CATÀLEG
  OrganitzacióTerritoriSector o ram Any de publicació A-Z Empreses
  ORGANITZACIONS
  ASO (Alianza Sindical Obrera)CNT (Confederació Nacional del Treball)CCOO (Comissions Obreres) SOC ((Solidaritat d'Obrers de Catalunya) UGT (Unión General de Treballadors)USO (Unió Sindical Obrera)
 

informaciÓ

  Presentació del catàlegDescripció històricaDescripció tècnicaCrèdits
  organitzaciÓ
  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona A Hemeroteca General - CEDOC - UAB H Biblioteca Pública Arús B
 

ASO (Alianza Sindical Obrera)

Alianza sindical obrera comunica (ASO)
1966 s/n, 1-novembre H
1967 s/n, 1-març H

ASO, BoletÍn de la Alianza Sindical Obrera de EspaÑa (ASO)
1963 núm. 1, març HB
1964 núm. 2, maig H; núm. 3, agost H; núm. 4, octubre H; núm. 5, desembre H
1965 núm. 1, febrer HB; núm. 4, octubre H
1966 núm. 1, gener H; núm. 2, juny H
1967 núm. 1, gener H
1968 núm. 1, gener H


cnt (ConfederaciÓ Nacional del treball)

AcciÓn Anarcosindicalista (CNT)
1975 núm. 1, febrer-març H; núm. 2, maig H; núm. 4, desembre AH

AcciÓn sindical (CNT)
1967 núm. 13, desembre A

AOA (CNT)
1972 núm. 3, 1-octubre H

BoletÍn, del ComitÉ Nacional de la ConfederaciÓn Nacional del Trabajo (CNT)
1949

s/n, febrer B


BoletÍn, del ComitÉ Nacional de la ConfederaciÓn Nacional del Trabajo (CNT)
1949

s/n, febrer B


BUTLLETÍ INFORMATIU, Solidaritat d'Obrers de Catalunya (SOC)
1972 s/n, setembre B

CNT, Órgano del movimiento libertario (CNT)
1945 núm. 12, juliol HB; núm. 14, agost A; núm. 15, agost A; núm. 18, octubre A; núm. 19, desembre A
1946 núm. 20, febrer A , núm. 22, agost A
1947 núm. 23, febrer A
  Órgano del ComitÉ Nacional de la CNT
  núm. 24, març A; núm. 26, maig A; núm. 27, juny H; núm. 28, octubre H
  Órgano de la ConfederaciÓn Nacional del Trabajo de EspaÑa y del movimiento libertario espaÑol
1948 extra, juliol A
  Órgano de la ConfederaciÓn Nacional del Trabajo
1954 núm. 1, agost H; núm. 2, octubre H
1955 núm. 3, gener HB; núm. 4, abril H; núm. 5, octubre HB
1956 núm. 6, novembre HB
1957 núm. 7, novembre H
1959 s/n, desembre A
1963 núm. 11, juliol H
1966 núm. 8, gener A; núm. 9, maig AB; núm. 10, novembre AB
1967 núm. 10, desembre B
1968 núm. 11, gener AB; núm. 12, 1-maig B

CNT, ConfederaciÓn Nacional del Trabajo. ComitÉ Regional de CataluÑa (CNT)
1972 s/n, juliol A; núm. 0, juliol H; núm. 2, setembre H
1973 núm. 3, abril H; núm. 4, s/d H
1975 núm. 13, març A; núm. 14, abril A; núm. 15, maig A

CNT INFORMA (CNT)
1973 s/n, 1-abril H; s/n, maig H; supl. s/n, maig H; s/n, 1-juliol H; supl. s/n, setembre H; núm. 6, 1-novembre AH
1974 s/n, 1-juny A

CUADERNOS DE ACCIÓN ANARCOSINDICALISTA (CNT)
1975 núm. 1, febrer-març A; núm. 2, maig A; núm. 4, desembre A

CULTURA FERROVIARIA, Órgano de la FederaciÓn Nacional de la Industria Ferroviaria (CNT)
1947 núm. 2, abril H

INTENTANDO LUCHAR, Órgano de la FederaciÓn Local de Santa Coloma, Badalona y San AdriÁn de la CNT (CNT)
1973 s/n, març H

MARTILLO, Órgano de la Industria SiderometalÚrgica de CataluÑa - CNT (CNT)
1946 núm. 1, 14-abril A

NUEVA ESPAÑA, Portavoz Libertario (CNT)
1958 núm. 1, gener AH
1964 núm. 2, gener A

