CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 La pobresa és evitable, contra les desigualtats: justícia Social http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9631 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9631 2013-10-15T10:00:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Situació econòmica Solidaritat Serveis Socials Antiglobalització Atur pobresa Crisi <p>LA POBRESA ÉS EVITABLE.<br class='autobr' /> CONTRA LES DESIGUALTATS: JUSTÍCIA SOCIAL<br class='autobr' /> La pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Les desigualtats, causa i conseqüència alhora de la crisi global i complexa que vivim, s'incrementen a causa d'un sistema fiscal injust i unes polítiques d'austeritat devastadores que fins i tot posen en qüestió la universalitat dels serveis públics. Mentre el cost de béns i serveis bàsics com els aliments, l'energia i els medicaments augmenten sense fre, l'accés a l'educació, la salut (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique152" rel="directory">Tercer Sector i ONG´s</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot69" rel="tag">Antiglobalització</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot128" rel="tag">Atur</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot134" rel="tag">pobresa</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH96/arton9631-b1c13.jpg" width='150' height='96' /> <div class='rss_texte'><p><strong>LA POBRESA ÉS EVITABLE.</p> <p>CONTRA LES DESIGUALTATS: JUSTÍCIA SOCIAL</strong></p> <p>La pobresa és cada cop més extensa, intensa i crònica. Les desigualtats, causa i conseqüència alhora de la crisi global i complexa que vivim, s'incrementen a causa d'un sistema fiscal injust i unes polítiques d'austeritat devastadores que fins i tot posen en qüestió la universalitat dels serveis públics. Mentre el cost de béns i serveis bàsics com els aliments, l'energia i els medicaments augmenten sense fre, l'accés a l'educació, la salut i els serveis socials es dificulta i el mercat laboral ofereix cada vegada menys oportunitats, i en condicions més precàries.</p> <p>Davant el deteriorament de la situació i el procés de polarització social accelerada que patim, hem de reaccionar! La pobresa és evitable i els processos d'empobriment es poden aturar. En coneixem algunes de les causes i, per tant, hi podem aportar solucions:</p> <p>1. <strong>Polítiques i pressupostos generals que tinguin com a eix principal la lluita contra la pobresa</strong>. No es tracta d'aplicar mesures pal·liatives, sinó de desenvolupar polítiques socials i econòmiques orientades al benestar col·lectiu, que frenin els processos d'empobriment i les desigualtats. Cal desenvolupar un nou model econòmic, amb lideratge del Govern però amb una àmplia participació d'experts i agents socials organitzats, a fi de promoure una economia social i solidària.</p> <p>2. <strong>Polítiques i pressupostos que garanteixin uns serveis socials bàsics de qualitat i unes rendes mínimes vitals</strong>. Les polítiques socials no són luxes ni concessions, sinó la manera de garantir drets fonamentals i socials capaços de reduir les desigualtats i assegurar una vida digna per a tothom.</p> <p>3. <strong>Polítiques i pressupostos que reconsiderin la qüestió del deute públic</strong>. Malgrat l'origen privat del deute, un de cada tres euros de despesa pública prevista en el pressupost espanyol del 2013 es destina a pagar els interessos del deute. Això obliga la ciutadania a suportar polítiques de retallades, austeritat i augment de la fiscalitat indirecta que penalitzen els que menys tenen i accentuen les desigualtats.</p> <p>4. <strong>Polítiques i pressupostos per impulsar l'ocupació</strong>. Cal desenvolupar amb urgència programes formatius i polítiques d'activació de l'ocupació que possibilitin l'accés al món laboral i que permetin oportunitats reals als col·lectius més vulnerables, amb major dificultat per accedir, participar i integrar-se al mercat de treball.</p> <p>5. <strong>Polítiques fiscals més justes i equitatives</strong>. La lluita contra l'evasió i el frau fiscal pot fer front a la crisi del deute de manera molt més efectiva que les retallades o les mesures fiscals regressives. Cal una fiscalitat més redistributiva, una acció efectiva contra la impunitat i l'opacitat dels paradisos fiscals, i una bel·ligerància ferma contra la duplicitat de càrrecs i les diferències salarials desproporcionades.</p> <p>6. <strong>Polítiques més transparents i participatives.</strong> És urgent reforçar la confiança en el sistema polític, ampliar els mecanismes de participació ciutadana i garantir l'accés de la ciutadania a la informació d'institucions i organismes públics.</p> <p>7. <strong>Polítiques coherents i visió global</strong>. Igual que no resulta lògic suprimir impostos a les grans fortunes si el que es vol és augmentar els ingressos, no podem generar riquesa empobrint o generant més desigualtats en altres països a través de la deslocalització o les inversions socialment irresponsables.</p> <p>Per construir una societat més justa i cohesionada, aquestes mesures han d'anar acompanyades de la ineludible responsabilitat individual i col·lectiva de tots i cadascuna de nosaltres. Cal refer els vincles malmesos per dècades d'individualisme i enfortir les xarxes de protecció informal en base al compromís i la solidaritat quotidiana. Com a societat hem de practicar la cooperació i educar les futures generacions de ciutadans i ciutadanes en valors que les facin lliures, crítiques i orientades a la recerca del bé comú.</p> <p>LA POBRESA ÉS EVITABLE.