CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Més de la meitat de les persones grans no té accés a cures de llarga durada de qualitat http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11463 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11463 2015-09-29T10:58:13Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya pensions pobresa Serveis Socials Salut Retallades <p>Més de la meitat de les persones grans no té accés a cures de llarga durada de qualitat<br class='autobr' /> Un nou estudi de l'OIT revela un dèficit mundial de 13,6 milions de treballadors sanitaris, la qual cosa impedeix el subministrament de serveis de qualitat a més de la meitat de les persones d'edat avançada del món.<br class='autobr' /> © Ollivier Girard / CIFOR<br class='autobr' /> GINEBRA (OIT Notícies) - Més de la meitat de la població mundial de 65 anys o més, és a dir 300 milions de persones, estan excloses dels tan necessaris atencions de llarga (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique163" rel="directory">Persones Grans</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot134" rel="tag">pobresa</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot96" rel="tag">Retallades</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH102/arton11463-5f785.jpg" width='150' height='102' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Més de la meitat de les persones grans no té accés a cures de llarga durada de qualitat</strong></p> <p>Un nou estudi de l'OIT revela un dèficit mundial de 13,6 milions de treballadors sanitaris, la qual cosa impedeix el subministrament de serveis de qualitat a més de la meitat de les persones d'edat avançada del món.</p> <p>© Ollivier Girard / CIFOR</p> <p>GINEBRA (OIT Notícies) - Més de la meitat de la població mundial de 65 anys o més, és a dir 300 milions de persones, estan excloses dels tan necessaris atencions de llarga durada (CLD), sosté l'Organització Internacional del Treball (OIT) .</p> <p>El nou estudi de l'OIT, <a href="http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Workingpapers/WCMS_407620/lang--es/index.htm" class='spip_out' rel='external'>LTC protection for older persons: A review of coverage dèficits in 46 countries ("La protecció dels CLD per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països")</a>, que abasta 80 per cent de la població mundial de 65 o més anys d'edat, constata enormes dèficits en la protecció social de les persones grans que necessiten CLD pel fet que falten 13,6 milions de professionals en aquest sector a escala mundial.</p> <p>A l'Àfrica, on manquen 1,5 milions de treballadors en els CLD, més de 90 per cent de les persones grans no rep serveis de cura quan els necessiten. El major dèficit en nombres absoluts s'observa a la regió d'Àsia i el Pacífic, on la manca d'aquests professionals és de 8,2 milions, la qual cosa significa que 65 per cent de la població d'edat avançada està exclosa de l'accés a la cura de llarga durada. Esmenar aquestes deficiències permetria crear un gran nombre de llocs de treball.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Dèficit en la cobertura legal dels CDL per aconseguir una cobertura universal basada en la legislació nacional, 2015</p> <p><a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/21619982968/in/dateposted-public/" title="Déficit en la cobertura legal de los CDL para alcanzar una cobertura universal basada en la legislación nacional, 2015"><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH281/21619982968_514b-39b08.jpg" width='500' height='281' alt="Déficit en la cobertura legal de los CDL para alcanzar una cobertura universal basada en la legislación nacional, 2015" /></p> <p>Font: Estimacions OIT 2015; Banc Mundial, 2015 (dades de població 2013)</p> <p>" Ens enfrontem a aquests dèficits tot i que gran part de la cura - fins 80 per cent dels CLD - el realitzen les dones de la família de les persones d'edat sense percebre remuneració. El seu nombre supera amb escreix el dels treballadors de CLD formals en tots els països ", va explicar Xenia Scheil-Adlung, Coordinadora de Polítiques de Salut de l'OIT i autora de l'estudi.<br class='autobr' /> Reduir el dèficit</p> <p>Segons l'experta de l'OIT, la situació es veu agreujada per una manca absoluta de cobertura de CLD en la majoria dels sistemes de seguretat social. Només 5,6 per cent de la població mundial viu en països que ofereixen cobertura universal de les cures de llarga durada.</p> <p>Mentre que més de 48 per cent de la població mundial no està protegida per la legislació en matèria d'ALD, un altre 46,3 per cent està, en gran mesura, exclòs de la cobertura de CLD causa de les regulacions que limiten els beneficis només a els més pobres. Això obliga a moltes persones de 65 o més anys a pagar de la seva butxaca els serveis de CLD.