis els que pateixen l'efecte dòmino de la crisi. El 80 % dels ells -segons l'enquesta- està ajudant econòmicament els seus fills i néts, quan el 2010 el percentatge era d'un 20%.</p> <p>A més, <strong>els avis dediquen una mitjana de 290 euros al mes per ajudar a fills i néts i un cada tres els lliura una quantitat de forma regular</strong>. L'estudi, titulat Crisi i efecte dòmino Queden peces per caure? El benestar infantil, àvies i avis al peu del canó, ha estat elaborat per descobrir el paper dels més grans en la crisi. L'informe ha estat presentat aquest dilluns per José Faura, director general d'aquesta ONG de cooperació que facilita beques menjador per als escolars més necessitats. Educo, que des de 2013 fins que acabi aquest curs hi haurà finançat 1,5 milions de beques menjador a Espanya, vol conscienciar la societat sobre aquest drama i ha realitzat un emotiu anunci titulat Ella no menjarà perquè ho faci el seu nét, sobre una àvia que ha de pràcticament deixar de menjar perquè ho facin els seus néts.</p> <p><strong>Pacte d'Estat per la infància </strong></p> <p>Faura ha demanat al Govern i als partits que acordin un pacte d'Estat per la infància "d'una vegada" i ha assegurat que encara que a Espanya calgui parlar de "malnutrició" i no de fam com a Àfrica, segueixen endavant amb les beques menjador perquè són "necessàries" tot i els missatges de la fi de la crisi.</p> <p> La coordinadora del programa de beques menjador de Educo, Pepa Domingo, ha ressaltat que són els avis els que ara ajuden als seus descendents per cobrar una pensió, però que en comptes de utilitzar-la per ells l'han de dedicar a la seva família. Així, els avis estan havent de reduir les seves pròpies despeses: <strong>el 46% dels entrevistats ha baixat la despesa en tractaments de salut com dentista i oculista; un 45% ha reduït el consum de llum; el 15% compra menys productes frescos com carn i peix; la meitat ha deixat de fer activitat física; i un de cada deu ha hagut de vendre algun bé</strong>. Educo segueix endavant amb les beques menjador perquè són "necessàries" tot i els missatges de la fi de la crisisEl estudi recalca que el 57% dels avis declara que la seva situació i benestar personal han empitjorat per les dificultats econòmiques de la seva família, ja que <strong>més de 700.000 famílies no tenien cap ingrés en el primer trimestre de 2015, gairebé el doble que el 2007</strong>, segons Educo amb dades de l'INE. Pel que fa a les relacions intrafamiliars que es donen a les llars que pateixen la crisi, quatre de cada deu avis assegura que l'ambient en la seva família ha empitjorat i un 16% diu que els seus néts discuteixen més amb els pares que abans.</p> <p><strong>El 12% dels avis enquestats creu a més que els néts han empitjorat el seu rendiment escolar</strong>. Educo ha presentat aquest treball en el col·legi Esperança de Madrid, on ha recalcat que <strong>el 2014 hi havia a Espanya 2.550.000 de menors en risc de pobresa, 349.000 d´ells a Catalunya</strong>. El sondeig es va realitzar el passat mes de juny a 504 persones majors de 50 anys amb néts menors de 18 anys i que en l'actualitat ajuden econòmicament a algun dels seus fills. <strong>Si el 2012 un total de 215.000 menors no podien menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, en 2014 la xifra va ascendir a 360.400, el que suposa un 68% més. </strong></p> <p>A la presentació de l'estudi ha acudit María Ángeles, una àvia de 60 anys amb quatre fills, dos d'ells en atur, i quatre néts, amb beques menjador. Ella, que està jubilada com a mestra de Primària fa dos anys per una malaltia, ha reconegut que "no veu la seva pensió" perquè directament pagarà rebuts ia ajudar la seva família. No obstant, ha comentat que aquesta situació s'ha unit a la seva família "com una pinya" i intenten fer front junts a les despeses del dia a dia.</p> <p>FONT: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/2550019/0/numero-abuelos-ayuda/economica-hijos-nietos/aumenta-80-porciento/" class='spip_out' rel='external'>20MINUTOS.ES</a></p> <p>Veure més a: <a href="http://www.20minutos.es/noticia/2550019/0/numero-abuelos-ayuda/economica-hijos-nietos/aumenta-80-porciento/#xtor=AD-15&xts=467263" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.20minutos.es/noticia/2550019/0/numero-abuelos-ayuda/economica-hijos-nietos/aumenta-80-porciento/#xtor=AD-15&xts=467263</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Crisi i efecte dominó: El nombre d'avis que ajuda econòmicament els seus fills i néts :</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/Dhx2e113eMo5DF" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/crisi-i-efecte-domin-el-nombre-davis-que-ajuda-econmicament-els-seus-fills-i-nts-augmenta-fins-al-80" title="Crisi i efecte dominó: El nombre d&#x27;avis que ajuda econòmicament els seus fills i néts augmenta fins al 80%}" target="_blank">Crisi i efecte dominó: El nombre d&#x27;avis que ajuda econòmicament els seus fills i néts augmenta fins al 80%}</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/crisi-i-efecte-domin-el-nombre-davis-que-ajuda-econmicament-els-seus-fills-i-nts-augmenta-fins-al-80" class='spip_out' rel='external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/crisi-i-efecte-domin-el-nombre-davis-que-ajuda-econmicament-els-seus-fills-i-nts-augmenta-fins-al-80</a></p></div> Cartera de Serveis Socials 2010-2011, vigent durant 4 anys http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9206 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9206 2013-01-01T01:27:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Jovent Llibertari Justícia <p>Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot147" rel="tag">Jovent Llibertari</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton9206-0a483.