CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1722 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1722 2017-01-08T21:56:07Z text/html ca webcat3 Barcelonès <p>Comitè Confederal de Catalunya</p> <p>Directori de emails de contacte</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique158" rel="directory">Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a> <div class='rss_texte'><p><a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique158" class='spip_out' rel='external'>Directori de correus electrónics i telèfons</a>.</p> <p>Seu del Comitè Confederal de la CGT de Catalunya (Carrer Burgos, 59, Baixos. Barcelona):</p> <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2994.046254144817!2d2.1335162154253533!3d41.37307977926545!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a4988565b7a6e1%3A0xaca4c7aca0f63a9c!2sCarrer+de+Burgos%2C+59%2C+08014+Barcelona!5e0!3m2!1sca!2ses!4v1488795301930" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> <p><strong>SECRETARIAT PERMANENT DE CGT CATALUNYA</strong></p> <p>Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent CGT Catalunya:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/37580877" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/CGTCatalunya/directori-de-telfons-i-correus-electrnics-secretariat-permanent-cgt-catalunya-complet" title="Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent cgt catalunya complet" target="_blank">Directori de telèfons i correus electrònics secretariat permanent cgt catalunya complet</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria General</strong>: Ermengol Gassiot <a href="mailto:sec-general@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>sec-general@cgtcatalunya.cat</a><br class='autobr' /> 692.057.651</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria d´Organització</strong>: Josep Mª Pi <a href="mailto:s-org@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-org@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.890</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria d´Acció sindical</strong>: Saturnino Mercader <a href="mailto:acciosindical@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>acciosindical@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.751</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Secretaria d´Acció social: Oscar Murciano <a href="mailto:accio.social@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>accio.social@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.591</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Gènere</strong>: Marta Padrós <a href="mailto:genere@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>genere@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 665.054.239</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de.Formació</strong>: Josep Garcia <a href="mailto:formacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>formacio@cgtcatalunya.cat</a><br class='autobr' /> 691.204.900</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Comunicació</strong>: Moisès Rial <a href="mailto:comunicacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>comunicacio@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 691.209.981</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Salut laboral</strong>: Àlex Tisminetzki salutlaboral@cgtcatalunya.cat <br class='autobr' /> 691.204.901</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de.Jurídica</strong>: Mireia Bazaga <a href="mailto:s-juridica@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-juridica@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.391</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria de Finances</strong>: Elvira Batlles <a href="mailto:finances@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>finances@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 692.057.491</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Secretaria d´Administració</strong>: Carlos Cunquero <a href="mailto:sec-administracio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>sec-administracio@cgtcatalunya.cat</a> <br class='autobr' /> 664.755.977</p> <p><strong>Secretaria General </strong> - Ermengol Gassiot (692 057 651)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851179723/player/310b64cf29" height="337" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto:sec-general@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>sec-general@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/ermengolgassiot" class='spip_out' rel='external'>@ermengolgassiot</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d'Organització</strong> - Josep Maria Pi (692 057 890)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851215655/player/0dbbb7044a" height="597" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: s-org@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-org@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d'Acció Sindical</strong> - Saturnino Mercader (692 057 751)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851311865/player/b5ee8d0df2" height="535" width="600" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto:acciosindical@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>acciosindical@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Finances</strong> - Elvira Batlles (692 057 491)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851466155/player/5415e1380f" height="616" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: safccc@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>safccc@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/elvira16121958" class='spip_out' rel='external'>@elvira16121958</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d´Administració</strong> - Carles Cunquero (664.755.977)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13847024503/player/a0ee5350a7" height="125" width="125" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe><hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria d'Acció Social</strong> - Òscar Murciano (692 057 591)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851420723/player/c40e1a67d5" height="502" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: accio.social@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>accio.social@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter Secretaria d´Acció Social: <a href="https://twitter.com/AccioSocialCGT" class='spip_out' rel='external'>@AccioSocialCGT</a><br class='autobr' /> Twitter personal: <a href="https://twitter.com/UnNouMon" class='spip_out' rel='external'>@UnNouMon</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Juridica</strong> - Mireia Bazaga (692 057 391)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851660305/player/0d472e92a6" height="417" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: s-juridica@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>s-juridica@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/rossinyolnegre" class='spip_out' rel='external'>@rossinyolnegre</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Comunicació</strong> - 691 209 981</p> <p><a href="mailto: comunicacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>comunicacio@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Coordinació Revista Catalunya</strong> - Joan Rosich (607 760 340)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13852320393/player/2766332256" height="592" width="599" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>com-cgt-cat@cgtcatalunya.cat</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Salut Laboral</strong> – Àlex Tisminetzky (691 204 901)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851790613/player/f1b942f974" height="640" width="483" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: salutlaboral@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>salutlaboral@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter personal: <a href="https://twitter.com/alextisminetzky" class='spip_out' rel='external'>@alextisminetzky</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Formació</strong> – 691 204 900</p> <p><a href="mailto: formacio@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>formacio@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter Secretaria de Formació: <a href="https://twitter.com/formaciospccc" class='spip_out' rel='external'>@formaciospccc</a></p> <hr class="spip" /> <p><strong>Secretaria de Gènere</strong> – Marta Padrós (665 054 239)</p> <iframe src="https://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/13851927263/player/0092147c0f" height="565" width="437" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen oallowfullscreen msallowfullscreen></iframe> <p><a href="mailto: genere@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>genere@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Twitter Secretaria de Gènere: <a href="https://twitter.com/genere_CGT" class='spip_out' rel='external'>@genere_CGT</a><br class='autobr' /> Twitter personal: <a href="https://twitter.com/pacamarta" class='spip_out' rel='external'>@pacamarta</a></p></div> Perfils sindicals de Youtube CGT Catalunya http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11017 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11017 2015-03-23T00:05:24Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Comunicació Seus de la CGT Catalunya Administració Pública Metall Sanitat Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Neteja Alimentació, Comerç i Hostaleria Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Camp, Agricultura i Pesca Energia, Mineria, Químiques i Afins Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Ensenyament Tèxtil, Pell i Derivats Transports i Comunicacions <p>Directori de Perfils Sindicals de Youtube de CGT Catalunya (Actualització 22-3-2015):<br class='autobr' /> Segueix i enxarxa´t subscribint-te amb els següents perfils de Youtube de CGT Catalunya:<br class='autobr' /> FEDERACIONS TERRITORIALS , SECTORIALS I S.P. CGT CATALUNYA:<br class='autobr' /> CGT CATALUNYA: https://www.youtube.com/user/CGTCatalunya<br class='autobr' /> CGT BAIX PENEDÈS: https://www.youtube.com/channel/UCUmdPrd-z_1HQoWXBeJ7M5w<br class='autobr' /> CGT LLEIDA: https://www.youtube.com/channel/UC0VHvFXb12RVPzbq1JAx_cQ<br class='autobr' /> CGT MANRESA: (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique138" rel="directory">Perfils de Xarxes Socials CGT Catalunya</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot150" rel="tag">Comunicació</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH94/arton11017-813b9.png" width='150' height='94' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Directori de Perfils Sindicals de Youtube de CGT Catalunya (Actualització 22-3-2015):</p> <p><strong>Segueix i enxarxa´t subscribint-te amb els següents perfils de Youtube de CGT Catalunya:</strong></p> <p>FEDERACIONS TERRITORIALS , SECTORIALS I S.P. CGT CATALUNYA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CATALUNYA: <a href="https://www.youtube.com/user/CGTCatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/user/CGTCatalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BAIX PENEDÈS: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCUmdPrd-z_1HQoWXBeJ7M5w" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCUmdPrd-z_1HQoWXBeJ7M5w</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT LLEIDA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC0VHvFXb12RVPzbq1JAx_cQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC0VHvFXb12RVPzbq1JAx_cQ</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MANRESA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC_l-D8RmAluxD0WcWbfKjzA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC_l-D8RmAluxD0WcWbfKjzA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT RUBÍ : <a href="https://www.youtube.com/channel/UC3QeLWs7RkPl-v0XsbxIcNw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC3QeLWs7RkPl-v0XsbxIcNw</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT VALLÈS ORIENTAL: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCiEt-oUBgqGPLqoTxhBbAAQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCiEt-oUBgqGPLqoTxhBbAAQ</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ACCIÓ SINDICAL CGT LLEIDA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC7Z-ndWrARm6lqQyWHdbf3A" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC7Z-ndWrARm6lqQyWHdbf3A</a></p> <p><strong>ACTIVITATS DIVERSES:</strong></p> <p><strong>AGRICULTURA, RAMADERIA I AFINS:</strong></p> <p><strong>ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCyJaWx9lEYG-oDLkGW2_VgA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCyJaWx9lEYG-oDLkGW2_VgA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE SANT CUGAT: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC7OVHV2s1BlRapCwtHB6_cA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC7OVHV2s1BlRapCwtHB6_cA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE RUBÍ: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCSaMtaATFQaHYOAFLtpdDUA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCSaMtaATFQaHYOAFLtpdDUA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT DIPUTACIÓ DE BARCELONA:<br class='autobr' /> <a href="https://www.youtube.com/channel/UCdSP1DmjF6VdyGAlrNxHwww" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCdSP1DmjF6VdyGAlrNxHwww</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PARCS I JARDINS BARCELONA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzjhHV81KwsJAFPLbx-IJiw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCzjhHV81KwsJAFPLbx-IJiw</a></p> <p><strong>BANCA, OFICINES, ASSEGURANCES,CONSULTORES I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> BANCO POPULAR-E (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UC5yJ9mJFIq8ZfZcRKgTUSaQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC5yJ9mJFIq8ZfZcRKgTUSaQ</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BANC SANTANDER (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UC8qSRYO0IHA42jrj8dROyCQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC8qSRYO0IHA42jrj8dROyCQ</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BSCH ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCk4xKIet2kFsLWwHAEPGn8Q" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCk4xKIet2kFsLWwHAEPGn8Q</a> <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HP:(ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/user/infocgthp" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/user/infocgthp</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INFORMATICA (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCzCDS7CVT2VHeEmDRc17Fuw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCzCDS7CVT2VHeEmDRc17Fuw</a></p> <p><strong>CONSTRUCCIÓ I AFINS:</strong></p> <p><strong>COMERÇ, HOSTELERIA I ALIMENTACIÓ:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CAPRABO: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCjTlFmENRgkDC7IdAmB2uBQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCjTlFmENRgkDC7IdAmB2uBQ</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PANRICO: <a href="https://www.youtube.com/user/cgtstp/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/user/cgtstp/</a></p> <p><strong>ENSENYAMENT I SECTOR SOCIAL:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ENSENYAMENT: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCXP9skKDLtrtsN1sBuaU29g" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCXP9skKDLtrtsN1sBuaU29g</a></p> <p><strong>ESPECTACLES I COMUNICACIÓ:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CCMA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCL1mutq-s9QtJfZ-tRE9Acg" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCL1mutq-s9QtJfZ-tRE9Acg</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT RTVE (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCBeaPcpDjfjKiYhxJCq1rxg" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCBeaPcpDjfjKiYhxJCq1rxg</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> RTVE CGT (ESTATAL) <a href="https://www.youtube.com/channel/UCB6P1U4HrN6enIcEarwMpDw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCB6P1U4HrN6enIcEarwMpDw</a></p> <p><strong>METALL:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GEARBOX: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCTZsECKggx31NZf8mFzVE5A" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCTZsECKggx31NZf8mFzVE5A</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NISSAN: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC7YiJnt5SxpjqVYuEtbPXuQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC7YiJnt5SxpjqVYuEtbPXuQ</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT COMPONENTES: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCFsTSP2hcUqnEGSrUaYknMw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCFsTSP2hcUqnEGSrUaYknMw</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT MARTORELL: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCHEq8qTE-3AGj3rsnATG8cg" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCHEq8qTE-3AGj3rsnATG8cg</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FESIM (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCuTFEJf2Pf-MOp-FJhR8QUA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCuTFEJf2Pf-MOp-FJhR8QUA</a></p> <p><strong>NETEJA:</strong></p> <p><strong>QUÍMIQUES, MINERIA,PORTS I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CLH : <a href="https://www.youtube.com/channel/UCe9lNIOTPqjOZ8qPb6L5-qA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCe9lNIOTPqjOZ8qPb6L5-qA</a></p> <p><strong>SANITAT</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANITAT CATALUNYA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCtXQyCsLEV0wG_ZUvASzsNA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCtXQyCsLEV0wG_ZUvASzsNA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AMBULÀNCIES CONDAL: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCy6jtyVlaFJc8OwE8IZuepA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCy6jtyVlaFJc8OwE8IZuepA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AMBULÀNCIES DOMINGO: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC30xJcIgrZcteQyIi6VMwTA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC30xJcIgrZcteQyIi6VMwTA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL DE VILADECANS: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCThlHLOi5bi-IyTgu-55FQg" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCThlHLOi5bi-IyTgu-55FQg</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ICS COSTA PONENT: <a href="https://www.youtube.com/channel/UC7juKpYLNM0W7MPOeaD3aRg" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UC7juKpYLNM0W7MPOeaD3aRg</a></p> <p><strong>TRANSPORTS I COMUNICACIONS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BUS TMB BARCELONA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCYhjZQcgMeQQ-dk62qOgryw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCYhjZQcgMeQQ-dk62qOgryw</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT METRO TMB BARCELONA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCh5o_Do7XC-gA_V705r9uBA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCh5o_Do7XC-gA_V705r9uBA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TELEFONICA BARCELONA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCVXO06XcuNHH0bhj8PG7CCg" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCVXO06XcuNHH0bhj8PG7CCg</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNISONO BARCELONA: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCadjoN9emIOtNT05Yr7AArQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCadjoN9emIOtNT05Yr7AArQ</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNIPOST (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCxhqqGkleeU7l4ar0FAhZmw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCxhqqGkleeU7l4ar0FAhZmw</a></p> <p><strong>ALTRES:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ROJO Y NEGRO (ESTATAL): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCZ8dyFKe0hqvhZuFMjTjthw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCZ8dyFKe0hqvhZuFMjTjthw</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ROJOYNEGROTV (ESTATAL); <a href="https://www.youtube.com/channel/UCAdtgt5slNceh_0z2dQqpLw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCAdtgt5slNceh_0z2dQqpLw</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> VICTIMES DE L´AMIANT: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCsJKwsN59cpOM4dnj6KjF-w" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCsJKwsN59cpOM4dnj6KjF-w</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> XARXA D´ECONOMIA SOLIDÀRIA(XES): <a href="https://www.youtube.com/channel/UCSGYJHWRfSNnA6kQzLU_kbw" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.youtube.com/channel/UCSGYJHWRfSNnA6kQzLU_kbw</a></p> <p><strong>Per qualsevol suggeriment o incorporació al llistat podeu escriure a: comunicacio@cgtcatalunya.cat</strong></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique138" class='spip_out'>Perfils Xarxes Socials CGT Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://about.me/cgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>ABOUT.ME CGT CATALUNYA</a></strong></p></div> Perfils sindicals de Facebook de CGT Catalunya http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11016 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11016 2015-03-22T22:51:39Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Seus de la CGT Catalunya Administració Pública Alimentació, Comerç i Hostaleria Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Neteja Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Camp, Agricultura i Pesca Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Energia, Mineria, Químiques i Afins Ensenyament Metall Sanitat Tèxtil, Pell i Derivats Transports i Comunicacions Comunicació <p>Directori de Perfils Sindicals de Facebook de CGT Catalunya (Actualització 23-3-2015): Segueix i enxarxa´t amb els següents perfils de Facebook de CGT Catalunya:<br class='autobr' /> FEDERACIONS TERRITORIALS , SECTORIALS I S.P. CGT CATALUNYA:<br class='autobr' /> CGT CATALUNYA:(PÀGINA): https://www.facebook.com/cgtcatalunya<br class='autobr' /> CGT CATALUNYA (GRUP COL.LABORATIU): http://www.facebook.com/groups/182110635142610<br class='autobr' /> ACCIÓ SINDICAL CGT CATALUNYA: https://www.facebook.com/acciosindicalcgtcatalunya<br class='autobr' /> ACCIÓ SOCIAL CGT CATALUNYA: (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique138" rel="directory">Perfils de Xarxes Socials CGT Catalunya</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot150" rel="tag">Comunicació</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH114/arton11016-19a03.jpg" width='150' height='114' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Directori de Perfils Sindicals de Facebook de CGT Catalunya (Actualització 23-3-2015):</strong><br class='autobr' /> <strong>Segueix i enxarxa´t amb els següents perfils de Facebook de CGT Catalunya:</strong></p> <p><strong>FEDERACIONS TERRITORIALS , SECTORIALS I S.P. CGT CATALUNYA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CATALUNYA:(PÀGINA): <a href="https://www.facebook.com/cgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CATALUNYA (GRUP COL.LABORATIU): <a href="http://www.facebook.com/groups/182110635142610" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.facebook.com/groups/182110635142610</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ACCIÓ SINDICAL CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/acciosindicalcgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/acciosindicalcgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ACCIÓ SOCIAL CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/acciosocialcgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/acciosocialcgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ANEM CAP A LA VAGA: <a href="https://www.facebook.com/capalavaga" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/capalavaga</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CANAL CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/canalcgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/canalcgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> COMUNICACIÓ CGT CATALUNYA <a href="https://www.facebook.com/pages/Comunicaci%C3%B3-CGT-Catalunya/175963392537982" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Comunicaci%C3%B3-CGT-Catalunya/175963392537982</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> DOCUMENTS CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/documentsCGTcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/documentsCGTcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ECONOMIA CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/pages/Economia-CGT-Catalunya/402639323118359" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Economia-CGT-Catalunya/402639323118359</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> FORMACIÓ CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/formaciocgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/formaciocgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> GÈNERE CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/generecgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/generecgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> JURÍDICA CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/juridicacgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/juridicacgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> MEMÒRIA OBRERISME CATALÀ CGT CATALUNYA: <a href="http://facebook.com/pages/Mem%C3%B2ria-Obrerisme-Catal%C3%A0-CGT-Catalunya/401723659874812" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://facebook.com/pages/Mem%C3%B2ria-Obrerisme-Catal%C3%A0-CGT-Catalunya/401723659874812</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> MÚSICA CGT CATALUNYA: <a href="http://facebook.com/MusicaCgtCatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://facebook.com/MusicaCgtCatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> PIQUET EMPRESARIAL. DENÚNCIA VULNERACIÓ ATEMPTAT DRET DE VAGA: <a href="https://www.facebook.com/piquetempresarial" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/piquetempresarial</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> PODCASTS CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/podcastscgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/podcastscgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> RECUPERANT LA MEMÒRIA DE LA HISTÒRIA SOCIAL DE CATALUNYA <a href="https://www.facebook.com/memoriasocialcgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/memoriasocialcgtcatalunya</a> <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> SALUT LABORAL CGT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> REVISTA CATALUNYA : <a href="https://www.facebook.com/RevistaCatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/RevistaCatalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ANOIA: <a href="https://www.facebook.com/cgt.anoia" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.anoia</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BAIX LLOBREGAT: <a href="https://www.facebook.com/pages/CGT-Baix-Llobregat/115759991784319" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/CGT-Baix-Llobregat/115759991784319</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BAIX PENEDÈS: <a href="https://www.facebook.com/cgtbp" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtbp</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/barcelona.cgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/barcelona.cgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BARCELONÈS NORD : <a href="https://www.facebook.com/cgtbarcelones" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtbarcelones</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BERGA: <a href="https://www.facebook.com/CGTBerga" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CGTBerga</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GIRONA: (GRUP): <a href="https://www.facebook.com/groups/131600981777" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/131600981777</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT LLEIDA: <a href="https://www.facebook.com/CGTLleida" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CGTLleida</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MANRESA: <a href="https://www.facebook.com/cgtmanresa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtmanresa</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MANRESA (GRUP): <a href="https://www.facebook.com/groups/178749128824069/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/178749128824069/</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MARESME: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtmaresme.sindicalisme" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtmaresme.sindicalisme</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT OSONA: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.osona.7?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.osona.7?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BAIX CAMP-PRIORAT : <a href="https://www.facebook.com/pages/CGT-Baix-Camp-Priorat/337990906285085" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/CGT-Baix-Camp-Priorat/337990906285085</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT RUBÍ : (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009019601604" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100009019601604</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SALLENT: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.sallent" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.sallent</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SALLENT (PÀGINA): <a href="https://www.facebook.com/pages/CGT-Sallent/1556087944665118" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/CGT-Sallent/1556087944665118</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT VALLÈS ORIENTAL: <a href="https://www.facebook.com/pages/CGT-Vallès-Oriental/173496139396704" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/CGT-Vallès-Oriental/173496139396704</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT VILADECANS: <a href="https://www.facebook.com/cgt.viladecans.1" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.viladecans.1</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> SINDICAT ACTIVITATS DIVERSES SABADELL: <a href="https://www.facebook.com/cgtsabadellsov" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtsabadellsov</a></p> <p><strong>ACTIVITATS DIVERSES:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GIMESPORT(SANT ADRIÀ DEL BESÓS): <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118097869" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100006118097869</a><br class='autobr' /> <strong><br class='autobr' /> AGRICULTURA, RAMADERIA I AFINS:</strong></p> <p><strong>ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ADMINISTRACIÓ ESTAT I SEGURETAT SOCIAL CATALUNYA: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtcat.nohayderecho" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtcat.nohayderecho</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/cgtajuntamentbarcelona.seccio" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtajuntamentbarcelona.seccio</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA:(USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.ajlallagosta?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.ajlallagosta?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE MANRESA: <a href="https://www.facebook.com/cgt.secciosindicalajmanresa?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.secciosindicalajmanresa?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE RUBÍ: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009019601604" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100009019601604</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET: <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT B: SM (BARCELONA): <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Bsm-Cgt-Bsm/823160207763113" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Bsm-Cgt-Bsm/823160207763113</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CELLS (SINCROTRÓ ALBA)(CERDANYOLA DEL VALLÈS): <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT DIPUTACIÓ DE BARCELONA: (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/secciosindicalcgt.diputaciodebarcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/secciosindicalcgt.diputaciodebarcelona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PARCS I JARDINS BARCELONA: (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/malesherbes.cgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/malesherbes.cgt</a></p> <p><strong>BANCA, OFICINES, ASSEGURANCES,CONSULTORES I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ATOS BARCELONA : <a href="https://www.facebook.com/CgtAtos" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CgtAtos</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BANESTO (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/seccionsindical.cgtbanesto" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/seccionsindical.cgtbanesto</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BBVA CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/pages/Secció-sindical-CGT-BBVA-CAT/336412936537049" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Secció-sindical-CGT-BBVA-CAT/336412936537049</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FINCONSUM: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.finconsum" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.finconsum</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INFORMATICA (ESTATAL): <a href="https://www.facebook.com/Coordinadora.Informatica.CGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/Coordinadora.Informatica.CGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INSA (BARCELONA) : <a href="https://www.facebook.com/cgtinsabcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtinsabcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GRUP CAIXABANK: <a href="https://www.facebook.com/pages/CGT-GRUPO-Caixabank/1429325080638512" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/CGT-GRUPO-Caixabank/1429325080638512</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT KONECTA (BARCELONA): (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/cgtkonectabto.bcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtkonectabto.bcn</a></p> <p><strong>CONSTRUCCIÓ I AFINS:</strong></p> <p><strong>COMERÇ, HOSTELERIA I ALIMENTACIÓ:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT COMERÇ BARCELONA :(USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.comerc?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.comerc?