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Estimacions mundials dels dèficits de cobertura en matèria de CLD: Proporció de la població mundial que no està protegida per la legislació, 2015</p> <p><a data-flickr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/21781655886/in/dateposted-public/" title="Estimaciones mundiales de los déficits de cobertura en materia de CLD Proporción de la población mundial que no está protegida por la legislación, 2015"><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH281/21781655886_4ee1-4c1ea.jpg" width='500' height='281' alt="Estimaciones mundiales de los déficits de cobertura en materia de CLD Proporción de la población mundial que no está protegida por la legislación, 2015" /></p> <p>Font: Estimacions OIT 2015, OCDE 2011, Banc Mundial, 2015 (dades de població 2013)</p> <p>"Aquesta situació deplorable es reflecteix en el nivell molt baix de la despesa pública en CLD que, de mitjana, equival menys d'1 per cent del PIB a escala mundial. La despesa pública més baixa es registra a l'Àfrica, on la majoria dels països inverteixen 0 per cent del PIB a CLD ", ha assenyalat Xenia Scheil-Adlung.</p> <p>Els països més "generosos" es troben a Europa, però de mitjana destinen als CLD només 2 per cent o menys del seu PIB. Com a conseqüència, la població d'edat avançada que viu als països desenvolupats i en desenvolupament ha de pagar de la seva butxaca fins a 100 per cent dels CLD.</p> <p>"La falta d'atenció a les necessitats vitals de les persones grans ia l'explotació de les dones de la família són el resultat de molts anys d'inversió insuficient en la protecció dels CLD. Satisfer les deficiències i oferir cobertura universal de CDL permetria respectar els drets i la dignitat de les persones majors i dels seus cuidadors i crearia milions de llocs de treball ", va declarar Isabel Ortiz, directora del Departament de Protecció Social de l'OIT.<br class='autobr' /> Discriminació per motius d'edat i gènere</p> <p>La manca d'atenció cap a les necessitats de CDL posa de manifest la discriminació per raons de gènere i edat. Això es tradueix en un tractament desigual de les persones grans que necessiten serveis de CLD en relació als joves que tenen necessitats d'assistència sanitària similars, la ignorància dels drets de les persones grans, la gran manca de treballadors de CLD i la insuficient finançament pública.</p> <p>La discriminació per motius d'edat també es pot percebre en la por irracional expressat per l'opinió pública dominant, segons la qual els CDL no poden ser finançats públicament, i no té en compte els avantatges d'invertir en els CDL en termes de creació d'ocupació i de benestar de la població.</p> <p>Si bé, en general, la discriminació per raons d'edat no és considerada un problema greu, té el mateix impacte econòmic i social que altres formes de discriminació i els usuaris de CLD experimenten una forma d'empobriment, exclusió i algunes vegades d'abús i violència en els contextos on es subministren aquests serveis.</p> <p>L'estudi suggereix fer del CLD una prioritat absoluta de les agendes polítiques de tots els països a través de les següents mesures:<br class='autobr' /> garantir la protecció universal dels CLD d'acord amb els principis dels pisos nacionals de protecció social de conformitat amb la <a href="http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202" class='spip_out' rel='external'>Recomanació núm. 202 de l'OIT;<br class='autobr' /> finançar a través dels règims nacionals d'assegurança social o dels impostos i reduir al mínim la quantitat de pagaments directes;</a><br class='autobr' /> incrementar la força laboral del els CLD per oferir serveis de qualitat a qui els necessiten, creant així un gran nombre de llocs de treball que necessitem urgentment.</p> <p>FONT: <a href="http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_406988/lang--es/index.htm" class='spip_out' rel='external'>ILO.ORG</a></p> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Workingpapers/WCMS_407620/lang--es/index.htm" class='spip_out' rel='external'>LTC protection for older persons: A review of coverage dèficits in 46 countries ("La protecció dels CLD per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països"</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La protecció dels cures de llarga durada(CLD) per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/y81XiaEG978SFV" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/la-protecci-de-les-cures-de-llarga-duradacld-per-a-la-gent-gran-una-anlisi-dels-dficits-de-cobertura-en-46-pasos" title="La protecció de les cures de llarga durada(CLD) per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països" target="_blank">La protecció de les cures de llarga durada(CLD) per a la gent gran: Una anàlisi dels dèficits de cobertura en 46 països</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/la-protecci-de-les-cures-de-llarga-duradacld-per-a-la-gent-gran-una-anlisi-dels-dficits-de-cobertura-en-46-pasos" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/la-protecci-de-les-cures-de-llarga-duradacld-per-a-la-gent-gran-una-anlisi-dels-dficits-de-cobertura-en-46-pasos</a></p></div> En defensa de les pensions públiques, suficients i dignes per a tothom http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9262 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9262 2013-06-16T23:09:52Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Administració Pública Neteja Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Metall Tèxtil, Pell i Derivats Camp, Agricultura i Pesca Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Alimentació, Comerç i Hostaleria Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Energia, Mineria, Químiques i Afins Ensenyament Sanitat Transports i Comunicacions pensions Legislació <p>El Capítol de Despesa Social dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), va ascendir l'any 2012-175382000 d'euros. Despesa Social que es va emprar per a pensions (115.825 milions), Atur (28.503.000), Sanitat (3.974.000), Educació(2.220 milions).