CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Salut Laboral: Hores sindicals i Delegats/des de Prevenció de Riscos Laborals http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11156 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11156 2015-05-04T12:09:11Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Seus de la CGT Catalunya Alimentació, Comerç i Hostaleria Tèxtil, Pell i Derivats Metall Administració Pública Camp, Agricultura i Pesca Energia, Mineria, Químiques i Afins Neteja Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Ensenyament Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Sanitat Transports i Comunicacions <p>Salut Laboral: Hores sindicals i Delegats/des de prevenció.<br class='autobr' /> Informació de la Secretaria de Salut Laboral de CGT Catalunya: <br class='autobr' /> http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/salut-laboral-hores-sindicals-i-delegats-de-prevenci<br class='autobr' /> Més informació:<br class='autobr' /> TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA<br class='autobr' /> PÀGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA<br class='autobr' /> ABOUT.ME CGT CATALUNYA</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton11156-02ffc.jpg" width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Salut Laboral: Hores sindicals i Delegats/des de prevenció.</strong><br class='autobr' /> Informació de la Secretaria de Salut Laboral de CGT Catalunya:</p> <iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/43heEKpthHD3lu" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/salut-laboral-hores-sindicals-i-delegats-de-prevenci" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/salut-laboral-hores-sindicals-i-delegats-de-prevenci</a></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/Salut_Lab_CGT" class='spip_out' rel='external'>TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>PÀGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://about.me/cgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>ABOUT.ME CGT CATALUNYA</a></strong></p></div> Material de Formació Avançada per a Delegats de Prevenció http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10673 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10673 2014-10-29T03:58:16Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Seus de la CGT Catalunya Formació Salut Salut Laboral <p>Material de Formació Avançada per a Delegats de Prevenció: <br class='autobr' /> Material elaborat per la Secretaria de Salut Laboral de CGT Catalunya (Octubre 2014).<br class='autobr' /> Més informació:<br class='autobr' /> TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA<br class='autobr' /> PÀGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton10673-4aa1b.jpg" width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p>Material de Formació Avançada per a Delegats de Prevenció:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/40850413" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p><strong>Material elaborat per la Secretaria de Salut Laboral de CGT Catalunya (Octubre 2014).</strong></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/Salut_Lab_CGT" class='spip_out' rel='external'>TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>PÀGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA</a></strong></p></div> Recopilació de guies de salut laboral CGT http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1648 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1648 2014-09-12T13:29:34Z text/html ca webcat3 - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> Condicions del treball - Auto evaluació http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1177 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1177 2007-01-02T22:23:00Z text/html ca webcat3 <p>Guia de salut laboral de CGT sobre les condicions de treball- auto evaluació</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> Guia de Salut Laboral per a la Negociació Col·lectiva http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1160 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1160 2007-01-01T23:34:00Z text/html ca webcat3 <p>Guia breu per a una primera aproximació als conceptes de salut laboral aplicats a la Negociació Col·lectiva</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L100xH139/arton1160-85371.jpg" width='100' height='139' /> <div class='rss_texte'><p><a title="View Guia Salud Laboral CGT on Scribd" href="http://www.scribd.com/doc/102583953/Guia-Salud-Laboral-CGT" style="margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block; text-decoration: underline;">Guia Salud Laboral CGT</a></p> <iframe class="scribd_iframe_embed" src="http://www.scribd.com/embeds/102583953/content?start_page=1&view_mode=list&access_key=key-1sqkx37775bfn9jxbu5" data-auto-height="true" data-aspect-ratio="0.706697459584296" scrolling="no" id="doc_74358" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe></div> Sindrome del túnel carpiano http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1176 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1176 2007-01-01T22:18:00Z text/html ca webcat3 <p>Guia de Salut Laboral sobre la síndrome de túnel carpiano</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> La qualitat de l' aire en ambients tancats http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1175 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1175 2007-01-01T22:16:00Z text/html ca webcat3 <p>Guia de Salut Laboral de CGT sobre la qualitat de l'aire en ambients tancats</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> La fatiga visual http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1174 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1174 2007-01-01T22:12:00Z text/html ca webcat3 <p>Guia de Salut Laboral de CGT sobre la Fatiga Visual</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> Pantalles de Visualització de dades http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1173 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1173 2007-01-01T19:08:00Z text/html ca webcat3 <p>Guia de salut laboral de CGT sobre el treball amb pantalles de visualització de dades</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a> Ergonomia. El Treball amb ordinadors http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1172 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article1172 2007-01-01T19:04:00Z text/html ca webcat3 <p>Guia de Salut Laboral de CGT sobre el treball amb ordinadors</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique99" rel="directory">Guies editades per CGT</a>