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT EL TRIANGLE (BARCELONA): <a href="https://www.facebook.com/cgt.alfnaceltriangle" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.alfnaceltriangle</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FNAC L´ILLA (BARCELONA): <a href="https://www.facebook.com/cgtfnacilla" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtfnacilla</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MAFRICA (SANT JOAN DE VILATORRADA):(PÀGINA) <a href="https://www.facebook.com/pages/CGT-Mafrica/199523450160908" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/CGT-Mafrica/199523450160908</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MAFRICA (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.mafrica" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.mafrica</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NESTLE GIRONA (GRUP): <a href="https://www.facebook.com/groups/796592083715798" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/796592083715798</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PGI (TARRAGONA): (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/secciosindical.cgtpgi" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/secciosindical.cgtpgi</a></p> <p><strong>ENSENYAMENT I SECTOR SOCIAL:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ENSENYAMENT (PÀGINA): <a href="https://www.facebook.com/CGTENSE" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CGTENSE</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ENSENYAMENT: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/ensecgt.garciaoliver" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/ensecgt.garciaoliver</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ENSENYAMENT TARRAGONA: <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FONTANELLAS: <a href="https://www.facebook.com/SeccionSindicalCgtProyectoFontanellasyMarti" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/SeccionSindicalCgtProyectoFontanellasyMarti</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ONCE BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Once-Barcelona/1396487400657384" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Once-Barcelona/1396487400657384</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA : <a href="https://www.facebook.com/sectorsocialcgtcatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/sectorsocialcgtcatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB): <a href="https://www.facebook.com/groups/CGTUBPAS/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/CGTUBPAS/</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC): <a href="https://www.facebook.com/CgtUpc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CgtUpc</a></p> <p><strong>ESPECTACLES I COMUNICACIÓ:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CCMA (TV3 I CATALUNYA RÀDIO): <a href="https://www.facebook.com/cgtde.televisiodecatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtde.televisiodecatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT F.C. BARCELONA : (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/fixos.fcbarcelonacgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/fixos.fcbarcelonacgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT LICEU (BARCELONA):(USUARI): <a href="https://www.facebook.com/pepitogrillocgtliceu" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pepitogrillocgtliceu</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TVE SANT CUGAT (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.tvesantcugat?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.tvesantcugat?ref=br_rs</a></p> <p><strong>METALL:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT METALL BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Metall-Barcelona/258901000930538" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Metall-Barcelona/258901000930538</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ACCIONA NISSAN: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.accionanissan" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.accionanissan</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CTC EXTERNALIZACION (L´ARBOÇ): (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/cgt.ctc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.ctc</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT EUROSIT: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgteurosit" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgteurosit</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FEDERAL MOGUL : <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Federal-Mogul-Motorparts/160029340702732" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Federal-Mogul-Motorparts/160029340702732</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FICOSA ELECTRONICS : (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtficosaelectronics" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtficosaelectronics</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MAHLE (VILANOVA I LA GELTRÚ): (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.mahle" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.mahle</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MAGNETTI MARELLI (BARCELONA)(USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.magnetimarelli" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.magnetimarelli</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MECAPLAST (IGUALADA): (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.mecaplast" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.mecaplast</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NISSAN (BARCELONA): <a href="https://www.facebook.com/cgt.nissan" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.nissan</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ROCA (GAVÀ) : <a href="https://www.facebook.com/cgt.roca" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.roca</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SAINT GOBAIN: <a href="https://www.facebook.com/cgtlarboc.seccionsindical" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtlarboc.seccionsindical</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT (MARTORELL) : <a href="https://www.facebook.com/cgt.seatmartorell" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.seatmartorell</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT COMPONENTES (PRAT DE LLOBREGAT): <a href="https://www.facebook.com/CGTSEATCOMPONENTES" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CGTSEATCOMPONENTES</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT ZONA FRANCA (BARCELONA): (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtseat.barcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtseat.barcelona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT ZONA FRANCA (BARCELONA) GRUP): <a href="https://www.facebook.com/groups/186766614690425/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/186766614690425/</a></p> <p><strong>NETEJA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NETEJA BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/sindicatolimpieza.cgtbarcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/sindicatolimpieza.cgtbarcelona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NETEJA GIRONA (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtnetegesgirona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtnetegesgirona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UTE SANEJAMENT MANRESA: <a href="https://www.facebook.com/pages/Sección-Sindical-Cgt-Fcc-Manresa/747731355244205" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Sección-Sindical-Cgt-Fcc-Manresa/747731355244205</a></p> <p><strong>QUÍMIQUES, MINERIA,PORTS I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AKO NOBEL (BARCELONA): <a href="https://www.facebook.com/cgtakzonobel.seccionsindical?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtakzonobel.seccionsindical?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT QUÍMIQUES (ESTATAL): <a href="https://www.facebook.com/CGTQUIMICASESTATAL" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CGTQUIMICASESTATAL</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT IBERPOTASH SÚRIA: <a href="https://www.facebook.com/cgtsuria.secciosindical?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtsuria.secciosindical?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TEPSA BARCELONA: (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100007190506717" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100007190506717</a></p> <p><strong>SANITAT</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANITAT CATALUNYA: <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Fesancat/389711597869235" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Fesancat/389711597869235</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AMBULÀNCIES CONDAL: <a href="https://www.facebook.com/cgt.condal" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.condal</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AMBULÀNCIES DOMINGO: <a href="https://www.facebook.com/pages/CGT-Ambulàncies-Domingo/135698666523723" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/CGT-Ambulàncies-Domingo/135698666523723</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CLINICA BARCELONETA: <a href="https://www.facebook.com/cgt.clinicabarceloneta" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.clinicabarceloneta</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CONSORCI SANITARI TERRASSA: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.cst" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.cst</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SONSORCI SANITARI TERRASSA (PÀGINA): <a href="https://www.facebook.com/CGTprofessionalsCST" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/CGTprofessionalsCST</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL CLÍNIC (BARCELONA): <a href="https://www.facebook.com/hospitalclinic.cgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/hospitalclinic.cgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL DE BELLVITGE (HOSPITALET DE LLOBREGAT): <a href="https://www.facebook.com/SSCGTbellvitge" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/SSCGTbellvitge</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL DE MARTORELL: <a href="https://www.facebook.com/cgt.hospitalmartorell" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.hospitalmartorell</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL DE VILADECANS: <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Hospital-Viladecans/335854783288183" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Hospital-Viladecans/335854783288183</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL JOAN XIII (TARRAGONA): <a href="https://www.facebook.com/JoanXXIII.CGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/JoanXXIII.CGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL SANT LLÀTZER DE TERRASSA (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtsantllatzer.terrassa?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtsantllatzer.terrassa?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL SANTA TECLA (TARRAGONA): <a href="https://www.facebook.com/cgt.sanitat" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.sanitat</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL PIUS (VALLS): <a href="https://www.facebook.com/cgtpiushospital.valls?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtpiushospital.valls?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ICS COSTA PONENT (HOSPITALET DE LLOBREGAT): (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/cgt.costaponent" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.costaponent</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MÚTUA DE TERRASSA: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.mutuaterrassa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.mutuaterrassa</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PARC SALUT MAR BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100008673272982" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100008673272982</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU (SANT BOI DE LLOBREGAT): <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT QUIRON - DEXEUS (BARCELONA): (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/dexeuscgt?