<br class='autobr' /> D'altra banda, l'Estat ha pagat, d'interessos als banquers i forquilles de deute, durant el 2012, un total de 28.848.000 d'euros, és a dir, ha pagat de les butxaques de la majoria social, 345 Milions d '€ més que a les persones aturades i això que la (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique163" rel="directory">Persones Grans</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH134/arton9262-fc512.jpg" width='150' height='134' /> <div class='rss_texte'><p>El Capítol de Despesa Social dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), va ascendir l'any 2012-175382000 d'euros. Despesa Social que es va emprar per a pensions (115.825 milions), Atur (28.503.000), Sanitat (3.974.000), Educació(2.220 milions).</p> <p>D'altra banda, l'Estat ha pagat, d'interessos als banquers i forquilles de deute, durant el 2012, un total de 28.848.000 d'euros, és a dir, ha pagat de les butxaques de la majoria social, 345 Milions d '€ més que a les persones aturades i això que la desocupació va augmentar el 2012 en 805.000 persones.</p> <p>Les mentides i el "cientifisme interessat" dels experts lligats a les entitats financeres i asseguradores, ja el 1995, vaticinaven que el 2010, el dèficit de la Seguretat Social seria del 2,15% i la taxa de dependència (relació entre cotitzants / pensionistes), seria de 0,9 / 1. Vaticinaven la insostenibilitat del Sistema Públic. La realitat és que la Seguretat Social ha tingut superàvit fins al 2011 i l'ha tingut de forma històrica. L'actual relació entre cotitzants/pensionistes el 2010 era de 2,57 cotitzants/1 pensionista.</p> <p>Avui, 18 anys després, els "experts" finançats i depenen Entitats Financeres i Asseguradores, tornen a vaticinar la "fallida del sistema de pensions per al 2023" i proposen sense cap "rubor científic" i menys encara sense cap humanitat ni ètica, que les pensions futures a partir del 2014 han de baixar i, les pensions actuals (9 milions) han de "seguir creixent per sota del cost de la vida".</p> <p>Els arguments del poder financer, les asseguradores privades i els seus portaveus, la Troica, el PP, el PSOE, CiU, PNB, UPyD i els "experts incideixen en les mateixes mentides": "El sistema és inviable per l'augment de l'esperança de vida, la menor entrada d'afiliats / es i l'augment dels anys en què es percep pensió "</p> <p>La realitat és que des de 1995 a 2010, la població cotitzant augmenta en 5 milions. En l'actualitat, de cada 100 euros de riquesa social que genera l'economia espanyola, es dediquen 9,9 euros per pensions, després queden 91 euros per repartir.</p> <p>Amb només un increment de la productivitat del 1,5% d'aquí al 2050, la riquesa social es situaria en 225 euros, si dediquéssim el 15% per Pensions, és a dir 33,75 euros, quedarien per repartir 191,25 euros.</p> <p>Per a la CGT, allò que realment ha de ser reformat és:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Acabar amb la desfiscalització del capital</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Incrementar els impostos dels beneficis, de les rendes superiors a 60.000 euros, de patrimoni, de transaccions financeres</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Acabar amb el doble frau fiscal, el legal i l'il · legal de les rendes altes.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Acabar amb les subvencions a les cotitzacions empresarials</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Perseguint el frau fiscal de grans empresaris i fons d'inversió, s'obtindrien 90.000 M d 'euros i amb augmentar l'Impost de Societats de les grans empreses fins al 35%, anualment s'haurien uns ingressos de més de 15.000 M d' €.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Augmentar les Pensions Mínimes, de manera universal, a 1.200 € en 14 pagues.</p> <p><strong>PER A LA CGT, LES PENSIONS PÚBLIQUES, SUFICICIENTS I DIGNES SÓN UN DRET SOCIAL PER A TOTES I TOTS, COM EL DRET A L'EDUCACIÓ I LA SANITAT.</p> <p>COM A DRET SOCIAL, LA CGT LES DEFENSARÀ AL CARRER </strong></p> <p><strong>Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT</strong></p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/23076592" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/23076592" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Iaioflautes . Informació d´interès http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9213 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9213 2013-06-06T01:15:19Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya pensions Moviments Socials Situació econòmica Crisi 15M <p>Els Iaioflautas són un moviment sorgit a partir del #15M . " Som la generació que va lluitar i va aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur de les nostres filles i nétes en perill. Estem orgulloses de la resposta social i de l'empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d'aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique163" rel="directory">Persones Grans</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot120" rel="tag">Moviments Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot95" rel="tag">15M</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH78/arton9213-ce572.jpg" width='150' height='78' /> <div class='rss_texte'><p>Els Iaioflautas són un moviment sorgit a partir del #15M .