</p> <p>CONTRA LES DESIGUALTATS: JUSTÍCIA SOCIAL</p> <p>Barcelona, 17 d'Octubre</p> <p><strong>Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa</strong></p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27038703" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/CGTCatalunya/manifest-pobresa" title="Manifest pobresa" target="_blank">Manifest pobresa</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><strong>Campanya Pobresa Zero</strong></p> <p>Impulsada l'any 2010, agrupa actualment més de 4.200 organitzacions de l'àmbit de l'acció social a Catalunya, la promoció de pau, la defensa dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament:</p> <p>· Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament, formada per 115 entitats<br class='autobr' /> · Taula d'entitats del Tercer Sector Social, formada per 32 federacions que agrupen més de 4.000 entitats<br class='autobr' /> · Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme, formada per 83 entitats<br class='autobr' /> · Col·legi professional de Treball Social de Catalunya</p> <p>Per a adhesions al manifest contacta a l'a/e pobresazerocat@gmail.com</p> <p>Més info: Facebook: Pobresazerocat</p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/27038703" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/CGTCatalunya/manifest-pobresa" title="Manifest pobresa" target="_blank">Manifest pobresa</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Jordi Peix (Fundació Banc d'Aliments de Barcelona): "La fam no fa vacances. El malbaratament alimentari és un desastre: a Catalunya arriba a les 250.000 tones anuals" http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9415 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9415 2013-07-23T12:17:57Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya pobresa Situació econòmica Serveis Socials Solidaritat <p>Un de cada cinc catalans viu amb menys de 460 euros al mes. Gairebé 2 milions de llars a tot Espanya tenen tots els seus membres en atur. Un de cada quatre nens és pobre. Més de sis milions de persones es troben sense feina.</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique152" rel="directory">Tercer Sector i ONG´s</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot134" rel="tag">pobresa</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L120xH150/arton9415-5bd04.jpg" width='120' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Un de cada cinc catalans viu amb menys de 460 euros al mes. Gairebé 2 milions de llars a tot Espanya tenen tots els seus membres en atur. Un de cada quatre nens és pobre. Més de sis milions de persones es troben sense feina. </strong></p> <p>El fundador i vicepresident de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona , Jordi Peix, explica la feina d'una entitat que proporciona ajuda a persones i famílies sense recursos i que lluita contra el malbaratament alimentari.</p> <p><strong>- Com sorgeix la idea de crear el Banc dels Aliments de Barcelona?</strong></p> <p>El Banc dels Aliments apareix a mitjans dels anys vuitanta, era també un moment de crisi econòmica, potser no tan forta i llarga com l'actual. El model el vam conèixer al Saló Internacional de París de 1986, on vaig ser com a director general de producció d'indústries alimentàries de la Generalitat de Catalunya. Allà em vaig trobar l'estand de la Federació Europea de Bancs d'Aliments, que agrupava 14 bancs d'aliments de França i un de Bèlgica. Es dedicaven a recollir el que les empreses ja no podien aprofitar, és un servei que fas a les indústries ja que reculls aquells productes que són consumibles però ja no són comercialitzables. Havia llegit el <i>Llibre negre de la fam</i>, de Josué de Castro, es referia al Tercer Món, però la gana també es troba aquí, així que vam decidir crear un Banc a Barcelona, ​​aprofitant també el teixit industrial del país i que a Catalunya es troba el clúster alimentari més important d'Europa.</p> <p><strong>- Com nota al Banc dels Aliments l'impacte de la crisi?</strong></p> <p>El Banc canvia cada dia, hem tingut refundacions constants des del seu inici per poder adaptar-nos als diferents moments, com la crisi dels 80, lligada a la reconversió industrial, ia l'entrada a Europa. La primera gran crisi que ens va tocar patir va ser la de 1993, la crisi postolímpica. Una crisi que va durar uns 2 o 3 anys, però ja estàvem a Europa i la indústria alimentària comença a prendre consciència de la situació. Entre 2008 i 2009, en només un any, el nombre de sol·licitants d'ajuda a les entitats benèfiques que reben aliments del Banc dels Aliments es va duplicar. És una cosa que no havia passat mai.</p> <p>Actualment, hi ha uns 140.000 beneficiaris. El barraquisme ha tornat a Barcelona. La crisi econòmica en què ens trobem ha superat el model de suport als més necessitats, el 2009 ja no donàvem abast a totes les peticions que arribaven i vam decidir crear el Gran recapte, apel·lant a tota la societat a lluitar contra la fam, aquí i ara. Cada any hi ha noves entitats que demanen ser reconegudes pel Banc i creix el nombre de beneficiaris.</p> <p><strong>- Hi ha algun col·lectiu en concret que es vegi més afectat que altres?</strong></p> <p>Aquesta crisi afecta tant als treballadors assalariats com als autònoms, no discrimina ningú. Potser es podria dir que els més afectats són els treballadors poc qualificats, sobretot joves. Els que troben feina són els que estan disposats a treballar en qualsevol lloc. Els nens representen un dels col · lectius als quals cal prestar més atenció. A més està la pobresa estructural, amb gent colpejada pels anomenats accidents de la vida, vídues sense recursos, etc.</p> <p>A aquests drames ocults, se suma la conjuntura general. Fa més de 100 anys que no es veia una crisi d'aquest tipus. Crec que la pobresa estructural creix simplement perquè hi ha més gent. No crec que hi hagi uns col · lectius més afectats que altres, en aquest sentit, la immigració la tenim ratllada, qui és català? El que viu i treballa a Catalunya.</p> <p><strong>- Aquest augment de la demanda d'ajut és la constatació del fracàs d'un sistema? La societat civil està substituint a l'Estat en les polítiques socials?</strong></p> <p>El Banc no entra a valorar qüestions polítiques, en democràcia els problemes els resol la societat. No fem política, no és la nostra intenció, ni mai ho ha estat. En democràcia, on no arriba l'Estat ha d'arribar la societat. Només distribuïm aliments a entitats benèfiques. Però també és cert que estem a la Mediterrània, és una societat que segueix mantenint els vincles familiars, de barri, de poble. Ens ajudem els uns als altres, jo, per exemple, tinc un fill a l'atur, no passa res per això, és un problema proper, i es pal · lia amb l'ajuda i la solidaritat. Però si crec que les polítiques socials s'han d'adaptar a aquests nous aspectes de la pobresa.