SOLIDARIDAD OBRERA, Órgano de la ConfederaciÓn Regional del Trabajo en CataluÑa. Portavoz de la ConfederaciÓn nacional del Trabajo de EspaÑa (CNT)
1945 núm. 4, març AB; núm. 5, maig A; núm. 6, juny H; núm. 8, juliol H; núm. 9, agost HB; núm. 10, setembre H; núm. 12, octubre A; núm. 13, octubre A; núm. 14, novembre H
1946 núm. 16, abril A; núm. 17, abril A; núm. 18, maig A; núm. 19, juny A; núm. 20, juny A; núm. 21, juliol A; núm. 23, setembre A; núm. 24, octubre A; núm. 25, octubre A; núm. 26, novembre A; supl. s/n, 20-novembre A
1947 núm. 28, febrer A; núm. 29, març A; núm. 30, març A; núm. 31, agost H
1953 núm. 31, maig H; núm. 32, juny H
1954 núm. 35, juny H; núm. 36, setembre H; núm. 37, desembre H
1955 núm. 38, febrer H; núm. 39, abril H; núm. 40, agost B
1956 núm. 41, gener HB
1957 núm. 42, abril H
1958 esp., octubre H
1965 s/n, desembre HB
1966 s/n, març A; s/n, juny AB; s/n,setembre HB
1973 núm. 1, 11-abril AH; núm. 17, abril H; núm. 3, maig H
1975 núm. 2, març A


CCOO (COMISSIONS OBREREs)

· COMISIONES OBRERaS / COMISSIONS OBRERES (1964 – 1975)

AcciÓn obrera, Órgano de las Comisiones Obreras de Badalona y comarca (CCOO)
1969 núm. 1, juliol H; núm. 2, agost H
  Hoja Informativa de las Comisiones Obreras de Badalona y comarca
1973 s/n, 4-abril H

AcciÓn obrera, BoletÍn Informativo de las CC.OO. de Sallent (CCOO)
1973 núm. 2, 25-agost H

Adelante, Portavoz de las Comisiones Obreras de Blanes y comarca (CCOO)
1970 núm. 2, gener H; núm. 5, maig H; núm. 8, setembre H; núm. 10, 1-novembre H
1971 núm. 15, maig-juny AH
1972 s/n, juny H; s/n, octubre H
1973 s/n, juny H; s/n, setembre H; s/n, desembre H

Asamblea, Órgano de las Comisiones Obreras del VallÉs Oriental (CCOO)
1971 núm. 2, agost* H
1972 núm. 4, febrer H

Bajo Llobregat, Comisiones Obreras del Bajo Llobregat (CCOO)
1969 núm. 2, març H

Banca, Trabajadores de Banca de Barcelona (CCOO)
1970 s/n, octubre H
1971 s/n, febrer H
  Coordinadora de Trabajadores de Banca
  s/n, maig H
1972 s/n, juny H

Barrio, periödico obrero de horta-carmelo(Cccoo)
1969

núm. 1, novembre*l H


BoletÍn, Órgano Informativo de la Coordinadora Comarcal de Comisiones Obreras del VallÉs Oriental (CCOO)
1972

núm. 1, juny* H; núm. 2, juliol* H; núm. 5, desembre H


BOLETÍN COMARCAL, Comisiones Obreras del Bajo Llobregat (CCOO)
1973 s/n, novembre H

BOLETÍN DE INFORMACIÓN (CCOO)
1972 núm. 1, gener A

BOLETÍN DE la comisiÓn obrera del barrio del sector besÓs (CCOO)
1968 núm. 1, juny* H, núm. 2, 10-setembre H

BOLETÍN DE LAS CCOO DE LA LOCAL DE BARCELONA (CCOO)
1973 núm. 1, octubre AH

BOLETÍN DE SEGUROS, Comisiones Obreras de Seguros (CCOO)
1968 núm. 1, juliol H; núm. 3, octubre H
1969 núm. 7, febrer H; núm. 8, 1-març A; núm. 11, juny H; núm. 15, novembre H
1970 núm. 18, març H; núm. 21, setembre H; núm. 22, octubre H
1972 núm. 29, març H; núm. 31, setembre AH; núm. 32, novembre-desembre H
1973 núm. 33, març H; núm. 34, maig AH; núm. 35, juny AH; núm. 36, setembre AH; núm. 37, novembre H
1974 núm. 41, novembre A
1975 núm. 42, febrer AH; núm. 43, abril AH; núm. 44, setembre H; núm. 45, desembre H

BOLETÍN INFORMATIVO, Comisiones Obreras del Bajo Llobregat (CCOO)
1969 s/n, octubre A

COAG, Órgano de las Comisiones Obreras de Artes GrÁficas (CCOO)
1968 núm. 1, juliol AH
  Òrgan de les Comissions Obreres d'Arts GrÀfiques
  núm. 2, novembre H

COMISIÓN OBRERA DE BARCELONA, Hoja Informativa de la ComisiÓn Obrera de Barcelona (CCOO)
1965 núm. 1, gener AH
  COMISIÓN OBRERA (DE BARCELONA), BoletÍn Informativo de las Comisiones Obreras de Barcelona
  núm. 2, febrer B

COMISIONES, Órgano de la Coordinadora Local de Comisiones Obreras de Barcelona (CCOO)
1972 núm. 1, gener AH
1973 núm. 2, novembre AH
1974 núm. 3, gener AH

COMISIONES DE MAESTROS (CCOO)
1972 núm. 1, abril H; núm. 2, juny AH; núm. 3, setembre H; núm. 4, novembre AH; supl. 4, desembre AH
1973 núm. 5, febrer AH; núm. 6, març A; núm. 7, juny H; núm. 8, juliol H; núm. 9, octubre AH
1974 núm. 11, gener H
  Comisones de maestros y licenciados
  núm. 12, març H; núm. 13, abril AH
  COMISSIONS DE MESTRES I LLICENCIATS
  núm. 14, juliol H

COMISIONES OBRERAS, BoletÍn (CCOO)

1969 núm. 3, maig H
  BoletÍn de las Comisiones Obreras de construcciÓn, vidrio y cerÁmica
  s/n, setembre H

COMISIONES OBRERAS, BoletÌn de Comisiones Obreras de Electricidad-Fontaneria-CalefaccciÓn (CCOO)
1972 núm. 1, gener H

COMISIONES OBRERAS, Bajo Llobregat (CCOO)
1972 núm. 10, setembre H

COMISIONES OBRERAS, BoletÍn de las Comisiones Obreras de Empresa en Sabadell (CCOO)
1968 núm. 1, novembre H

COMISIONES OBRERAS, BoletÍn Informativo de la Coordinadora General (CCOO)
1974 núm. 1, febrer A

COMISIONES OBRERAS INFORMA, Comisiones Obreras de Barcelona (CCOO)
1969 núm. 1, abril H; núm. 2, maig H; núm. 3, juny H; supl., agost H; núm. 4, novembre H
  COMISIONES OBRERAS INFORMAN
  núm. 1, febrer H; núm. 2, abril AH
  COMISIONES OBRERAS INFORMAN, Coordinadora Local de Barcelona
1970 supl. 1, març A; supl. 2, 10-març H; supl. 3, 31-març AH
  COMISIONES OBRERAS INFORMAN
  hoja núm. 2, maig A

COMISSIONS, PeriÒdic obrer de la Coordinadora Local de Comissions Obreres de Barcelona (CCOO)
1974 núm. 1, setembre AH; núm. 2, setembre H

COMISSIONS DE MESTRES (CCOO)
1969 núm. 1, novembre H
1970 s/n, abril H

CONSTRUCCIÓN, Portavoz de las Comisiones Obreras de la ConstrucciÓn, Vidrio y CerÁmica (CCOO)
1970 s/n, agost H; s/n, s/d H
  Órgano de las Comisiones Obreras de la Construccin de la prov. de Barcelona
1973 s/n, juny AH; núm. 1, octubre AH
  Comisiones Obreras de la ConstrucciÓn
1974 s/n, maig H
  Comisiones Obreras de Barcelona
1975 s/n, octubre H

COORDINADORA, Comisiones Obreras del VallÉs Oriental (CCOO)
1973 núm. 1, gener H

COS, Comissions Obreres DE Sanitat (CCOO)
1968 núm. 1, desembre H

CUADERNOS PARA LA FORMACIÓN DE CC.OO. (CCOO)
  núm. 1, s/d H; núm. 2, s/d H; núm. 3, s/d H; núm. 4, s/d H

EL OBRERO, PeriÓdico Obrero de San AdriÁn del BesÓs (CCOO)
1969 núm. 1, novembre H
1970 núm. 2, gener A

FRENTE OBRERO, BoletÍn de la Coordinadora Comarcal de Comisiones Obreras del VallÉs OrientaL (CCOO)
1973 núm. 1, abril H; s/n, agost H; s/n, setembre H

G-GRÁFICAS (CCOO)
1969 núm. 1, juny H; núm. 2, setembre H
  GRÁFICAS, Órgano de InformaciÓn y OrientaciÓn de las Comisiones Obreras de Artes GrÁficas
1972 núm. 1, desembre AH
1973 núm. 2, febrer A; núm. 3, març H; núm. 4, maig H; núm. 5*, juliol H; s/n, octubre H
1974 núm. 6, gener A; núm. 7, abril AH

HOJA INFORMATIVA, Coordinadora Comarcal de Comisiones Obreras del VallÉs Oriental (CCOO)
1972 núm. 1, 24-novembre H

HOJA INFORMATIVA, Comisiones Obreras de Manresa y su comarca (CCOO)
1971 núm. 4, setembre* H

HOJA INFORMATIVA, Portavoz de las C.O. del Alto Llobregat (CCOO)
1972 núm. 2, febrer H

HUELGA OBRERA, BoletÍn unitario de Comisiones Obreras Barcelona (CCOO)
1973 núm. 1, 8-abril AH

INFORMACIÓN METAL, Órgano de la Coordinadora provisional de Comisiones Obreras del Metal (CCOO)
1975 núm. 1, desembre A

INFORMACIÓN OBRERA, BoletÍn de las Comisiones Obreras de Tarragona y Provincia (CCOO)
1974 núm. 1, novembre H

INFORMACIÓN SINDICAL (CCOO)
1967 núm. 8, 10-abril A; núm. 9, 25-abril A; núm. 10, 20-maig A; núm. 12, 15-juliol A; núm. 13, 30-juliol AH

INFORMACIONES DE LA LUCHA OBRERA, ComisiÓn Obrera Nacional de CataluÑa (CCOO)
1969 núm. 1, març H

