CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Curs de Prevenció de Riscos Laborals. http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article4323 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article4323 2010-09-16T22:50:33Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Convocatòries Salut Laboral <p>“CURS BÀSIC de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 50h.”<br class='autobr' /> (segons normativa)<br class='autobr' /> Per a delegats i delegades de Prevenció de Riscos Laborals<br class='autobr' /> Horari: de 9:15 h. a 14:15 h. els dimarts i dijous de 2 de novembre a 1 de desembre de 2010.<br class='autobr' /> Lloc : Aules del CESL de Barcelona, Via Laietana 18 -10 plt.<br class='autobr' /> Informació: 93 310 33 62 / 93 295 42 25<br class='autobr' /> Inscripcions a: www.ceslbcn.org - info(arroba)ceslbcn.org<br class='autobr' /> OBJECTIUS GENERALS<br class='autobr' /> Adquirir els coneixements bàsics per a comprendre la normativa, els drets i deures dels (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique66" rel="directory">Centre d'Estudis Sòcio-Laborals (CESL)</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot22" rel="tag">Convocatòries</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="local/cache-vignettes/L150xH137/arton4323-dcac5.png" width='150' height='137' onmouseover="this.src='local/cache-vignettes/L105xH150/artoff4323-19f6f.jpg'" onmouseout="this.src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH137/arton4323-dcac5.png'" /> <div class='rss_texte'><p><strong>“CURS BÀSIC de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - 50h.”</strong></p> <p>(segons normativa)</p> <p>Per a delegats i delegades de Prevenció de Riscos Laborals</p> <p>Horari: de 9:15 h. a 14:15 h. els dimarts i dijous<br class='autobr' /> de 2 de novembre a 1 de desembre de 2010.</p> <p>Lloc : Aules del CESL de Barcelona, Via Laietana 18 -10 plt.</p> <p>Informació: 93 310 33 62 / 93 295 42 25</p> <p>Inscripcions a: <a href="http://www.ceslbcn.org/" class='spip_out' rel='external'>www.ceslbcn.org</a> - <a href="mailto:info@ceslbcn.org" class='spip_mail'>info(arroba)ceslbcn.org</a></p> <p><strong>OBJECTIUS GENERALS </strong></p> <p>Adquirir els coneixements bàsics per a comprendre la normativa, els drets i deures dels treballadors/es en<br class='autobr' /> matèria de salut laboral, els procediments d'actuació i les funcions de nivell bàsic (treballador designat,<br class='autobr' /> delegat de Prevenció o recurs preventiu).</p> <p><strong>OBJECTIUS ESPECÍFICS</strong></p> <p>Promoure comportaments segurs coneixent els riscos d'accident.<br class='autobr' /> Promoure la correcta utilització d'equips de protecció.<br class='autobr' /> Fomentar l'interès dels treballadors en l'acció preventiva.<br class='autobr' /> Promoure i controlar actuacions preventives bàsiques.<br class='autobr' /> Realitzar avaluacions elementals de riscos i establir mesures preventiva.<br class='autobr' /> Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de l'empresa. Visites, queixes,<br class='autobr' /> suggeriments, denúncies, etc...<br class='autobr' /> Actuar personalment en casos d'emergència. Gestió intervencions.<br class='autobr' /> Cooperar amb el servei de prevenció, tant propi com aliè.</p> <p><strong>CONTINGUTS I TEMARI</strong></p> <p>Els continguts de l'acció conformen una formació de nivell bàsic a l'àmbit de la formació en matèria de<br class='autobr' /> riscos laborals, però que es considerat com a mitjà-superior a l'àmbit de la formació contínua. Aquesta<br class='autobr' /> formació es fa d'acord amb el temari de l'annex IV del RD 39/1997 que qualifica als participants per a<br class='autobr' /> desenvolupar les funcions de nivell bàsic (treballador designat, delegat de Prevenció o recurs preventiu),<br class='autobr' /> millorant el perfil professional dels treballadors/es participants.</p> <p><strong>CERTIFICACIÓ</strong></p> <p>Els continguts i l'avaluació de l'aprenentatge d'acord amb l'annex IV del RD 39/1997 es qualifica als<br class='autobr' /> participants per a desenvolupar les funcions de Nivell Bàsic, dóna lloc a un certificat d'aprofitament,<br class='autobr' /> sempre que es superi el 75% d'assistència i l'avaluació final.