</p> <p><strong>- Un dels eixos d'actuació del Banc és la lluita contra el malbaratament alimentari. Com es porta a terme aquesta tasca? Com es recuperen els aliments consumibles però no comercialitzables de la indústria alimentària?</strong></p> <p>El malbaratament alimentari és un desastre, a Catalunya arriba a les 250.000 tones anuals. Per això, com diu la nostra carta fundacional lluitem contra aquest, i actuem en tots els esglaons: l'agricultura, la ramaderia, les indústries alimentàries, comerços i supermercats, i cada vegada més, les plataformes logístiques. La recollida d'aliments es fa de forma conjunta amb les entitats benèfiques, fomentant així la creació d'una xarxa solidària de barri que permet actuar directament, ja que cada mercat, cada barri, té els seus propis pobres. Les botigues, els mercats, ja tenen els seus pobres, ja hi ha una xarxa solidària, com les que tenen els immigrants, es tracta d'unir aquestes xarxes en altres.</p> <p>Pel que fa a la recuperació dels aliments, realitzem un servei a les empreses. Una vegada vam fer un curs per als alts directius d'una multinacional nord-americana, un curs que van demanar fer ells, volien veure com gestionàvem el repartiment. El primer dia que van venir, es van posar les samarretes ia la cadena a treballar. Mai havien tocat tants aliments. Van provar un, i em van dir: "Aquest producte és bo." "Doncs, és seu, ho fan vostès". Van preguntar quan ho rebutjava el supermercat, uns 3 o 4 mesos abans, en el cas de les xocolates. Això, com els vam dir, vol dir que han tirat a les escombraries una bona quantitat de diners, tant en la comercialització com en l'emmagatzematge. Aquests productes ens els donen i així estalvien diners. Destruir aliments és moltes vegades més car que produir-los. Així que em van trucar de la seu central europea, a Luxemburg, preguntant si és que teníem alguna cosa contra ells. No, és evident, només li estem dient formes de guanyar diners. Ajudem a les empreses a rendibilitzar els processos. En aquest sentit, hem creat un servei, i tractem a les empreses com a clients.</p> <p><strong>- La societat és més conscient que la fam és també un problema a Occident? Han augmentat les donacions?</strong></p> <p>El volum de donacions ha augmentat, si. Les empreses responen també perquè, entre altres coses, ha baixat el consum alimentari un 12% en els dos últims anys. El malbaratament també ha disminuït a les llars. Però Catalunya ha demostrat històricament que és un país solidari. D'aquí, la repercussió que tenen les campanyes com el Gran recapte. L'èxit correspon a la responsabilitat ciutadana. En l'últim Gran recapte, 500.000 famílies es van mobilitzar per donar aliments. A Barcelona, ​​hem passat en 25 anys de 20-331 entitats benèfiques, al Banc, per exemple, amb prou feines hi ha set treballadors fixos i més de 200 voluntaris. És a ells a qui cal felicitar.</p> <p>No es pot oblidar tampoc les aportacions que fan empreses, treballadors, d'associacions, d'escoles i donacions anònimes, així tenim el programa de microdonacions anomenat "minves", el que sobra en una casa, en un negoci, és recollida per l'entitat. Les iniciatives són variades i imaginatives, com s'ha demostrat fa poc a Sant Andreu, on la xarxa de barri recollir 25,8 tones d'aliments amb la representació d'obres de teatre. També la campanya a les escoles, que dura ja quinze anys, i que motiva els nens a treballar com a voluntaris en la nostra fundació. La xarxa solidària va arribar a 13.000 voluntaris en l'últim Gran recapte. Pel que fa als supermercats, ha costat molt, però ja estan gairebé tots, uns 500 establiments. Els productes que rebutgen no sol arribar a l'1%, un 0,5% ja sol ser motiu de queixa per part de la direcció.</p> <p><strong>- Com s'assegura la qualitat dels aliments que distribueix el Banc? ¿De quina manera es reparteix l'ajuda?</strong></p> <p>Tots els aliments passen per un control de qualitat. El Banc té un departament de Qualitat que treballa parar controlar i garantir la qualitat dels productes distribuïts, especialment aquells en què s'ha de mantenir la cadena de fred. Per repartir els aliments, cada entitat benèfica té els seus propis llistats, coneix les necessitats de les persones a les que s'ajuda, i el Banc realitza un seguiment de control. Els beneficiaris de l'ajuda són derivats a les entitats benèfiques pels serveis socials municipals. Tots els aliments es valoren des del punt de vista econòmic i nutricional, repartim productes per valor de 13 milions d'euros l'any.</p> <p>La qüestió de l'alimentació és molt conjuntural. L'empresa té els seus estocs, però mai sap com va a respondre al mercat. Gestionem aliments, no els comprem. Així que, durant la primavera, sol haver més brous, a l'estiu, més fruita, a la tardor, sucs i gaspatxos. Vivim de les indústries, del màrqueting social, dels agricultors. D'aquesta manera, i amb la col·laboració empresarial podem fer 500 tones de suc, amb un contingut del 100% quan els sucs comercialitzats acostumen a tenir un 45%. Per als pobres el millor.</p> <p><strong>- Diversos ajuntaments, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, han anunciat plans per lluitar contra la desnutrició infantil durant l'estiu. En quina mesura col · labora el Banc amb aquestes iniciatives?</strong></p> <p>La fam no es pren vacances. Col·laborem amb aquests programes, perquè les entitats a les que distribuïm aliments co laboren en aquests programes contra la malnutrició infantil, o en altres, on amb una sèrie de punts es recull el menjar. Estem fomentant les xarxes solidàries de barri. A cada barri tenen els seus propis pobres, i són les entitats que estan sobre el terreny les que coneixen millor que ningú la situació. Intentem que les entitats s'agrupin, és una mesura per rendibilitzar l'esforç. Les entitats vénen a buscar els paquets d'ajuda aquí, i després poden centralitzar els seus magatzems o realitzar el transport conjunt de les donacions. Això sí, has de saber que dones a cada entitat.