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22419754" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/catleg-de-serveis-la-cartera-de-serveis-socials-2010-2011-de-la-generalitat-de-catalunya-vigent-4-anys-20102013" title="Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)" target="_blank">Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Carta dels drets dels lingüístics dels ciutadans i Ciutadanes Davant la Justícia http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7716 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7716 2012-01-01T12:10:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació <p>Carta dels drets dels lingüístics dels ciutadans i Ciutadanes Davant la Justícia: <br class='autobr' /> FONT: GENCAT.CAT</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><p>Carta dels drets dels lingüístics dels ciutadans i Ciutadanes Davant la Justícia:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14068181?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/Adjucat/menuitem.40d42877cce9f176b1893110b0c0e1a0/?vgnextoid=e136409dd6423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e136409dd6423110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default" class='spip_out' rel='external'>GENCAT.CAT</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14068181?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7698 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7698 2012-01-01T11:56:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació neoliberal <p>Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006: <br class='autobr' /> FONT: GENCAT.CAT</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a> <div class='rss_texte'><p>Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14059719?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/10Dependencia/Llei_Dependencia/lleiestataldep.pdf" class='spip_out' rel='external'>GENCAT.CAT</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14059719?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Carta Social Europea. Estrasburg (1996) http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7706 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7706 2012-01-01T11:18:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació <p>Carta Social Europea. Estrasburg (1996): Carta Social Europea . Estrasburg(1996) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><p>Carta Social Europea. Estrasburg (1996):</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14067920" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/carta-social-europea-estrasburg1996" title="Carta Social Europea . Estrasburg(1996)" target="_blank">Carta Social Europea . Estrasburg(1996)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14067920" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/carta-social-europea-estrasburg1996" title="Carta Social Europea . Estrasburg(1996)" target="_blank">Carta Social Europea . Estrasburg(1996)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7691 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7691 2012-01-01T10:50:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació <p>Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 : <br class='autobr' /> FONT: BOE.ES</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><p>Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 :</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14053370?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www.boe.es/boe/dias/1994/06/29/pdfs/A20658-20708.pdf" class='spip_out' rel='external'>BOE.ES</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14053370?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7699 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7699 2012-01-01T04:02:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006: <br class='autobr' /> FONT: GENCAT.CAT</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique149" rel="directory">Infància i Joventut</a> <div class='rss_texte'><p>Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14059719?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/10Dependencia/Llei_Dependencia/lleiestataldep.pdf" class='spip_out' rel='external'>GENCAT.CAT</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14059719?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>