</p></div> Característiques del CESL. http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article204 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article204 2007-01-01T09:23:00Z text/html ca <p>El Centre d'Estudis Sociolaborals (CESL) com a centre de formació contínua està obert a tots els treballadors i treballadores amb la finalitat de millorar els coneixements professionals i personals, i proporcionar oportunitats d'aprenentatge adaptats a les característiques de les persones o grups i a les seves necessitats de treball i qualificació.</p> <p>El CESL també desenvolupa projectes de recerca en els àmbits, laboral, cultural, econòmic i social.</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique66" rel="directory">Centre d'Estudis Sòcio-Laborals (CESL)</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH137/arton204-4e288.png" width='150' height='137' /> <div class='rss_texte'><p><a href="http://cgtcatalunya.cat/Centre d'Estudis Sociolaborals" class='spip_out'>Centre d'Estudis Sociolaborals</a></p> <p>El CESL, és una associació sense ànim de lucre fundada el 1987 i vinculada des de 1989 a la Confederació General del Treball de Catalunya. Des de 1990 està acreditat com a Centre Col·laborador de Formació Ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i col·labora en els programes de formació sindical de la Confederació.</p> <p>A partir de 2002, el CESL es va orientar proncipalment a la Formació Contínua, participant en els programes de formació de reciclatge del Departament de Treball i en plans de formació a empreses. Posteriorment en el 2005 va incorporar-se a la recerca en matèria de formació, participant en el programa d'Accions Complementàries i d'acompanyament a la formació que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament de Treball.</p> <p>Des de 1990, el CESL està acreditat com a centre col.laborador del Departament de Treball. El 2002 el CESL va abandonar la participació en el programa de Formació Ocupacional (treballadors en atur) per acord de la CGT, però va continuar en el servei d'ofertes i demandes de treball.</p> <p>Durant els anys 1992 i 2000 el CESL va estendre la seva actuació a Lleida (1992-2000), Tarragona (1996-1999) i Girona (1992-1998), però per diversos motius interns i externs va haver de limitar-se a Barcelona a partir del 2001.</p> <p>Des del 2002, el CESL ha orientat la seva actuació externa a l'àmbit de la Formació Contínua (cursos de Prevenció de Riscos Laborals, Ofimàtica i Gestió de residus) i altres projectes relacionats amb la seva projecció com a centre de formació i de recerca en els àmbits laboral i social (projecte de recerca sobre el perfil dels formadors de formació contínua i projecte de recerca per a la memòria històrica).</p> <p><a href="http://cgtcatalunya.cat/IMG/organigrama_fp.png" target="_blank"><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH112/organigrama_fp-1cbbe.jpg" alt="ORGANIGRAMA SISTEMA PÚBLIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL" width='150' height='112' hspace='' vspace="10" border="0" align="right" style='margin:10px;' /></a>La seva constitució jurídica com associació sense ànim de lucre, vinculada a la CGT però sense forma part d'ella, li permet participar en diversos projectes laborals i socials promoguts des de les administracions públiques (catalanes, espanyoles i europees) amb el conseqüent accés a les subvencions dels costos econòmics (contractació de tècnics, material i subministres) que comporta la realització d'aquests projectes.</p> <p>Aquesta activitat del CESL, a diferència de la CGT, ens permet disposar periòdicament, segons cada projecte, d'un grup de tècnics i professionals dedicats a les tasques de formació, assessorament i recerca, amb una clara finalitat de donar suport i reforçar l'activitat de la CGT davant dels treballadors, i projectar-se com un referent de responsabilitat, compromís i d'actuació a les empreses, sectors i territoris, i sobre tot en un àmbit com és la Formació Contínua del que els sindicats majoritaris o institucionals ens volen excloure.</p> <p>En aquest sentit, el CESL podrà proposar a la Secretaria de Formació del SP Confederal, els projectes en els que podria participar tenint en compte les característiques d'aquests i la repercussió en l'activitat sindical i social per a la CGT.</p></div> Centre d'Estudis Sociolaborals http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1634 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1634 2007-01-01T00:38:00Z text/html ca webcat3 - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique66" rel="directory">Centre d'Estudis Sòcio-Laborals (CESL)</a>