</p> <p>FONT: <a href="http://www.publico.es/459293/el-hambre-no-se-toma-vacaciones" class='spip_out' rel='external'>PUBLICO.ES</a></p></div> Tercer Sector i ONG´S. Enllaços d´interès http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9172 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9172 2013-05-30T16:44:19Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Moviments Socials Serveis Socials ONG´s <p>Tercer Sector. Enllaços d´interès<br class='autobr' /> Amical Mauthausen<br class='autobr' /> Amnistia Internacional Catalunya<br class='autobr' /> Arrels Fundació<br class='autobr' /> Assemblea de Treballadors i Treballadores d´Acció Social Girona<br class='autobr' /> Assemblees Ciutadanes Constituents<br class='autobr' /> Associació Ateus de Catalunya<br class='autobr' /> Associació Promoció del Transport Públic<br class='autobr' /> Ateneu Art i Cultura (l'Escala)<br class='autobr' /> Ateneu Candela (Terrassa)<br class='autobr' /> Ateneu Columna Terra i Llibertat (Berga)<br class='autobr' /> Ateneu Cooperatiu La Base (Poble Sec - Barcelona)<br class='autobr' /> Ateneu de la Muntanya (Sort)<br class='autobr' /> Ateneu de Nou Barris (Nou (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique152" rel="directory">Tercer Sector i ONG´s</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot120" rel="tag">Moviments Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot123" rel="tag">ONG´s</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton9172-1b130.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Tercer Sector. Enllaços d´interès</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.amical-mauthausen.org/" class='spip_out' rel='external'>Amical Mauthausen</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.amnistiacatalunya.org/" class='spip_out' rel='external'>Amnistia Internacional Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.arrelsfundacio.org/" class='spip_out' rel='external'>Arrels Fundació</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.assacs.org/" class='spip_out' rel='external'>Assemblea de Treballadors i Treballadores d´Acció Social Girona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.constituents.cat/" class='spip_out' rel='external'>Assemblees Ciutadanes Constituents</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateus.org/" class='spip_out' rel='external'>Associació Ateus de Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://cgtcatalunya.cat/Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)" class='spip_out'>Associació Promoció del Transport Públic</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Ateneu Art i Cultura (l'Escala)</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ateneucandela.info/es" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Candela (Terrassa)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.bllibertari.org/apunt_sobre/ateneu-columna-terra-i-llibertat" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Columna Terra i Llibertat (Berga)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.labase.info/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Cooperatiu La Base (Poble Sec - Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateneudelamuntanya.blogspot.com/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu de la Muntanya (Sort)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ateneu9b.net/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu de Nou Barris (Nou Barris - Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateneuflordemaig.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Flor de Maig (Poble Nou - Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://assembleallibertariabdn.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari Acràcia (Badalona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.albesos.tk/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari del Besòs (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://cascanticllibertari.org/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari del Casc Antic (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.estelnegre.org/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari Estel Negre (Palma de Mallorca)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateneutgn.ourproject.org/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari Josep Alomà (Tarragona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateneupaquita.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari Paquita (La Bisbal d'Empordà)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ateneullibertari.info/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari de Sants (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Ateneu Llibertari de Sant Boi de Llobregat (C / Joan Bardina, 45)</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateneullibertaridelpalomar.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari del Palomar (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateneullibertaripoblesec.wordpress.com/about/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Llibertari del Poble Sec (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://apvallcarca.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Popular de Vallcarca (Vallcarca - Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ateneurosadefoc.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Rosa de Foc (Gràcia - Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Ateneu Rosa Negra (C / Roser 30; Poble Sec - Barcelona)</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://cgt-girona.blogspot.com/p/formacio.html" class='spip_out' rel='external'>Ateneu 19 de Juliol (Girona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ateneuenciclopedicpopular.org/" class='spip_out' rel='external'>Ateneu Enciclopèdic Popular</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://canbatllo.