CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1722 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1722 2017-01-08T21:56:07Z text/html ca webcat3 Barcelonès <p>Comitè Confederal de Catalunya</p> <p>Directori de emails de contacte</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique158" rel="directory">Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a> <div class='rss_texte'><p><a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique158" class='spip_out' rel='external'>Directori de correus electrónics i telèfons</a>.</p> <p>Seu del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya (Carrer Burgos, 59, Baixos. Barcelona):</p> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2994.046254144817!2d2.1335162154253533!3d41.37307977926545!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a4988565b7a6e1%3A0xaca4c7aca0f63a9c!2sCarrer+de+Burgos%2C+59%2C+08014+Barcelona!5e0!3m2!1sca!2ses!4v1488795301930" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> <p><strong>SECRETARIAT PERMANENT DE CGT CATALUNYA</strong></p> <p>Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent CGT Catalunya:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/37580877" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/CGTCatalunya/directori-de-telfons-i-correus-electrnics-secretariat-permanent-cgt-catalunya-complet" title="Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent cgt catalunya complet" target="_blank">Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent cgt catalunya complet</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria General</strong>: Ermengol Gassiot <a href="mailto:sec-general@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>sec-general@cgtcatalunya.cat</a><br class='autobr' /> 692.057.651</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria d´Organització</strong>: Josep Mª Pi <a href="mailto:s-org@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-org@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.890</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria d´Acció sindical</strong>: Saturnino Mercader <a href="mailto:acciosindical@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>acciosindical@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.751</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Secretaria d´Acció social: Oscar Murciano <a href="mailto:accio.social@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>accio.social@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.591</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Gènere</strong>: Marta Padrós <a href="mailto:genere@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>genere@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 665.054.239</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de.Formació</strong>: Josep Garcia <a href="mailto:formacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>formacio@cgtcatalunya.cat</a><br class='autobr' /> 691.204.900</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Comunicació</strong>: Moisès Rial <a href="mailto:comunicacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>comunicacio@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 691.209.981</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Salut laboral</strong>: Àlex Tisminetzki salutlaboral@cgtcatalunya.cat <br class='autobr' /> 691.204.901</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de.Jurídica</strong>: Mireia Bazaga <a href="mailto:s-juridica@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-juridica@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.391</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Finances</strong>: Elvira Batlles <a href="mailto:finances@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>finances@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.491</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria d´Administració</strong>: Carlos Cunquero <a href="mailto:sec-administracio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>sec-administracio@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 664.755.977</p> <p><strong>Secretaria General </strong> - Ermengol Gassiot (692 057 651)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851179723/player/310b64cf29" height="337" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto:sec-general@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>sec-general@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/ermengolgassiot" class='spip_out' rel='external'>@ermengolgassiot</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d'Organització</strong> - Josep Maria Pi (692 057 890)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851215655/player/0dbbb7044a" height="597" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: s-org@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-org@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d'Acció Sindical</strong> - Saturnino Mercader (692 057 751)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851311865/player/b5ee8d0df2" height="535" width="600" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto:acciosindical@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>acciosindical@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Finances</strong> - Elvira Batlles (692 057 491)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851466155/player/5415e1380f" height="616" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: safccc@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>safccc@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/elvira16121958" class='spip_out' rel='external'>@elvira16121958</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d´Administració</strong> - Carles Cunquero (664.755.977)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13847024503/player/a0ee5350a7" height="125" width="125" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe><hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d'Acció Social</strong> - Òscar Murciano (692 057 591)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851420723/player/c40e1a67d5" height="502" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: accio.social@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>accio.social@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter Secretaria d´Acció Social: <a href="https://twitter.com/AccioSocialCGT" class='spip_out' rel='external'>@AccioSocialCGT</a><br class='autobr' /> Twitter personal: <a href="https://twitter.com/UnNouMon" class='spip_out' rel='external'>@UnNouMon</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Juridica</strong> - Mireia Bazaga (692 057 391)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851660305/player/0d472e92a6" height="417" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: s-juridica@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-juridica@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/rossinyolnegre" class='spip_out' rel='external'>@rossinyolnegre</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Comunicació</strong> - 691 209 981</p> <p><a href="mailto: comunicacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>comunicacio@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Coordinació Revista Catalunya</strong> - Joan Rosich (607 760 340)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13852320393/player/2766332256" height="592" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Salut Laboral</strong> – Àlex Tisminetzky (691 204 901)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851790613/player/f1b942f974" height="640" width="483" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: salutlaboral@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>salutlaboral@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/alextisminetzky" class='spip_out' rel='external'>@alextisminetzky</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Formació</strong> – 691 204 900</p> <p><a href="mailto: formacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>formacio@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter Secretaria de Formació: <a href="https://twitter.com/formaciospccc" class='spip_out' rel='external'>@formaciospccc</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Gènere</strong> – Marta Padrós (665 054 239)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851927263/player/0092147c0f" height="565" width="437" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: genere@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>genere@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter Secretaria de Gènere: <a href="https://twitter.com/genere_CGT" class='spip_out' rel='external'>@genere_CGT</a><br class='autobr' /> Twitter personal: <a href="https://twitter.com/pacamarta" class='spip_out' rel='external'>@pacamarta</a></p></div>