INFORMACIONES OBRERAS (CCOO)
1969 s/n, juliol* A
1970 s/n, 11-gener AH; núm. 3, 15-gener A; s/n, 21-gener H; s/n, 24-gener H; núm. 5, 28-gener H; núm. 6, 2-febrer AH; núm. 7, 4-febrer A; núm. 11, 2-març H; núm. 12, 11-març H; núm. 13, 22-març A; núm. 14, 31-març A; núm. 15, 11-abril H; núm. 16, 13-abril AH; núm. 17, 23-abril A; núm. 18, 4-maig A; núm. 19, 13-maig A; núm. 20, 15-maig A; núm. 21, 27-maig A; núm. 22, 9-juny A; núm. 23, 19-juny A; núm. 24, 7-juliol A; supl., 7-juliol A; núm. 27, 6-setembre H; núm. 28, 21-setembre A; núm. 29, 9-octubre A; núm. 30, 23-octubre A; núm. 31 24-octubre A; núm. 36, 6-desembre AH
1971 núm. 37, 3-gener AHB; núm. 38, 20-gener H; núm. 39, 21-gener AH; núm. 40, 28-gener H; núm. 41, 8-febrer AH; núm. 42, 22-març H; núm. 43, 5-maig HB; núm. 45, 31-juliol AH; núm. 48, 13-agost A; núm. 49, 16-octubre AH; núm. 50, 10-novembre AH
1972 núm. 51, 24-gener AH; núm. 52, 1-febrer AH; núm. 53, 14-febrer AH; núm. 55, 20-maig AH; núm. 57, 5-juny H; núm. 58, 12-juny H; núm. 59, 18-juny AH; núm. 60, 26-juny A; núm. 61, 3-juliol AH; núm. 62, 10-juliol H; núm. 63, 17-juliol AH; núm. 64, 24-juliol AH; núm. 65, 14-agost H; núm. 66, 27-agost H; núm. 67, 11-setembre AH; núm. 68, 18-setembre; A núm. 69, 25-setembre H; núm. 70, 10-octubre AH; núm. 71, 16-octubre H; núm. 73, 30-octubre H; núm. 74, 6-novembre AH; núm. 75, 13-novembre A; núm. 76, 20-novembre AH; núm. 77, 27-novembre AH; núm. 78, 4-desembre AH; núm. 79, 11-desembre A; núm. 81, 31-desembre A
1973 núm. 82, 15-gener AH; núm. 83, 21-gener AH; s/n, 24-gener A; s/n, 24-gener A;; s/n, 29-gener A núm. 85, 6-febrer AH; núm. 86, 21-febrer AH; núm. 87, 19-febrer H; núm. 88, 26-febrer AH; núm. 89, 5-març AH; núm. 90, 12-març A; supl. 90, març A; núm. 91, 20-març AH; núm. 92, 27-març AH; núm. 93, 3-abril AHB; núm. 94, 4-abril AH; núm. 95, 5-abril AH; núm. 96, 6-abril AH; núm. 97, 9-abril AH; núm. 98, 9-abril AH; núm. 99, 16-abril AH; núm. 100, 21-abril AH; núm. 101, 1-maig AHB; núm. 102, 30-abril* AH; supl. 102, 30-abril H; núm. 103, 1-maig AH; núm. 104, 5-maig H; núm. 105, 8-maig AH; núm. 106, 13-maig AH; núm. 107, 20-maig AH; núm. 108, 27-maig AH; núm. 109, 27-maig AH; núm. 110, 3-juny AH; núm. 111, 10-juny AH; núm. 112, 17-juny AHB; núm. 113,24-juny AH; núm. 114, 1-juliol AHB; núm. 115, 15-juny* AH; núm. 116, 22-juliol AH; núm. 117, 29-juliol AH; núm. 118, 13-agost AH; núm. 119, 26-agost AH; núm. 120, 2-setembre AH; núm. 121, 9-setembre AH; núm. 122, 16-setembre AH; núm. 123, 23-setembre AHB; núm. 124, s/d AH; núm. 125, 7-octubre A; núm. 126, 14-octubre AH; núm. 127, 21-octubre AH; s/n, 28-octubre A; núm. 129, 4-novembre AH; núm. 130, 11-novembre AH

INFORMACIONES OBRERAS, Hoja Informativa de las Comisiones Obreras del Bajo Llobregat (CCOO)
1970 núm. 1, febrer* H; núm. 10, maig H; núm. 11, juny H
1971 núm. 1, febrer H
1973 núm. 1, febrer H

LA HUELGA, PeriÓdico de la Coordinadora Local de Comisiones Obreras de Barcelona (CCOO)
1974 núm. 1, 15-desembre AH; núm. 2, 17-desembre H
1975 núm. 3, 7-gener AH; núm. 4, 3-març H

LA VERDAD OBRERA CCOO DE CATALUÑA, Portavoz de las Comisiones Obreras de CataluÑa (CCOO)
1969 núm. 1, març H; núm. 3, juny H; núm. 4, novembre H