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Can Batlló (Sants - Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/casaljoveslleida" class='spip_out' rel='external'>Casal de Joves de Lleida</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.casalargentino.org/" class='spip_out' rel='external'>Casal Argentí de Barcelona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.lambda.cat/" class='spip_out' rel='external'>Casal Lambda</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.bllibertari.org/webcejeb/" class='spip_out' rel='external'>Centre d´Estudis Josep Ester i Borràs</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://centreestudispedroflores.blogspot.com/" class='spip_out' rel='external'>Centre d´Estudis Pedro Flores</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.cedall.org/" class='spip_out' rel='external'>Centre de Documentació Antiautoritari i Llibertari (CEDALL)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.cira.ch/" class='spip_out' rel='external'>Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (CIRA)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.centresocialdesants.org/" class='spip_out' rel='external'>Centre Social de Sants (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.comissiodeladignitat.cat/" class='spip_out' rel='external'>Comissió de la Dignitat</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.colectiugai.org/index.php" class='spip_out' rel='external'>Col.lectiu Gai de Barcelona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.h2o.cat/portal/" class='spip_out' rel='external'>Col.lectiu H2o del Camp de Tarragona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.cogailes.org/" class='spip_out' rel='external'>Coordinadora de Lesbianes,Gais, Transexuals i Bisexuals de Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.assembleagroga.info/joomla/" class='spip_out' rel='external'>Coordinadora Interzones (Educació)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://coordinadoralaboral15m.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Coordinadora Laboral i Suport Mutu del 15M (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://defensemacciocomunitaria.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>DASC- Defensem l´Acció Social Comunitària</a> i <a href="https://www.facebook.com/dasocom" class='spip_out' rel='external'>DASC Facebook</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ecologistesenaccio.cat/" class='spip_out' rel='external'>Ecologistes en acció de Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://brotbord.blogspot.com.es/" class='spip_out' rel='external'>El Brot Bord</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.sindominio.net/espaiobert/" class='spip_out' rel='external'>Espai Obert [Ateneu Llibertari del Poble Sec] (Barcelona)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://favb.cat/" class='spip_out' rel='external'>FAVB. Federació d´Associacions de Veïns de Barcelona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ateneus.cat/" class='spip_out' rel='external'>Federació d´Ateneus de Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://feministesindignades.blogspot.com.es/" class='spip_out' rel='external'>Feministes Indignades</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://fcab.tk/" class='spip_out' rel='external'>Festival de cinema Anarquista de Barcelona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://fotomovimiento.org/" class='spip_out' rel='external'>Fotomovimiento.org</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.fagc.org/" class='spip_out' rel='external'>Front d´Alliberament Gai de Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.fundacionssegui.org/" class='spip_out' rel='external'>Fundació Salvador Seguí</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.iaioflautas.org/" class='spip_out' rel='external'>Iaioflautes</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://gatamaulafeminista.blogspot.com.es/" class='spip_out' rel='external'>Gatamaula Feminista</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.gdter.org/" class='spip_out' rel='external'>Grup de Defensa del Ter</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/pages/Lesbianes-Girona-GLG/310696722281650" class='spip_out' rel='external'>Lesbianes de Girona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/pages/Marea-Taronja/146595415488123" class='spip_out' rel='external'>Marea Taronja</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/pages/Marea-Taronja-Lleida/431153690293818" class='spip_out' rel='external'>Marea Taronja Lleida</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.sindominio.net/marxa-maquis/" class='spip_out' rel='external'>Marxa d´Homenatge als Maquis</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.llibreanarquista.net/" class='spip_out' rel='external'>Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://9bcabrejada.blogspot.com.es/" class='spip_out' rel='external'>Nou Barris Cabrejada (BCN)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma Aigua és vida</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.valldelges.net/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://aturemfracking.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma Aturem el Fracking</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.auditoriaciudadana.net/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://afectadosporlahipoteca.com/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma d´Afectats per la Hipoteca</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.labarcelonetarebel.org/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma de Defensa de la Barceloneta (BCN)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://defensemparkguell.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma Defensem el Park Güell (BCN)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ebre.net/bloc/" class='spip_out' rel='external'>Plataforma en Defensa de l´Ebre</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://grupdeprofessionalsambitsocial.blogspot.com.es/" class='spip_out' rel='external'>Prosocial Mallorca</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://rereguardaenmoviment.org/" class='spip_out' rel='external'>Rereguarda en Moviment</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://santpauenlluita.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Salvem Sant Pau (Sanitat BCN)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique156" class='spip_out' rel='external'>Sector Social CGT Catalunya</a></p> <p>E-mail: sectorsocial@cgtcatalunya.cat</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://somloquesembrem.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Som lo que sembrem</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://tancadaclinic.