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/dexeuscgt?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANITAT BARCELONA:(GRUP): <a href="https://www.facebook.com/groups/cgtsanitatbcn/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/cgtsanitatbcn/</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANITAT BARCELONA (PÀGINA): <a href="https://www.facebook.com/cgtsanitatbcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtsanitatbcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEM EN LLUITA: (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/inconscient.som" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/inconscient.som</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANT LLATZER (TERRASSA): (PÀGINA) <a href="https://www.facebook.com/cgtsantllatzer" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtsantllatzer</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANT LLATZER (TERRASSA) (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtsantllatzer.terrassa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtsantllatzer.terrassa</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TEKNON (BARCELONA): (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100004318668325" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100004318668325</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT VALL D´HEBRON: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100009265450097" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100009265450097</a><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/cgt.valldhebron" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.valldhebron</a></p> <p><strong>TRANSPORTS I COMUNICACIONS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ABERTIS BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/cgtabertis.autopistas" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtabertis.autopistas</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ATENTO BARCELONA: (USUARI) <a href="https://www.facebook.com/pages/Sección-Sindical-CGT-Atento-Barcelona/790015344416776" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Sección-Sindical-CGT-Atento-Barcelona/790015344416776</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ATENTO LLEIDA: <a href="https://www.facebook.com/cgtatento.lleida" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtatento.lleida</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AUTOBUSOS LLEIDA: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.autobusoslleida" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.autobusoslleida</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BUS TMB BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/cgtbus.barcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtbus.barcelona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CORREUS BARCELONA: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100004415029333" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/profile.php?id=100004415029333</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CORREUS BAGES-BERGUEDÀ: <a href="https://www.facebook.com/pages/Cgt-Correos-Bages-bergueda/1554196294868060" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Cgt-Correos-Bages-bergueda/1554196294868060</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GROUNDFORCE : (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgt.g.bcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgt.g.bcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT KONECTA BTO BARCELONA (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/cgtkonectabto.bcn?ref=br_rs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtkonectabto.bcn?ref=br_rs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT METRO TMB BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/pages/Sección-Sindical-CGT-Metro/312028882183659" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/pages/Sección-Sindical-CGT-Metro/312028882183659</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SITEL BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/cgtsitel" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtsitel</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNISONO BARCELONA: <a href="https://www.facebook.com/cgtunisonobarcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtunisonobarcelona</a></p> <p><strong>ALTRES:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ESPAI CULTURAL CGT RUBÍ: (USUARI): <a href="https://www.facebook.com/espaicultural.cgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/espaicultural.cgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> LAURA LLIBERTAT: <a href="https://www.facebook.com/laurallibertat" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/laurallibertat</a></p> <p><strong>Per qualsevol suggeriment o incorporació al llistat podeu escriure a: comunicacio@cgtcatalunya.cat</strong></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique138" class='spip_out'>Perfils Xarxes Socials CGT Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://about.me/cgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>ABOUT.ME CGT CATALUNYA</a></strong></p></div> Perfils sindicals de Twitter de CGT Catalunya http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11015 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11015 2015-03-22T20:03:13Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Seus de la CGT Catalunya Administració Pública Alimentació, Comerç i Hostaleria Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Camp, Agricultura i Pesca Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Energia, Mineria, Químiques i Afins Ensenyament Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Metall Neteja Sanitat Tèxtil, Pell i Derivats Transports i Comunicacions <p>Directori de Perfils Sindicals de Twitter de CGT Catalunya (Actualització 22-3-2015):<br class='autobr' /> Segueix i enxarxa´t amb els següents perfils de Twitter de CGT Catalunya:<br class='autobr' /> FEDERACIONS TERRITORIALS , SECTORIALS I S.P. CGT CATALUNYA:<br class='autobr' /> CGT CATALUNYA: https://twitter.com/CGTCatalunya<br class='autobr' /> ACCIÓ SOCIAL CGT CATALUNYA: https://twitter.com/AccioSocialCGT<br class='autobr' /> CANAL CGT CATALUNYA: https://twitter.com/canalcgtcat<br class='autobr' /> FORMACIÓ CGT CATALUNYA: https://twitter.com/FormacioSPCCC<br class='autobr' /> GÈNERE CGT (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique138" rel="directory">Perfils de Xarxes Socials CGT Catalunya</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton11015-122bf.png" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Directori de Perfils Sindicals de Twitter de CGT Catalunya (Actualització 22-3-2015):</p> <p>Segueix i enxarxa´t amb els següents perfils de Twitter de CGT Catalunya:</strong></p> <p><strong>FEDERACIONS TERRITORIALS , SECTORIALS I S.P. CGT CATALUNYA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/CGTCatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTCatalunya</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ACCIÓ SOCIAL CGT CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/AccioSocialCGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/AccioSocialCGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CANAL CGT CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/canalcgtcat" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/canalcgtcat</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> FORMACIÓ CGT CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/FormacioSPCCC" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/FormacioSPCCC</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> GÈNERE CGT CATALUNYA:<a href="https://twitter.com/Genere_CGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Genere_CGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> JURÍDICA CGT CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/juridicacat" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/juridicacat</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> SALUT LABORAL CGT CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/Salut_Lab_CGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Salut_Lab_CGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> REVISTA CATALUNYA : <a href="https://twitter.com/RCatalunya" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/RCatalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ANOIA: <a href="https://twitter.com/cgtanoia" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtanoia</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ALT PENEDÈS: <a href="https://twitter.com/cgttscaltpened1" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgttscaltpened1</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BAIX LLOBREGAT: <a href="https://twitter.com/CGTBaixLlob" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTBaixLlob</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BAIX PENEDÈS: <a href="https://twitter.com/CGTBaixP" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTBaixP</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTBarcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTBarcelona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BARCELONÈS NORD: <a href="https://twitter.com/cgtbarcelones" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtbarcelones</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BERGA: <a href="https://twitter.com/CGTBerga" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTBerga</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GIRONA: <a href="https://twitter.com/cgtgirona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtgirona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT LLEIDA: <a href="https://twitter.com/CGTLleida" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTLleida</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MARESME: <a href="https://twitter.com/CGT_Maresme" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_Maresme</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT OSONA: <a href="https://twitter.com/CGTOsona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTOsona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT REUS : <a href="https://twitter.com/CGTReus" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTReus</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT RUBÍ : <a href="https://twitter.com/Cgtrubi" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Cgtrubi</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SABADELL: <a href="https://twitter.com/cgtsabadell" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtsabadell</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SALLENT: <a href="https://twitter.com/cgtsallent" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtsallent</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TARRAGONA: <a href="https://twitter.com/CGTTarragona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTTarragona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TERRASSA: <a href="https://twitter.com/cgtterrassa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtterrassa</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TÀRREGA: <a href="https://twitter.com/TarregaCgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/TarregaCgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT VALLÈS ORIENTAL: <a href="https://twitter.com/CGTVALLESORIENT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTVALLESORIENT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT VILADECANS: <a href="https://twitter.com/CGTViladecans" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTViladecans</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> SINDICAT