CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Reial Decret 625/2014 sobre gestió i control de processos d'incapacitat temporal en els 365 primers dies de durada http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10455 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10455 2014-07-21T22:14:13Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Seus de la CGT Catalunya Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Tèxtil, Pell i Derivats Ensenyament Energia, Mineria, Químiques i Afins Alimentació, Comerç i Hostaleria Administració Pública Neteja Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Camp, Agricultura i Pesca Metall Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Sanitat Transports i Comunicacions Salut Laboral Salut Legislació neoliberal Formació <p>Reial Decret 625/2014 sobre gestió i control de processos incapacitat temporal en els 365 primers dies de durada:<br class='autobr' /> Més informació:<br class='autobr' /> FACEBOOK JURÍDICA CGT CATALUNYA<br class='autobr' /> FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA<br class='autobr' /> Més poder per a les mútues: el seu negoci a costa de la nostra salut. Comunicat de la CGT de Catalunya contra la nova Llei de Mútues:<br class='autobr' /> Més poder per a les mútues: el seu negoci a costa de la nostra salut. Comunicat de la CGT de Catalunya contra la nova Llei de Mútues from CGT (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique32" rel="directory">Salut laboral / Prevenció de riscos</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton10455-bf455.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Reial Decret 625/2014 sobre gestió i control de processos incapacitat temporal en els 365 primers dies de durada:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/37214604" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/juridicacgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>FACEBOOK JURÍDICA CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</a></p> <p>Més poder per a les mútues: el seu negoci a costa de la nostra salut. Comunicat de la CGT de Catalunya contra la nova Llei de Mútues:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/37167171" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px 1px 0; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ms-poder-per-a-les-mtues-el-seu-negoci-a-costa-de-la-nostra-salut" title="Més poder per a les mútues: el seu negoci a costa de la nostra salut. Comunicat de la CGT de Catalunya contra la nova Llei de Mútues" target="_blank">Més poder per a les mútues: el seu negoci a costa de la nostra salut. Comunicat de la CGT de Catalunya contra la nova Llei de Mútues</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p></strong></p></div> Llei de Prevenció de Riscos Laborals http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article376 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article376 2007-01-01T01:52:00Z text/html ca webcat <p>BOE n. 269 de 10/11/1995<br />LEY 31/1995, de 8 de novimbre, de Prevención de Riesgos Laborales.<br />Versió en castellà a la base de dades IBERLEX: recull totes les modificacions posteriors</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique32" rel="directory">Salut laboral / Prevenció de riscos</a> Reglaments per als Serveis de Prevenció http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1181 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1181 2006-12-31T23:10:00Z text/html ca webcat3 <p>Reglaments per als serveis de prevenció de les empreses</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique32" rel="directory">Salut laboral / Prevenció de riscos</a>