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>Tancada al Clínic (Sanitat BCN)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://tanquemelscies.blogspot.com.es/" class='spip_out' rel='external'>Tanquem els CIE</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://tanquemlesnuclears.blogspot.com.es/" class='spip_out' rel='external'>Tanquem les nuclears</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://unitatcontraelfeixisme.org/" class='spip_out' rel='external'>Unitat contra el Feixisme</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.unilliure.org/" class='spip_out' rel='external'>Xarxa d´Universitats Lliures</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://xarxabibliosocials.org/" class='spip_out' rel='external'>Xarxa de Biblioteques Socials</a></p> <p>Recull grups de treball sorgit de les acampades #15m de barris, municipis i Ciutats d´arreu de Catalunya:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/barris" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Mapa de barris</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/barceloneta" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Barceloneta</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/zona-franca" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Barri de la Marina</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/bon-pastor" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Bon Pastor</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/carmel" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Carmel</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/casc-antic" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Casc Antic</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/clot-camp-de-larpa" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Clot - Camp de l´Arpa</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/eixample-dreta" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Eixample Dreta</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/eixample-esquerra" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Eixample Esquerra</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/gotic" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Gòtic</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/gracia" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Gràcia</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/guinardo-can-baro" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Guinardó - Can Baró</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/horta" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Horta</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/les-corts" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Les Corts</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/nou-barris" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Nou Barris</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/poble-nou" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Poble Nou</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/poble-sec" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Poble Sec</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/raval" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Raval</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/sant-andreu" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Sant Andreu</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/sant-antoni" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Sant Antoni</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/muntanya" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Muntanya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/sants" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Sants</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/sant-marti-verneda" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Verneda - Sant Martí</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barris/sarria" class='spip_out' rel='external'>Acampadabcn. Sarrià - Sant Gervasi</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/arenys-de-mar" class='spip_out' rel='external'>Arenys de Mar</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/argentona" class='spip_out' rel='external'>Argentona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/banyoles" class='spip_out' rel='external'>Banyoles</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/barbera-del-valles" class='spip_out' rel='external'>Barberà del Vallès</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/begues" class='spip_out' rel='external'>Begues</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/badia-del-valles" class='spip_out' rel='external'>Badia del Vallès</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/badalona" class='spip_out' rel='external'>Badalona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/balager" class='spip_out' rel='external'>Balaguer</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/blanes" class='spip_out' rel='external'>Blanes</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/breda" class='spip_out' rel='external'>Breda</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/cabrils" class='spip_out' rel='external'>Cabrils</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/calella" class='spip_out' rel='external'>Calella</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/cambrils" class='spip_out' rel='external'>Cambrils</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/cardedeu" class='spip_out' rel='external'>Cardedeu</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/castelldefels" class='spip_out' rel='external'>Castelldefels</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/cerdanyola-del-valles" class='spip_out' rel='external'>Cerdanyola del Vallès</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/cervera" class='spip_out' rel='external'>Cervera</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/cornella" class='spip_out' rel='external'>Cornellà</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/el-masnou" class='spip_out' rel='external'>El Masnou</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/esplugues-de-llobregat" class='spip_out' rel='external'>Esplugues de