<br class='autobr' /> " Som la generació que va lluitar i va aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur de les nostres filles i nétes en perill. Estem orgulloses de la resposta social i de l'empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d'aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i també a l'acció. Si volen desqualificar la seva valentia anomenant-los "perroflautas", a nosaltres ens poden anomenar "iaioflautas". <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Iaioflautas, Manifest</p> <p><strong>Història</strong></p> <p>Aquesta secció necessita ser redactada. Ens ajudes?<br class='autobr' /> Els iaioflautes van sorgir a la calor de l'15-M. Més de néixer, renéixer. Van recuperar velles lluites pels drets socials quan les conquestes que aleshores van obtenir començaven a esvair-se. El 27 d'octubre de 2012, en el seu primer aniversari, es van reunir a Barcelona des de diversos punts d'Espanya. Una d'elles declarava: "Volem deixar als nostres fills i als nostres néts un país millor. Els que els estan deixant a la cuneta són indignes. Estem farts i cada dia som més ". [2]</p> <p>21 setembre 2012 : Ocupen la borsa de Barcelona. [3] [4] Els Mossos els envolten i intenten identificar-los, però els iaioflautes es neguen i aconsegueixen desfer-se. Es van a celebrar-ho a Plaça Catalunya.</p> <p>17 gener 2013 : Ocupen la Justícia en defensa dels drets i llibertats de la ciutadania</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://bambuser.com/v/3296897" class='spip_out' rel='external'>Streaming Barcelona</a></p> <p>22 gener 2013 : Acció pel judici a un iaioflauta i per difondre la seva Manifest [6]<br class='autobr' /> Hashtags : # IaioflautasAJuidici i #YayoflautasSinMiedo</p> <p>22 abril 2013 : Iaioflautes i la PAH protesten a la Ciutat de la Justícia [7]<br class='autobr' /> Hashtags : # InjusticiadelaJusticia<br class='autobr' /> Streaming: l'Hospitalet, Barcelona</p> <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SMIEyAjChzE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.iaioflautas.org/" class='spip_out' rel='external'>WEB IAIOFLAUTAS</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://twitter.com/#!/iaioflautas" class='spip_out' rel='external'>TWITTER IAIOFLAUTAS</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.webcitation.org/68LiXYT5F" class='spip_out' rel='external'>MANIFEST IAIOFLAUTAS</a></p></div> Àlex Tisminetsky sobre l´informe de la comissió d´ "experts"de les pensions i efectes de les diverses reformes de les pensions http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9254 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9254 2013-05-13T09:01:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya pensions <p>Més informació:<br class='autobr' /> TWITTER @alextisminetsky</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique163" rel="directory">Persones Grans</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton9254-77a0e.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/4rkk__2sGic" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/AlexTisminetzky" class='spip_out' rel='external'>TWITTER @alextisminetsky</a></p></div> Cartera de Serveis Socials 2010-2011, vigent durant 4 anys http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9209 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9209 2013-05-01T00:38:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya pensions Salut <p>Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique163" rel="directory">Persones Grans</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton9209-c151b.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22419754" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/catleg-de-serveis-la-cartera-de-serveis-socials-2010-2011-de-la-generalitat-de-catalunya-vigent-4-anys-20102013" title="Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)" target="_blank">Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Cartera de Serveis Socials 2010-2011, vigent durant 4 anys http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9210 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9210 2013-03-01T01:43:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Salut Laboral Solidaritat <p>Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique164" rel="directory">Persones amb problemàtica associada a malaltia mental</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton9210-761e6.