LA VOZ DE COMISIONES (CCOO)
1970 s/n, juliol* A

LLUITA OBRERA, ComissiÓ Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
1972 núm. 1, maig H; núm. 2, juny H; núm. 3, agost H; núm. 4, novembre AH
1973 núm. 5, febrer AH; extra, març AH; núm. 5, abril AH; núm. 6, setembre AH
1974 s/n, maig AH; núm. 7, juny AH; núm. 8, juny AH; núm. 9, juliol AH; núm. 9, setembre AH; núm. 14, octubre AH; supl., octubre H
1975 núm. 14, gener AH; núm. 15, febrer AH; núm. 16, març AH; núm. 17, març AH; núm. 18, abril* H; núm. 19, maig AH; núm. 20, maig H; núm. 22, juny AH; núm. 21, juny H; s/n, 12-juliol H; núm. 23, 12-octubre H

LLUITA OBRERA, Órgano de las Comisiones Obreras del Metal de la prov. De Barcelona (CCOO)
1974 s/n, 27-maig H

LUCHA, Órgano de las Comisiones Obreras de MatarÓ (CCOO)
1968 núm. 1, juny H; núm. 3, juliol* H; núm. 4, novembre H; núm. 5, desembre H
1969 núm. 6, març* H; núm. 7, juliol H

LUCHA OBRERA, BoletÍn de las Comisiones Obreras de Zona Franca (CCOO)
1972 núm. 1, desembre AH
1973 núm. 2, gener AH; núm. 3, 20-febrer* AH

LUCHAS OBRERAS, Portavoz de Comisiones Obreras de CataluÑa (CCOO)
1973 núm. 1, 18-novembre AH; núm. 2, 25-novembre H; núm. 3, 2-desembre AH; núm. 4, 9-desembre AH; esp., 12-desembre H; núm. 5, 16-desembre AH; núm. 6, 23-desembre A
1974 núm. 7, 6-gener AH; núm. 8, 13-gener AH; núm. 9, 20-gener AH; núm. 10, 27-gener AH; núm. 11, 3-febrer AH; núm. 12, 10-febrer AH; núm. 13, 17-febrer AH; núm. 14, 24-febrer AH; núm. 15, 3-febrer AH; núm. 16, 10-març AH; núm. 17, 17-març H; núm. 18, 24-març AH; núm. 19, 31-març AH; núm. 20, 21-març AH; núm. 21, 28-abril AH; núm. 22, 5-maig AH; núm. 23, 12-maig AH; núm. 24, 19-maig AH; núm. 25, 26-maig AH; núm. 26, 2-juny AH; núm. 27, 9-juny AH; núm. 28, 16-juny AH; núm. 29, 23-juny AH; núm. 30, 30-juny AH; núm. 31, 7-juliol AH; núm. 32, 14-juliol H; núm. 33, 8-setembre H; núm. 34, 15-setembre AH; núm. 35, 22-setembre AH; núm. 36, 29-setembre AH; núm. 37, 6-octubre H; núm. 38, 13-octubre AH; núm. 39, 20-octubre H; núm. 40, 27-octubre AH; núm. 41, 3-novembre AH; núm. 42, 10-novembre AH; núm. 43, 17-novembre AH; núm. 44, 24-novembre AH; núm. 45, 15-desembre H; núm. 46, 22-desembre H
1975 núm. 47, 5-gener AH; núm. 48, gener AH; núm. 49, 19-gener AH; núm. 50, 26-gener H; núm. 51, 2-febrer H; núm. 52, 9-febrer AH; núm. 53, 16-febrer AH; núm. 54, febrer AH; núm. 55, 2-març H; núm. 56, 9-març AH; núm. 57, 17-març AH; núm. 58, 23-març AH; núm. 59, 6-abril AH; núm. 60, 13-abril AH; núm. 63, 4-maig AH; núm. 65, 18-maig A; núm. 66, 25-maig A; núm. 69, 21-juny AH; núm. 71, 8-juliol A; núm. 73, 12-octubre AH; núm. 74, 26-octubre A; núm. 75, 3-novembre AH; núm. 78, 23-novembre AH; núm. 79, 30-novembre A

METAL, Comisiones Obreras del Metal de Barcelona (CCOO)
1968 núm. 1, juny HB; núm. 2, juliol AHB; núm. 3, agost-setembre HB; núm. 4, octubre H; supl. 4, octubre H; núm. 5, novembre-desembre AH
1970 núm. 1, abril AH

METAL, Portavoz de los trabajadores del Metal (CCOO)
1973 núm. 1, juliol H; núm. 3, setembre H; núm. 4, 20-octubre H

NUESTRA CLASE, Comisiones Obreras de Barcelona (CCOO)
1969 núm. 1, novembre AH
1970 núm. 2, gener AH; núm. 3, febrer AH; núm. 4, juliol AH; supl. 4, setembre AH

NUESTRA PRENSA, Portavoz del grupo de trabajadores de Prensa (CCOO)
1972 núm. 1, juliol H
  Comisiones Obreras de Prensa
1973 s/n, novembre AH

QUÉ HACEr?, Instrumento de trabajo y formaciÓn al servicio de los trabajadores de Comisiones Obreras (ccoo)
1969 núm. 1, març AH; núm. 2, 15/30-març H; núm. 3, abril H; núm. 4, maig H; núm. 5, juny-juliol H; núm. 6, setembre AH; supl. 5, s/d H