ACTIVITATS DIVERSES SABADELL: <a href="https://twitter.com/CGTSADSabadell" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTSADSabadell</a></p> <p><strong>ACTIVITATS DIVERSES:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT EL NATACIÓ: <a href="https://twitter.com/cgtelnatacio" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtelnatacio</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GIMESPORT(SANT ADRIÀ DEL BESÓS): <a href="https://twitter.com/Cgtgimesport" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Cgtgimesport</a></p> <p><strong>AGRICULTURA, RAMADERIA I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AGROXARXA (EMPRESA SERVEIS UNIÓ DE PAGESOS): <a href="https://twitter.com/CGTAgroxarxa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTAgroxarxa</a></p> <p><strong>ADMINISTRACIÓ PÚBLICA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ADMINISTRACIÓ ESTAT I SEGURETAT SOCIAL CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/CGTCAT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTCAT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE BARCELONA: <a href="https://twitter.com/sapbcgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/sapbcgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE MANRESA : <a href="https://twitter.com/ajmanresacgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/ajmanresacgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR: <a href="https://twitter.com/alfonso67tl" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/alfonso67tl</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE RUBÍ: <a href="https://twitter.com/CGTAjRubi" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTAjRubi</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS : <a href="https://twitter.com/cgtasc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtasc</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMANET: <a href="https://twitter.com/CGTjuntamentSTK" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTjuntamentSTK</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT B: SM (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CGT_BSM" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_BSM</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CELLS (SINCROTRÓ ALBA)(CERDANYOLA DEL VALLÈS): <a href="https://twitter.com/CGTCells" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTCells</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT DIPUTACIÓ DE BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTDiba" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTDiba</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT DIPUTACIÓ DE LLEIDA: <a href="https://twitter.com/CGTdipulleida" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTdipulleida</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT JUSTÍCIA BARCELONA: <a href="https://twitter.com/100justos" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/100justos</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PARCS I JARDINS BARCELONA: <a href="https://twitter.com/malesherbescgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/malesherbescgt</a></p> <p><strong>BANCA, OFICINES, ASSEGURANCES,CONSULTORES I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FESIBAC CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/CGT_bancaCat" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_bancaCat</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ATOS BARCELONA : <a href="https://twitter.com/cgtbcnatos" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtbcnatos</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BANC SABADELL: <a href="https://twitter.com/CGTBancSab" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTBancSab</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BANESTO CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/cgtbanestcatalu" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtbanestcatalu</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BBVA CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/cgtbbvacat" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtbbvacat</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CASER SEGUROS (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/cgtlolsbcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtlolsbcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT COFIDIS :<a href="https://twitter.com/ssCGTCofidis" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/ssCGTCofidis</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HP (SANT CUGAT DEL VALLÈS): <a href="https://twitter.com/CGT_HP" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_HP</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HPO : <a href="https://twitter.com/CGTHPO" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTHPO</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INFORMATICA (ESTATAL): <a href="https://twitter.com/Informatica_CGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Informatica_CGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INFORMATICA CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/InformaticaCGTc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/InformaticaCGTc</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INDRA (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/cgtindrabcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtindrabcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INSA (BARCELONA) : <a href="https://twitter.com/cgtinsabcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtinsabcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GRUP CAIXABANK: <a href="https://twitter.com/CGTGrupoCaixa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTGrupoCaixa</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT KONECTA (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/cgt_konectabcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgt_konectabcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT RANDSTAD: <a href="https://twitter.com/CGTRandstadTech" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTRandstadTech</a></p> <p><strong>CONSTRUCCIÓ I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CIMENTS MOLINS: <a href="https://twitter.com/CGT_CMI" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_CMI</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT COMSA EMTE ADASA: <a href="https://twitter.com/cgt_adasa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgt_adasa</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT VIDRALA (CASTELLAR DEL VALLÈS): <a href="https://twitter.com/cgtcsvidrio" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtcsvidrio</a></p> <p><strong>COMERÇ, HOSTELERIA I ALIMENTACIÓ:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT COMERÇ BARCELONA : <a href="https://twitter.com/CGTComercioBcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTComercioBcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ALCAMPO (MATARÓ): <a href="https://twitter.com/Alcampo_CGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Alcampo_CGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CAPRABO : <a href="https://twitter.com/Caprabo_CGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Caprabo_CGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT DAMM (PRAT DE LLOBREGAT): <a href="https://twitter.com/cgtdamm" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtdamm</a> <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FNAC: <a href="https://twitter.com/cgt_fnac" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgt_fnac</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FNAC L´ILLA (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CGT_ILLA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_ILLA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FOTOPRIX: <a href="https://twitter.com/foto_despidos" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/foto_despidos</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MAFRICA (SANT JOAN DE VILATORRADA): :<a href="https://twitter.com/CGTMafrica" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTMafrica</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MAKRO (BADALONA): <a href="https://twitter.com/makrocgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/makrocgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PANRICO (SANTA PERPÈTUA DE MOGODA) :<a href="https://twitter.com/CGTPanrico" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTPanrico</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PGI (TARRAGONA): <a href="https://twitter.com/secciosindicalc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/secciosindicalc</a></p> <p><strong>ENSENYAMENT I SECTOR SOCIAL:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ENSENYAMENT: <a href="https://twitter.com/CGTEnsenyament" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTEnsenyament</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CONFAVC (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CgtConfavc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CgtConfavc</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ENSENYAMENT TARRAGONA: <a href="https://twitter.com/Deixadeserilla" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Deixadeserilla</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ONCE BARCELONA: <a href="https://twitter.com/cgtoncebcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtoncebcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FAVIBC BARCELONA: <a href="https://twitter.com/HaArribatlHora" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/HaArribatlHora</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA : <a href="https://twitter.com/sectorsocialCGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/sectorsocialCGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA (UAB): <a href="https://twitter.com/CGT_UAB" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_UAB</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB): <a href="https://twitter.com/cgt_ub" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgt_ub</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC): <a href="https://twitter.com/CGT_UPC" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_UPC</a></p> <p><strong>ESPECTACLES I COMUNICACIÓ:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CCMA (TV3 I CATALUNYA RÀDIO): <a href="https://twitter.com/CgtCcma" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CgtCcma</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ESPECTACLES BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTESPBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTESPBCN</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT F.C. BARCELONA : <a href="https://twitter.com/cgt_fcbarcelona" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgt_fcbarcelona</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT LICEU (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CgtPepito" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CgtPepito</a></p> <p><strong>METALL:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BKI :<a href="https://twitter.com/BkiCGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/BkiCGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CERÀMIQUES DEL FOIX(S.MARGARIDA I ELS MONJOS): <a href="https://twitter.com/CGTFoix" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTFoix</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CTC EXTERNALIZACION (L´ARBOÇ): <a href="https://twitter.com/cgtctc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtctc</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT IMESAPI ENLLUMENAT (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/ALUMBRADOIMESAP" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/ALUMBRADOIMESAP</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT EUROSIT: <a href="https://twitter.com/cgtjceurosit" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtjceurosit</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FEDERAL MOGUL : <a href="https://twitter.com/CGTFEDERALMOGUL" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTFEDERALMOGUL</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FICOSA ELECTRONICS : <a href="https://twitter.com/CGTFicosa" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTFicosa</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT LUXONIA: <a href="https://twitter.com/SotCgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/SotCgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MAHLE (VILANOVA I LA GELTRÚ): <a href="https://twitter.com/Cgtmahle" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Cgtmahle</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MECAPLAST (IGUALADA): <a href="https://twitter.com/cgtmecaplast" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtmecaplast</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NISSAN (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/cgtnissan" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtnissan</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ROCA (GAVÀ) : <a href="https://twitter.com/ROCACGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/ROCACGT</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT (MARTORELL) : <a href="https://twitter.com/cgtseat" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtseat</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT COMPONENTES (PRAT DE LLOBREGAT): <a href="https://twitter.com/Cgtgearbox" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Cgtgearbox</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEAT ZONA FRANCA (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/cgtseatzf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtseatzf</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SERRA SOLDADURA (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/cgtserrasold" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtserrasold</a></p> <p><strong>NETEJA:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NETEJA BARCELONA: <a href="https://twitter.com/cgtlimpiezabcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtlimpiezabcn</a></p> <p><strong>QUÍMIQUES, MINERIA,PORTS I AFINS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT QUÍMIQUES (ESTATAL): <a href="https://twitter.com/CGTFESIQ" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTFESIQ</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AIGÜES TER LLOBREGAT (ATLL): <a href="https://twitter.com/cgtatll" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtatll</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT QUIMIQUES BARCELONA: <a href="https://twitter.com/cgtquimiquesbcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtquimiquesbcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT REMOLCADORS BARCELONA: <a href="https://twitter.com/RemolcadoresBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/RemolcadoresBCN</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TEPSA BARCELONA: <a href="https://twitter.com/TEPSACGT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/TEPSACGT</a></p> <p><strong>SANITAT </strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANITAT CATALUNYA: <a href="https://twitter.com/FESANCAT" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/FESANCAT</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AMBULÀNCIES CONDAL: <a href="https://twitter.com/CGT_Condal" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_Condal</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT AMBULÀNCIES DOMINGO: <a href="https://twitter.com/CGTDomingo" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTDomingo</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CONSORCI SANITARI TERRASSA: <a href="https://twitter.com/cgtcst" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtcst</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CONSORCI SANITARI IGUALADA: <a href="https://twitter.com/SeccioCGTCSSI" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/SeccioCGTCSSI</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL CLÍNIC (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CGTClinic" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTClinic</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL DE BELLVITGE (HOSPITALET DE LLOBREGAT): <a href="https://twitter.com/CGTBellvitge" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTBellvitge</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL DE VILADECANS: <a href="https://twitter.com/SSCGTHV" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/SSCGTHV</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL JOAN XIII (TARRAGONA): <a href="https://twitter.com/CGTJOANXXIII" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTJOANXXIII</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL PIUS (VALLS): <a href="https://twitter.com/CGTPIUSVALLS" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTPIUSVALLS</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT HOSPITAL SANTA TECLA (TARRAGONA): <a href="https://twitter.com/CGTSANTATECLA" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTSANTATECLA</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ICS COSTA PONENT (HOSPITALET DE LLOBREGAT): <a href="https://twitter.com/CGTCostaPonent" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTCostaPonent</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ICS LLEIDA: <a href="https://twitter.com/CgtLleidaics" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CgtLleidaics</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT MÚTUA DE TERRASSA: <a href="https://twitter.com/cgtmutuatrs" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtmutuatrs</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU (SANT BOI DE LLOBREGAT): <a href="https://twitter.com/cgtpssjd" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtpssjd</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT QUIRON - DEXEUS (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CGTDexeus" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTDexeus</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANITAT BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTSanidadBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTSanidadBCN</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEM: <a href="https://twitter.com/SEMenmoviment" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/SEMenmoviment</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SEM EN LLUITA: <a href="https://twitter.com/EMenlluita" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/EMenlluita</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANIDAD (ESTATAL): <a href="https://twitter.com/fesan_cgt" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/fesan_cgt</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SANT LLATZER (TERRASSA): <a href="https://twitter.com/cgtsantllatzer" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtsantllatzer</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TEKNON (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CgtTeknon" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CgtTeknon</a></p> <p><strong>TRANSPORTS I COMUNICACIONS:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ATENTO BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTAtento_bcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTAtento_bcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ATENTO MERIDIANA (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CGTAtentomeridi" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTAtentomeridi</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT ATENTO LLEIDA: <a href="https://twitter.com/CGTAtentoLleida" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTAtentoLleida</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT BUS TMB BARCELONA: <a href="https://twitter.com/cgtbus" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtbus</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT CORREUS VALLÈS : <a href="https://twitter.com/CGT_C" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGT_C</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT EULEN TELEMARKETING (BARCELONA): <a href="https://twitter.com/CGTeulenBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTeulenBCN</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT FERROCARRILS GENERALITAT DE CATALUNYA(FGC): <a href="https://twitter.com/cgtfgc" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtfgc</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT GROUNDFORCE : <a href="https://twitter.com/cgtgroundforce" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtgroundforce</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT METRO TMB BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTmetroBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTmetroBCN</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT NEWCO BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CgtNewcoBcn" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CgtNewcoBcn</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT SITEL BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTSitel" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTSitel</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT TELEFONICA BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTelefonicaBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTelefonicaBCN</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT UNISONO BARCELONA: <a href="https://twitter.com/CGTunisonoBCN" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTunisonoBCN</a></p> <p><strong>ALTRES:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> ESPAI CULTURAL CGT RUBÍ: <a href="https://twitter.com/Espai_cultural" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/Espai_cultural</a><br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> CGT INTERNACIONAL(ESTATAL): <a href="https://twitter.com/CGTrelinternac" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTrelinternac</a></p> <p><strong>Per qualsevol suggeriment o incorporació al llistat podeu escriure a: comunicacio@cgtcatalunya.cat</strong></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique138" class='spip_out'>Perfils Xarxes Socials CGT Catalunya</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://about.me/cgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>ABOUT.ME CGT CATALUNYA</a></strong></p></div> Inauguració de la secció local de la CGT a Tàrrega el 30 de novembre http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article8303 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article8303 2012-11-28T00:31:11Z text/html ca Coordinació del Catalunya agenda Convocatòries Ponent <p>El proper divendres 30 de novembre, a les 20:00 h, inauguració de la secció local de la CGT a la ciutat de Tàrrega, a la segona planta del Casal Popular el Rostoll, situat al carrer Ardèvol 12 bis.<br class='autobr' /> La Federació Intercomarcal de Lleida de la CGT creix.<br class='autobr' /> Benvinguts i benvingudes a la Confederació.</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159" rel="directory">Directori de Federacions Locals i Sindicats</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot3" rel="tag">agenda</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot22" rel="tag">Convocatòries</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot42" rel="tag">Ponent</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton8303-c6e0e.