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22419754" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/catleg-de-serveis-la-cartera-de-serveis-socials-2010-2011-de-la-generalitat-de-catalunya-vigent-4-anys-20102013" title="Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)" target="_blank">Catàleg de serveis la Cartera de Serveis Socials 2010- 2011 de la Generalitat de Catalunya, vigent 4 anys (2010-2013)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Iaioflautes. Informació d´interès http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9214 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9214 2013-01-02T02:21:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Drets humans Mobilitzacions laborals <p>Els Iaioflautas són un moviment sorgit a partir del #15M . " Som la generació que va lluitar i va aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur de les nostres filles i nétes en perill. Estem orgulloses de la resposta social i de l'empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d'aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique165" rel="directory">Iaioflautes</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot129" rel="tag">Drets humans</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH78/arton9214-89ccc.jpg" width='150' height='78' /> <div class='rss_texte'><p>Els Iaioflautas són un moviment sorgit a partir del #15M .<br class='autobr' /> " Som la generació que va lluitar i va aconseguir una vida millor per als seus fills i filles. Ara estan posant el futur de les nostres filles i nétes en perill. Estem orgulloses de la resposta social i de l'empenta que estan mostrant les noves generacions en la lluita per una democràcia digna d'aquest nom i per la justícia social, contra els banquers i els polítics còmplices. Estem al seu costat, de sentiment, a les assemblees de barri i també a l'acció. Si volen desqualificar la seva valentia anomenant-los "perroflautas", a nosaltres ens poden anomenar "iaioflautas". <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Iaioflautas, Manifest</p> <p><strong>Història</strong></p> <p>Aquesta secció necessita ser redactada. Ens ajudes?<br class='autobr' /> Els iaioflautes van sorgir a la calor de l'15-M. Més de néixer, renéixer. Van recuperar velles lluites pels drets socials quan les conquestes que aleshores van obtenir començaven a esvair-se. El 27 d'octubre de 2012, en el seu primer aniversari, es van reunir a Barcelona des de diversos punts d'Espanya. Una d'elles declarava: "Volem deixar als nostres fills i als nostres néts un país millor. Els que els estan deixant a la cuneta són indignes. Estem farts i cada dia som més ". [2]</p> <p>21 setembre 2012 : Ocupen la borsa de Barcelona. [3] [4] Els Mossos els envolten i intenten identificar-los, però els iaioflautes es neguen i aconsegueixen desfer-se. Es van a celebrar-ho a Plaça Catalunya.</p> <p>17 gener 2013 : Ocupen la Justícia en defensa dels drets i llibertats de la ciutadania</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://bambuser.com/v/3296897" class='spip_out' rel='external'>Streaming Barcelona</a></p> <p>22 gener 2013 : Acció pel judici a un iaioflauta i per difondre la seva Manifest [6]<br class='autobr' /> Hashtags : # IaioflautasAJuidici i #YayoflautasSinMiedo</p> <p>22 abril 2013 : Iaioflautes i la PAH protesten a la Ciutat de la Justícia [7]<br class='autobr' /> Hashtags : # InjusticiadelaJusticia<br class='autobr' /> Streaming: l'Hospitalet, Barcelona</p> <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SMIEyAjChzE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.iaioflautas.org/" class='spip_out' rel='external'>WEB IAIOFLAUTAS</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://twitter.com/#!/iaioflautas" class='spip_out' rel='external'>TWITTER IAIOFLAUTAS</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.webcitation.org/68LiXYT5F" class='spip_out' rel='external'>MANIFEST IAIOFLAUTAS</a></p></div> Guia de serveis per a persones amb malaltia mental http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9211 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9211 2013-01-01T02:04:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Serveis Socials Salut Laboral - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique164" rel="directory">Persones amb problemàtica associada a malaltia mental</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH124/arton9211-0ae3d.jpg" width='150' height='124' /> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22515316" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones amb dependència http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9216 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9216 2012-07-31T01:36:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Serveis Socials Salut Laboral Legislació Institucions públiques pobresa ONG´s Salut Solidaritat <p>Llei 39/ 2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones amb dependència:</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique163" rel="directory">Persones Grans</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot138" rel="tag">Institucions públiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot134" rel="tag">pobresa</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot123" rel="tag">ONG´s</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH112/arton9216-ce9b6.jpg" width='150' height='112' /> <div class='rss_texte'><p>Llei 39/ 2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones amb dependència:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22517170" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>