QUÍMICAS, BoletÍn de las Comisiones Obreras de las Industrias QuÍmicas de Barcelona (ccoo)
1969 núm. 1, gener H; núm. 2, febrer H

TEXTIL, Órgano de InformaciÓn y OpiniÓn de las Comisiones Obreras del Textil de la Provincia de Barcelona (CCOO)
1969 núm. 1, maig H
  Organo de InformaciÓn y OpiniÓn de las Comisiones Obreras del Textil
  núm. 2, setembre H
1970 núm. 3, gener H; núm. 4, setembre H
1972 s/n, juny H; núm. 6, octubre H; núm. 7, novembre AH; núm. 8, desembre H
1973 núm. 9, febrer AH; núm. 10, març AH; núm. 11, abril H; núm. 12, juny H; núm. 13, octubre H
  BoletÍn de las Comisiones Obreras del Textil
  núm. 14, novembre H
  Órgano de InformaciÓn y OpiniÓn de las Comisiones Obreras del Textil
1974 núm. 15, gener A; núm. 16, març A

TEXTIL, portavoz de los trabajadores del textil (CCOO)
1974 núm. 3, abril H; núm. 4, s/d H

TRANSPORTES, Órgano de los Trabajadores del Transporte y las Comunicaciones (ccoo)
1970 s/n, novembre H; s/n, desembre H
1971 s/n, gener H; s/n, juny H; s/n, juliol H; 17-setembre H
1972 s/n, juny A; s/n, agost AH; s/n, setembre H; s/n, octubre AH; s/n, novembre AH
1973 s/n, gener AH; s/n, maig-juny AH; s/n, setembre AH
1974 s/n, gener AH

TRIBUNA OBRERA, Comisiones Obreras VallÉs Oriental (CCOO)
1969 núm. 2, juny H; supl. 3, octubre H

UNIDAD, Portavoz de las Comisiones Obreras de MatarÓ (CCOO)
1974 núm. 2, gener* H; núm. 3, febrer H; núm. 4, abril H; núm. 5, juny H; núm. 6, setembre H
1975 núm. 10, abril H; supl. 1, abril-maig H

UNIDAD Y LUCHA EN EL METAL, Órgano de las Comisiones Obreras del ramo del metal de la Coordinadora Local de Barcelona (CCOO)
1974 núm. 1, juny H; núm. 2, setembre H; núm. 3, octubre-novembre H; núm. 4, novembre H
1975

núm. 5, gener H; núm. 7, maig AH; núm. 8, juny AH


UNIÓN OBRERA, PeriÓdico de la clase obrera de Tarrasa (CCOO)
1968 núm. 1, desembre A

UNIÓN OBRERA, BoletÍn de Comisiones Obreras Tarragona y Provincia (CCOO)
1971 núm. 1, abril H

Verneda obrera, portavoz de la comisiÓn obrera de la verneda CCOO)
1970 núm. 3, juny-juliol H


· Coordinadora de SectorEs de CCOO (1969 – 1974)

AcciÓn, PeriÓdico obrero de Barcelona y comarca (Coordinadora de Sectores de CCOO)
1971 s/n, març AH
  PeriÓdico obrero de Barcelona y comarca. Viva Comisiones Obreras
1971 núm. 4, maig AH; n.5, juliol AH; núm. 6, setembre H; núm. 7, 29-octubre AH; supl. 8, novembre* B
1972 núm. 1, gener AH; núm. 2, febrer AH; supl. 2, 20-febrer A; núm. 3, març H; supl. 3, març AH; supl., 20-abril AH; supl., abril H; s/n, juny A; s/n, setembre AH; s/n, desembre AH
  Edita Coordinadora de Sectores de CC.OO. de Barcelona

1973

s/n, gener H; núm. 12, març AH; s/n, abril H; s/n, maig H; s/n, juny H; s/n, setembre AH; supl. s/n, octubre H
1974 núm. 1, gener AH; núm. 2, febrer AH; supl., juliol H; s/n, desembre H
  Coordinadora de Comisiones Obreras de Barcelona
1975 núm. 3, novembre AH

Avance, Publica Sectores de Comisiones Obreras y de barrios del VallÉs (coordinadora de SECTORES DE LES CCOO)
1973 núm. 9, juliol A
1974 num. 12, juliol A

PRENSA OBRERA, Edita Comisiones de barrios y fÁbricas del Bajo Llobregat (Coordinadora de SECTORES de CCOO)
1971 núm. 1, octubre AH
1972 núm. 2, febrer AH; núm. 3, març AH; núm. 4, abril AH; núm. 6, maig H; s/n, maig H; supl., maig H; núm. 8, setembre AH; núm. 9, octubre AH; supl., novembre AH; núm. 10, desembre AH
1973 núm. 12, abril AH; supl., maig H; núm. 13, juny H; núm. 14, juliol AH; núm. 15, setembre H
1974 núm. 16, gener H; núm. 17, juliol AH; supl., juliol AH