Llobregat</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/figueres" class='spip_out' rel='external'>Figueres</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/girona" class='spip_out' rel='external'>Girona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/granollers" class='spip_out' rel='external'>Granollers</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/hostalric" class='spip_out' rel='external'>Hostalric</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/igualada" class='spip_out' rel='external'>Igualada</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/lhospitalet" class='spip_out' rel='external'>L´Hospitalet de Llobregat</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/la-floresta" class='spip_out' rel='external'>La Floresta</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/la-garriga" class='spip_out' rel='external'>La Garriga</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/la-llagosta" class='spip_out' rel='external'>La Llagosta</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/la-palma-de-cervello" class='spip_out' rel='external'>La Palma de Cervelló</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/la-pobla-de-segur" class='spip_out' rel='external'>La Pobla de Segur</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/la-seu-durgell" class='spip_out' rel='external'>La Seu d´Urgell</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/lleida" class='spip_out' rel='external'>Lleida</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/llinars-del-valles" class='spip_out' rel='external'>Llinars del Vallès</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/malgrat-de-mar" class='spip_out' rel='external'>Malgrat de Mar</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/manresa" class='spip_out' rel='external'>Manresa</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/martorell" class='spip_out' rel='external'>Martorell</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/mataro" class='spip_out' rel='external'>Mataró</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/mediona" class='spip_out' rel='external'>Mediona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/moia" class='spip_out' rel='external'>Moià</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/molins-de-rei" class='spip_out' rel='external'>Molins de Rei</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/montcada-i-reixac" class='spip_out' rel='external'>Montcada i Reixac</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/mollet-del-valles" class='spip_out' rel='external'>Mollet del Vallès</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/montmelo" class='spip_out' rel='external'>Montmeló</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/olesa-de-montserrat" class='spip_out' rel='external'>Olesa de Montserrat</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/olot" class='spip_out' rel='external'>Olot</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/pineda-de-mar" class='spip_out' rel='external'>Pineda de Mar</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/premia-de-mar" class='spip_out' rel='external'>Premià de Mar</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/reus" class='spip_out' rel='external'>Reus</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/ripoll" class='spip_out' rel='external'>Ripoll</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/roses" class='spip_out' rel='external'>Roses</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sabadell" class='spip_out' rel='external'>Sabadell</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sant-cugat-del-valles" class='spip_out' rel='external'>Sant Cugat del Vallès</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sant-feliu-de-guixols" class='spip_out' rel='external'>Sant Feliu de Guíxols</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sant-feliu-de-llobregat" class='spip_out' rel='external'>Sant Feliu de Llobregat</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sant-fruitos-de-bages" class='spip_out' rel='external'>Sant Fruitós de Bages</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sant-joan-despi" class='spip_out' rel='external'>Sant Joan Despí</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sant-just-desvern" class='spip_out' rel='external'>Sant Just Desvern</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sant-quirze-del-valles" class='spip_out' rel='external'>Sant Quirze del Vallès</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/santa-coloma-de-gramenet" class='spip_out' rel='external'>Santa Coloma de Gramanet</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/santa-perpetua-de-mogoda" class='spip_out' rel='external'>Santa Perpètua de Mogoda</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sitges" class='spip_out' rel='external'>Sitges</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/sort" class='spip_out' rel='external'>Sort</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/tarragona" class='spip_out' rel='external'>Tarragona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/teia" class='spip_out' rel='external'>Teià</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/tiana" class='spip_out' rel='external'>Tiana</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/terrassa" class='spip_out' rel='external'>Terrassa</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/ulldecona" class='spip_out' rel='external'>Ulldecona</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/valls" class='spip_out' rel='external'>Valls</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/vic" class='spip_out' rel='external'>Vic</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/viladecans" class='spip_out' rel='external'>Viladecans</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/viladecavalls" class='spip_out' rel='external'>Viladecavalls</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/vilanova-i-la-geltru" class='spip_out' rel='external'>Vilanova i la Geltrú</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.acampadadebarcelona.org/ca/vilassar-de-dalt" class='spip_out' rel='external'>Vilassar de Dalt</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ikimap.com/map/mapa-de-las-acampadas" class='spip_out' rel='external'>Mapa de les