CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Circular 1/2007, per la qual es dicten instruccions relatives a l'actuació administrativa en la tramitació del registre dels processos d'eleccions sindicals així com de les comunicacions d'altes i baixes de representants (PDF, 326kB) http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article315 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article315 2007-05-13T21:14:17Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Acords vigents assolits en la Comissió de Catalunya de seguiment de les eleccions sindicals (PDF, 143kB) http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article316 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article316 2007-05-13T21:14:14Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Correcció d'errades a l'Ordre TRI/42/2006 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article188 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article188 2006-01-01T09:23:00Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Ordre TRI/42/2006, de 30 de gener, per la qual s'aproven els models d'impresos dels processos electorals als òrgans de representació de les treballadores i treballadors a l'empresa i als òrgans de representació del personal de les administracions públiques http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article189 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article189 2006-01-01T09:23:00Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article190 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article190 2006-01-01T09:23:00Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article192 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article192 2006-01-01T09:23:00Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article193 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article193 2006-01-01T09:23:00Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Estatut dels treballadors (Títol II) http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article194 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article194 2006-01-01T09:23:00Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a> Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l'Administració general de l'Estat http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article191 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article191 1970-01-01T00:00:00Z text/html ca webcat - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique64" rel="directory">Normativa</a>