QUÉ HACEr?, Instrumento de trabajo y formaciÓn al servicio de los trabajadores de Comisiones Obreras (ccoo)
1969 núm. 1, març AH; núm. 2, 15/30-març H; núm. 3, abril H; núm. 4, maig H; núm. 5, juny-juliol H; supl. 5, s/d H; núm. 6, setembre AH


· Coordinadora de PlataformAs anticapitalistAs de CCOO (1970 – 1975)

Banca, Plataforma de Comisiones de Trabajadores de Banca de Barcelona (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1973

s/n, març H; s/n, maig H; s/n, agost H

  BoletÍn de la Plataforma de las Comisiones de Trabajadores de Banca
  s/n, novembre AH

BOLETÍN DE PLATAFORMAS DE COMISIONES OBRERAS, Comisiones Obreras (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1971 núm. 1, gener AH; núm. 2, febrer H; núm. 3, març* AH; núm. 4, maig AH;; núm. 5,juliol AH; núm. 6, octubre AH; supl. 6, octubre AH
1972 núm. 7, gener AH; núm. 8, febrer AH; supl. 8, 1-maig AH; núm. 9, juliol-agost AH; núm. 10, desembre AH
1973 núm. 11, novembre AH; supl. 11, novembre* AH
1974 núm. 12, gener H; núm. 13, maig H

EL TAJO EN LUCHA, Plataformas Anticapitalistas de la ConstrucciÓn (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1975 núm. 1, juny H

escuela y liberaciÓn, BoletÍn de Plataformas de EnseÑantes (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1973 núm. s/n, gener H; núm. 2, febrer H; núm. 3, setembre H
1974 núm. 4, juliol A
1975 núm. 5, febrer A

OFENSIVA PROLETARIA, Plataformas de Trabajadores Anticapitalistas de Barcelona (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1973 núm. 1, agost AH; núm. 2, setembre AH; núm. 3, novembre H; núm. 4, desembre H
1974 núm. 5, febrer H; núm. 6, març H; supl., juny H; núm. 7, octubre H; núm. 8, desembre AH
1975 núm. 9, gener AH; núm. 10, febrer H; esp., maig H; núm. 11, juliol H; esp., novembre H

TIEMPO DE LUCHA, PeriÓdico Obrero del Bajo Llobregat. Edita Plataformas y Comisiones Obreras Anticapitalistas de Empresa (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1975 núm. 2, desembre H

VALLÉS OBRERO, Plataformas de Comisiones Obreras de Empresa del VallÉs Oriental (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1972 núm. 1, gener H; núm. 2, febrer AH; núm. 3, març H; núm. 4, abril H; núm. 5, juny H; núm. 6, juliol-agost H; núm. 7, setembre H; núm. 8, octubre-novembre AH
1973 núm. 9, març AH; núm. 10, abril AH; núm. 11, maig H; núm. 12, juny AH; núm. 13, juny H; núm. 14, juliol H; núm. 15, agost H; núm. 16, setembre H; núm. 17, setembre H; núm. 18, octubre H; supl., novembre AH
  Plataformas y Comisiones Obreras de Empresa. VallÉs Oriental
  núm. 19, novembre H; núm. 20, desembre H
1974 núm. 21, febrer AH; núm. 22, març AH; núm. 23, març HB; núm. 24, abril H; núm. 25, maig H; núm. 26, maig H; núm. 27, juliol AH; núm. 28, agost H; núm. 29, setembre H; núm. 30, octubre AH; núm. 31, novembre AH
1975 núm. 32, gener, AH; núm. 34, abril A; núm. 35, abril AH; núm. 36, maig AH; núm. 37, juny H; núm. 38, juliol H


· coj (Comisiones obreras juveniles) (1967 – 1969)

Barrio Chino, Prensa Obrera de la ComisiÓn Obrera Juvenil del Barrio (COJ)
1969

núm. 1, abril* H


BESÓS LA PAZ MARESMA, Hoja Informativa de las Comisiones Obreras Juveniles del Sector BesÓs (COJ)
1969

núm. 1, abril H


COJ, BoletÍn de Comisiones Obreras Juveniles de Barcelona (COJ)
1968

núm. 1, agost H; núm. 2, octubre H; núm. 3, novembre AH

1969 núm. 4, gener A

COJ, BoletÍn Informativo de las Comisiones Obreras Juveniles de Terrassa (COJ)
1971 núm. 2, 4-març A

COMISIONES OBRERAS Juveniles, BoletÍn Informativo del sector Nord-este (COJ)
1968 s/n, juny AHB

COMISIONES OBRERAS Juveniles, Barrio de Trinidad Vieja (CCOO)
1968 s/n, desembre H

LA LUCHA PROLETARIA CONTINÚA, BoletÍn de la ComisiÓn Obrera Juvenil de los barrios del sector sud-este de Barcelona (COJ)
1969 s/n, agost* A


SOC (Solidaritat d'Obrers de Catalunya)

BUTLLETÍ INFORMATIU, Solidaritat d'Obrers de Catalunya (SOC)
1972 s/n, setembre B

