CATÀLEG
  OrganitzacióTerritoriSector o ram Any de publicació A-Z Empreses
 

PRESENTAciÓ DEL CATÀLEG

 

informaciÓ

  Presentació del catàlegDescripció històricaDescripció tècnicaCrèdits
 

presentaciÓ DEL CATÀLEG

   
 
En nom del Centre d’Estudis Sociolaborals (CESL) em complau presentar el catàleg de publicacions sindicals clandestines a Catalunya durant el període 1939 – 1975, que ha realitzat Rafael Iniesta amb la col.laboració de Daniel Escribano i de Consol Rodríguez, i amb la participació de l’Hemeroteca General de la UAB, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i de la Biblioteca Pública Arús, que han aportat els seus respectius fons documentals i ens han donat tot tipus de facilitats per a la realització d’aquest projecte.

Des del CESL s’ha volgut participar en un projecte de rescat de la memòria històrica de la nostra societat, des de la vessant dels treballadors i treballadores com a protagonistes de la història de la nostra societat, anant a les fonts originals, a les publicacions que es van editar des de les diferents organitzacions. En aquest sentit vam presentar aquest projecte al Programa per al Memorial Democràtic que organitza el Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya, obtenint el seu recolzament econòmic en les dues convocatòries 2005 i 2006, en què es va dividir el projecte.
Amb aquest catàleg volem fer una aportació al coneixement del desenvolupament del moviment obrer sota la dictadura, des de la finalització de la guerra civil fins a la mort del dictador, posant a l’abast d’un ampli públic i dels especialistes les publicacions que van editar les diferents organitzacions sindicals clandestines.

S’ha acompletat aquest catàleg amb les publicacions editades a l’àmbit de l’empresa, incorporant aquelles que van ser editades pels treballadors des de les assemblees, els comitès de vaga i per comissions de treballadors que no s’identficaven amb les organitzacions sindicals clandestines. La informació que ens proporcionen aquestes publicacions ens permet conèixer l’evolució del sindicalisme sota la dictadura, saber de les preocupacions, de les confrontacions, debats i propostes que van interessar als treballadors que s’organitzaven en la clandestinitat, dels conflictes laborals a les empreses i de la participació o boicot a les eleccions sindicals de l’Organització Sindical del règim, més coneguda com a CNS. També podem trobar dades sobre preus i salaris, condicions de treball i mètodes d’organització i de lluita dels treballadors i treballadores.
La realització d’aquell treball també ha de fer un reconeixement públic a totes les persones anònimes que van tenir l’interès i el valor de recollir i preservar en situació de clandestinitat aquestes publicacions sindicals, aportades en donació als diferents arxius i biblioteques.

Així mateix hem de destacar el treball que realitzen entitats i biblioteques a Catalunya i particularment a tot el seu personal, per la seva dedicació, esforç i professionalitat per a obtenir, classificar i preservar documents i publicacions editats en la clandestinitat de la dictadura franquista.

Esperem que aquest catàleg contribuexi a la recerca històrica del moviment obrer durant el franquisme, així com animar a totes aquelles persones que disposin d’arxius personals a aportar-los per acompletar aquest catàleg.

Mercedes Sánchez Fernández
Presidenta del CESL

Barcelona, 14 de novembre de 2006