Acampades</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_asambleas_de_municipio_de_catalunya" class='spip_out' rel='external'>Llistat actualitzat acampades #15m arreu de Catalunya #15mpedia</a></p> <p>La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya està formada entre altres, per aquestes federacions i agrupacions d'entitats:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#CARITAS" class='spip_out' rel='external'>Càritas Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#COCARMI" class='spip_out' rel='external'>COCARMI (Comitè Català de representants de persones amb discapacitat)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.cocarmi.cat/cocarmiweb/" class='spip_out' rel='external'>Comitè Català de representants de persones amb discapacitat (COCARMI)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#ECOM" class='spip_out' rel='external'>Confederació ECOM</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#CCTPRDC" class='spip_out' rel='external'>Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a Drogodependents de Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.creuroja.org/AP/CM.aspx" class='spip_out' rel='external'>Creu Roja - Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#CTMPC" class='spip_out' rel='external'>Dincat (Discapacitat intel·lectual de Catalunya)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://acciosocial.org/" class='spip_out' rel='external'>ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.cooperativestreball.coop/" class='spip_out' rel='external'>Empresa Social (Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FACEPA" class='spip_out' rel='external'>FACEPA (Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FAFAC" class='spip_out' rel='external'>FAFAC (Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FATEC" class='spip_out' rel='external'>FATEC (Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FCD" class='spip_out' rel='external'>FCD (Federació Catalana de Drogodependències)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FCDS" class='spip_out' rel='external'>FCDS (Federació Catalana de Donants de Sang )</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FCLLSM" class='spip_out' rel='external'>FCLLSM (Federació Catalana de Llars de Salut Mental)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FCUDP" class='spip_out' rel='external'>FCUDP (Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FCVS" class='spip_out' rel='external'>FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FEATE" class='spip_out' rel='external'>FEATE (Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FECEC" class='spip_out' rel='external'>FECEC (Federació Catalana contra el Càncer)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#fedelatina" class='spip_out' rel='external'>FEDELATINA (Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.fedaia.org/" class='spip_out' rel='external'>Federació Catalana d'Entitats d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (FEDAIA)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FEPA" class='spip_out' rel='external'>FEPA (Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FEPPCAT" class='spip_out' rel='external'>FEPCCAT (Federació catalana d'entitats de paràlisi cerebral i etiologies similar)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FOCAGG" class='spip_out' rel='external'>FOCAGG (Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#FIAGSMC" class='spip_out' rel='external'>Fòrum d'iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://forumsalutmental.org/index.php/es/" class='spip_out' rel='external'>Fòrum de Salut Mental</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://cgtcatalunya.cat/Fundació Catalana de l'Esplai" class='spip_out'>Fundació Catalana de l'Esplai</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.peretarres.org/" class='spip_out' rel='external'>Fundació Pere Tarrés</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.mlp.cat/index.php" class='spip_out' rel='external'>Moviment Laic i Progressista (MLP)</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#ONCE_Catalunya" class='spip_out' rel='external'>ONCE Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.tercersector.cat/default.asp?idmenu=5#VORAVIU" class='spip_out' rel='external'>Voraviu</a></p></div> Guia de serveis per a persones amb malaltia mental http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9212 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9212 2013-01-02T02:06:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique152" rel="directory">Tercer Sector i ONG´s</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton9212-43dc9.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22515316" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Cartera de Serveis Socials 2010-2011, vigent durant 4 anys http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9208 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9208 2013-01-01T01:31:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique152" rel="directory">Tercer Sector i ONG´s</a> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22419754" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/catleg-de-serveis-la-cartera-de-serveis-socials-2010-2011-de-la-generalitat-de-catalunya-vigent-4-anys-20102013" title="Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)" target="_blank">Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Llei d´economia Social . Llei 5/2011 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7720 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7720 2012-01-01T14:10:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Economia Legislació <p>Llei d´economia Social . Llei 5/2011: <br class='autobr' /> FONT: BOE.ES</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique152" rel="directory">Tercer Sector i ONG´s</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><p>Llei d´economia Social . Llei 5/2011:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14068910?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708-C.pdf" class='spip_out' rel='external'>BOE.ES</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14068910?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>