HOJA INFORMATIVA (SOC)
1972 s/n, febrer H

SOLIDARITAT, butlletÍ de S.o.c. (SOC)
1966 s/n, febrer-març H; s/n, maig H
1968 s/n, setembre H
1972 s/n, març H; s/n, novembre B
1973 s/n, febrer B; s/n, febrer (versión en castellà) B; s/n, abril B
1974 s/n, octubre A; s/n, novembre H
1975 s/n, abril-maig A; s/n, octubre (versió en castellà) A


UGT (UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS)

AcciÓn sindical, BoletÍn Informativo del Sindicato MetalÚrgico de la UGT. Adherido a la FIOM (Ugt)
1963 s/n, juny H; s/n, juny A

Banca, ButlletÍ del Sindicat de Banca i Borsa de la UGT (UGT)
1947 núm. 1, juliol A
  Òrgan del Sindicat de Banca i Borsa de la UGT d'Espanya
  s/n, octubre A

BOLETÍN MENSUAL, UniÓn general de trabajadores de espaÑa(UGT)
1950 s/n, juny H
1952 s/n, abril B

LAS NOTICIAS, Órgano de la UniÓn General de Trabajadores de Cataluña (UGT)
1946 s/n, abril A
  Portaveu de la UniÓ General de Treballadors de Catalunya
  núm. 5, maig A
  Órgano de la UniÓn General de Trabajadores de Cataluña
  núm. 7, juny A
  Órgano de la UniÓn General de Trabajadores de Cataluña (F.M.S.)
  núm. 8, juliol A; núm. 11, octubre A; núm. 12, novembre A; núm. 13, desembre A
1947 núm. 14, gener A; núm. 16, febrer A

UGT, Portavoz del Secretariado Regional de CataluÑa (UGT)
1947 núm. 1, març A; núm. 2, abril A
  ButlletÍ Interior del Secretariat de Catalunya. Adherida a la C.I.O.S.L.
1958 núm. 1, juny H; núm. 2, juliol H; núm. 3, agost H; núm. 4, setembre H; núm. 5, novembre H
1959 núm. 6, gener H; núm. 7, març H; núm. 8, maig H; núm. 9, juliol H; núm. 10, novembre H
1960 núm. 11, febrer H; núm. 12, maig H; núm. 13, agost H
1961 núm. 14, gener H; núm. 15, maig H; núm. 16, setembre H
1962 núm. 17, febrer H; s/n, setembre H; s/n, desembre H

UGT BUTLLETÍ SINDICAL, Secretariat de Catalunya (UGT)
1944

s/n, desembre H


UNIÓN, Portavoz de la UniÓn General de Trabajadores. Adherida a la C.I.O.S.L. (UGT)
1974 s/n, febrer A; s/n, juny A; s/n, s/d A


USO (UniÓ Sindical obrera)

AcciÓn de Barrio (USO)
1973 núm. 1, maig* H

CATALUNYA OBRERA, Órgano regional de la UniÓn Sindical Obrera (USO)
1969

s/n 69/11/1 A

1971

s/n, 1-febrer A; s/n, 1-març A; s/n, 1-juliol A

1972 s/n, 1-març A; s/n, setembre-octubre A; s/n, desembre A
1973 s/n, 1-abril A; s/n, 1-juny A; supl. s/n, desembre A
1974 supl. s/n, gener A; s/n, 1-abril A; s/n, desembre A

1975

s/n, 1-febrer A; s/n, 1-març A; s/n maig A; s/n, setembre A; s/n, 1-desembre A; s/n, 15-desembre A; s/n esp., desembre A


CUADERNOS DE PODER OBRERO, USO Por la organizaciÓn de los trabajadores y los pueblos de la penÍnsula hacia la democracia socialista (USO)
1971 s/n, maig H
1972 s/n, setembre H
1973 s/n, gener H; s/n, maig AH; s/n, octubre H

HUELGAS OBRERAS, USO Informa (USO)
1971 s/n, s/d H
1972 s/n, setembre* H;s/n, novembre* H; s/n, 5-desembre H
1973 s/n, juny A

INFORMACIONES OBRERAS DEL METAL, Edita la FederaciÓn del Metal de la UniÓn Sindical Obrera (U.S.O.) de Catalunya (USO)
1975 s/n, juny A

PODER OBRERO (USO)
1972 núm. 1, setembre H
1973 núm. 2, juny* H; núm. 3, octubre AH

RUBÍ OBRERO, Órgano de la SecciÓn Local de la UniÓn Sindical Obrera de Catalunya (USO)
1972 s/n, gener A

SANIDAD, UniÓn Sindical Obrera (USO)
1972 núm. 1, s/d AH
1973 núm. 2, s/d H
1975 núm. 3, s/d AH

SERVICIO INFORMACIÓN (USO)
1971 s/n, s/d H

SINDICALISMO, USO (USO)
1975 núm. 1, maig AH; núm. 3, novembre AH

TRABAJADORES DEL VALLÉS, Órgano del ComitÉ Local de la U.S.O. De Sabadell (USO)
1974 s/n, maig A

TRABAJADORES TEXTILES (uso)
1974 núm. 2, febrer A; núm. 3, maig A
1975

núm. 9, desembre A