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>El proper divendres 30 de novembre, a les 20:00 h, inauguració de la secció local de la CGT a la ciutat de Tàrrega, a la segona planta del Casal Popular el Rostoll, situat al carrer Ardèvol 12 bis.</p> <p>La Federació Intercomarcal de Lleida de la CGT creix.</p> <p>Benvinguts i benvingudes a la Confederació.</p></div> La CGT de Tarragona canvia de local http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7723 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7723 2012-08-26T11:47:20Z text/html ca Coordinació del Catalunya Tarragona <p>El proper 3 de setembre la Federació Local de la CGT de Tarragona deixen l'actual local de la Rambla Nova i es traslladen a un nou espai més ampli i adient a les seves necessitats, situat a Plaça Imperial Tarraco, núm. 1 Edifici 2, 3a Planta, 43005 Tarragona, a l'edifici on hi havia la Facultat de Lletres de la URV.<br class='autobr' /> Conserven el telèfon (977242580), fax (977241528) i correu electrònic (cgttarragona@cgt.es)<br class='autobr' /> A partir del dia 3 de setembre preguen els feu arribar qualsevol comunicació o correu (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159" rel="directory">Directori de Federacions Locals i Sindicats</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot8" rel="tag">Tarragona</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH100/arton7723-5249a.jpg" width='150' height='100' /> <div class='rss_texte'><p>El proper 3 de setembre la Federació Local de la CGT de Tarragona deixen l'actual local de la Rambla Nova i es traslladen a un nou espai més ampli i adient a les seves necessitats, situat a Plaça Imperial Tarraco, núm. 1 Edifici 2, 3a Planta, 43005 Tarragona, a l'edifici on hi havia la Facultat de Lletres de la URV.</p> <p>Conserven el telèfon (977242580), fax (977241528) i correu electrònic (cgttarragona@cgt.es)</p> <p>A partir del dia 3 de setembre preguen els feu arribar qualsevol comunicació o correu postal a aquesta nova adreça.</p></div> Perfils de Xarxes Socials CGT Catalunya http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9166 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9166 2012-05-02T12:05:00Z text/html ca Equip Comunicació - CGT Catalunya Afiliació Comunicació Comunicació alternativa <p>Relació de la pluralitat perfils de les seccions sindicals, Federacions territorials i Federacions Sectorials a la CGT Catalunya (Facebook, Google+, weblogs, Slideshare, Scribd, Twitter, Youtube, Linkedin, Foursquare..)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique138" rel="directory">Perfils de Xarxes Socials CGT Catalunya</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot140" rel="tag">Afiliació</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot150" rel="tag">Comunicació</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot72" rel="tag">Comunicació alternativa</a> <div class='rss_texte'><p>Perfils de Xarxes Socials CGT Catalunya:</p> <div style="width:425px" id="__ss_12108051"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/xarxes-socials-seccions-sindicals-sectorials-i-territorials-cgt-catalunya-21-32012" title="Xarxes socials seccions sindicals, sectorials i territorials CGT Catalunya (21 3-2012)" target="_blank">Xarxes socials seccions sindicals, sectorials i territorials CGT Catalunya (21 3-2012)</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12108051" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0" allowfullscreen></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more PowerPoint from <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a> </div> </div> <p>(Darrera actualització 21-3-2012. Per notificar nous perfils sindicals de la CGT Catalunya envieu correu electrònic a cgtcatalunya@gmail.com)</p> <p>Las redes sociales,el nuevo reto sindical de CGT:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/19463831" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/las-redes-socialesel-nuevo-reto-sindical" title="Las redes sociales,el nuevo reto sindical de CGT" target="_blank">Las redes sociales,el nuevo reto sindical de CGT</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p>Els perfils comunicatius i de xarxes socials CGT Catalunya:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/20090192" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/els-perfils-comunicatius-i-de-xarxes-socials-de-cgt-catalunya-20090192" title="Els perfils comunicatius i de xarxes socials de cgt catalunya" target="_blank">Els perfils comunicatius i de xarxes socials de cgt catalunya</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p>Les xarxes socials: el nou repte en l´àmbit sindical de CGT Catalunya:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/21796095" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/lex-xarxes-socials-el-nou-repte-sindical-cgt-catalunya" title="Les xarxes socials, el nou repte sindical . CGT Catalunya" target="_blank">Les xarxes socials, el nou repte sindical . CGT Catalunya</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p>Difon al teu espai i xarxa social el codi QR de CGTCatalunya.cat:</p> <p><code class='spip_code' dir='ltr'><a href="http://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya/6265908459/" title="qr cgtcatalunya por CGT Catalunya, en Flickr"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6167/6265908459_e8e855fd61.jpg" width="350" height="350" alt="qr cgtcatalunya"></a></code></p> <p>Per descarregar i instal.lar al vostre navegador la Barra Toolbar #CGTCatalunya al vostre navegador: <a href="http://t.co/L5IFoOi" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://t.co/L5IFoOi</a> #socialmedia Per incloure caixa de Facebook Canal CGT Catalunya a webs i blocs:</p> <p>Per incloure caixa de Facebook Canal CGTCatalunya a webs i blocs:</p> <p><code class='spip_code' dir='ltr'> <div data-href="http://www.facebook.com/canalcgtcatalunya" data-width="292" data-show-faces="true" data-stream="true" data-header="true"></div></code></p> <p>Per incloure caixa de Facebook CGT Catalunya a webs i blocs:</p> <p><code class='spip_code' dir='ltr'><div data-href="http://www.facebook.com/cgtcatalunya" data-width="292" data-show-faces="true" data-stream="true" data-header="true"></div></code></p> <p>Codi per traductor de webs multilingüe ( <a href="https://www.facebook.com/groups/182110635142610/doc/285568408130165/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/182110635142610/doc/285568408130165/</a> ) :</p> <div style='text-align: left;' class='spip_code' dir='ltr'><code><div id="google_translate_element"></div><script><br /> function googleTranslateElementInit() {<br /> new google.translate.TranslateElement({<br /> pageLanguage: 'ca',<br /> layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE<br /> }, 'google_translate_element');<br /> }<br /> </script><script src="//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script></code></div> <p>Copieu i implementeu el següent codi html a webs, blocs socials i sindicals ,sectorials i territorials si voleu tenir el widget del Twitter de la @CGTCatalunya amb les piulades sociolaborals al moment, al vostre web i bloc i difon( <a href="https://www.facebook.com/groups/182110635142610/doc/283227538364252/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/groups/182110635142610/doc/283227538364252/</a> ) :</p> <div style='text-align: left;' class='spip_code' dir='ltr'><code> <br /> <script src="http://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script><br /> <script><br /> new TWTR.Widget({<br /> version: 2,<br /> type: 'profile',<br /> rpp: 10,<br /> interval: 30000,<br /> width: 250,<br /> height: 300,<br /> theme: {<br /> shell: {<br /> background: '#333333',<br /> color: '#ffffff'<br /> },<br /> tweets: {<br /> background: '#000000',<br /> color: '#ffffff',<br /> links: '#4aed05'<br /> }<br /> },<br /> features: {<br /> scrollbar: true,<br /> loop: false,<br /> live: false,<br /> behavior: 'all'<br /> }<br /> }).render().setUser('CGTCatalunya').start();<br /> </script></code></div></div> Berga http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article3582 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article3582 2007-12-31T08:00:00Z text/html ca webcat3 Berguedà <p>Sindicat d'Activitats Diverses de Berga</p> <p>c/Balç 4 baixos, 08600 Berga</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159" rel="directory">Directori de Federacions Locals i Sindicats</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot43" rel="tag">Berguedà</a> <div class='rss_chapo'><p>Sindicat d'Activitats Diverses de Berga</p> <p>tots els dijous de 17.30 h a 19.30 h</p> <p>al local del Centre d'Estudis Josep Ester Borràs,</p></div> <div class='rss_texte'><p>carrer del Balç número 4 baixos Berga</p> <p>Telèfon 938 216 747</p> <p>sad(arroba)cgtberga.org</p></div> <div class="hyperlien">Veure en línia : <a href="http://www.cgtberga.org/activitatsdiverses/" class="spip_out"> CGT BERGA</a></div> Sabadell http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1693 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1693 2007-01-01T22:50:00Z text/html ca webcat3 <p>C/ Rosselló, 10 - 08207 Sabadell</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159" rel="directory">Directori de Federacions Locals i Sindicats</a> <div class='rss_texte'><p>[* Federació Local de SABADELL*]</p> <h3 class="spip">SABADELL</h3> <p>C/ Rosselló, 10 - 08207 Sabadell</p> <p>Telf. i Fax 937450197</p> <p>Dimarts 17h a 20h (Advocats Delegats sindicals)</p> <p>Dimecres 10h a 13h (SMATSA)</p> <p>Dimecres 17h a 20h (Advocats Afiliats)</p> <p>Dijous 17h a 20h (S.P)</p> <p>Correus electrònics:</p> <p>Federació local: <a href="mailto:cgtsabadell@cgtcatalunya.cat" class='spip_mail'>cgtsabadell@cgtcatalunya.cat</a></p> <p>Sindicat d'Activitats Diverses: <a href="mailto:cgtsabadell@hotmail.com" class='spip_mail'>cgtsabadell@hotmail.com</a></p> <p>Sindicat del Metall: <a href="mailto:cgtmetalsabadell@hotmail.com" class='spip_mail'>cgtmetalsabadell@hotmail.com</a></p> <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=C%2F+Rossell%C3%B3,+10+,+Sabadell&sll=41.57449,2.102165&sspn=0.05766,0.110378&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+del+Rossell%C3%B3,+10,+08207+Sabadell,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&z=14&ll=41.564356,2.089552&output=embed"></iframe> <p><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&q=C%2F+Rossell%C3%B3,+10+,+Sabadell&sll=41.57449,2.102165&sspn=0.05766,0.110378&ie=UTF8&hq=&hnear=Carrer+del+Rossell%C3%B3,+10,+08207+Sabadell,+Barcelona,+Catalu%C3%B1a&z=14&ll=41.564356,2.089552" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p></div> Terrassa http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1679 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1679 2007-01-01T22:49:00Z text/html ca webcat3 <p>c/Ramon Llull 130-136 08228 Terrassa</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159" rel="directory">Directori de Federacions Locals i Sindicats</a> <div class='rss_texte'><p>[*Federació Local de Terrassa*]</p> <h3 class="spip">TERRASSA</h3> <p>c/Ramon Llull 130-136 08224 Terrassa</p> <p>Telf. 937887947 Fax 937894504</p> <p>cgtterrassafl(arroba)gmail.com</p> <p>cgtterrassa@gmail.com</p> <iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=c%2FRamon+Llull+130++08228+Terrassa&sll=41.613501,0.619547&sspn=0.006481,0.014377&ie=UTF8&ll=41.568068,2.005348&spn=0.006486,0.014377&z=14&iwloc=addr&output=embed&s=AARTsJpktrBY8zWPS9ueK6___YmZ05_WwA"></iframe> <p><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&hl=es&geocode=&q=c%2FRamon+Llull+130++08228+Terrassa&sll=41.613501,0.619547&sspn=0.006481,0.014377&ie=UTF8&ll=41.568068,2.005348&spn=0.006486,0.014377&z=14&iwloc=addr&source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p></div>