L’ocultació premeditada i massiva de les Malalties Professionals (article Àlex Tisminetzky a El Diari del treball)

El sistema de contingències de la Seguretat Social a l’estat espanyol compta amb una protecció “especial” per les anomenades “contingències professionals”: els Accidents de Treball i les Malalties Professionals. Per raons històriques i de protecció social, si la malaltia és