CATÀLEG
  OrganitzacióTerritoriSector o ram Any de publicació A-Z Empreses
  Sector o Ram
  AssegurancesBanca ConstruccióElectricitat ­ Fontaneria ­ CalefaccióEnsenyamentGràfiquesMetall PremsaQuímiquesSanitatTèxtilTransports
 

informaciÓ

  Presentació del catàlegDescripció històricaDescripció tècnicaCrèdits
  sector o ram
  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona A Hemeroteca General - CEDOC - UAB H Biblioteca Pública Arús B
 

Assegurances

BOLETÍN DE SEGUROS, Comisiones Obreras de Seguros (CCOO)
1968 núm. 1, juliol H; núm. 3, octubre H
1969 núm. 7, febrer H; núm. 8, 1-març A; núm. 11, juny H; núm. 15, novembre H
1970 núm. 18, març H; núm. 21, setembre H; núm. 22, octubre H
1972 núm. 29, març H; núm. 31, setembre AH; núm. 32, novembre-desembre H
1973 núm. 33, març H; núm. 34, maig AH; núm. 35, juny AH; núm. 36, setembre AH; núm. 37, novembre H
1974 núm. 41, novembre A
1975 núm. 42, febrer AH; núm. 43, abril AH; núm. 44, setembre H; núm. 45, desembre H

Banca

Banca, ButlletÍ del Sindicat de Banca i Borsa de la UGT (UGT)
1947 núm. 1, juliol A
  Òrgan del Sindicat de Banca i Borsa de la UGT d'Espanya
  s/n, octubre A

Banca, Trabajadores de Banca de Barcelona (CCOO)
1970 s/n, octubre H
1971 s/n, febrer H
  Coordinadora de Trabajadores de Banca
  s/n, maig H
1972 s/n, juny H

Banca, Plataforma de Comisiones de Trabajadores de Banca de Barcelona (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1973

s/n, març H ; s/n, maig H ; s/n, agost H

  BoletÍn de la Plataforma de las Comisiones de Trabajadores de Banca
  s/n, novembre AH


ConstrucciÓ

COMISIONES OBRERAS, BoletÍn (CCOO)

1969 núm. 3, maig H
  BoletÍn de las Comisiones Obreras de construcciÓn, vidrio y cerÁmica
  s/n, setembre H

CONSTRUCCIÓN, Portavoz de las Comisiones Obreras de la ConstrucciÓn, Vidrio y CerÁmica (CCOO)
1970 s/n, agost H; s/n, setembre* H
  Órgano de las Comisiones Obreras de la Construccin de la prov. de Barcelona
1973 s/n, juny AH; núm. 1, octubre AH
  Comisiones Obreras de la ConstrucciÓn
1974 s/n, maig H
  Comisiones Obreras de Barcelona
1975 s/n, octubre H


Electricitat - fontaneria - calefacciÓ

COMISIONES OBRERAS, BoletÌn de Comisiones Obreras de Electricidad-Fontaneria-CalefaccciÓn (CCOO)
1972 núm. 1, gener H


ensenyament

COMISIONES DE MAESTROS (CCOO)
1972 núm. 1, abril H ; núm. 2, juny AH; núm. 3, setembre H ; núm. 4, novembre AH; supl. 4, desembre AH
1973 núm. 5, febrer AH; núm. 6, març A ; núm. 7, juny H ; núm. 8, juliol H ; núm. 9, octubre AH
1974 núm. 11, gener H
  Comisones de maestros y licenciados
  núm. 12, març H ; núm. 13, abril AH
  COMISSIONS DE MESTRES I LLICENCIATS
  núm. 14, juliol H

COMISSIONS DE MESTRES (CCOO)
1969 núm. 1, novembre H
1970 s/n, abril H

escuela y liberaciÓn, BoletÍn de Plataformas de EnseÑantes (Coordinadora de PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS de CCOO)
1973 núm. s/n, gener H; núm. 2, febrer H; núm. 3, setembre H
1974 núm. 4, juliol A
1975 núm. 5, febrer A


grÀfiques

COAG, Órgano de las Comisiones Obreras de Artes GrÁficas (CCOO)
1968 núm. 1, juliol AH
  Òrgan de les Comissions Obreres d'Arts GrÀfiques
  núm. 2, novembre H

G-GRÁFICAS (CCOO)
1969 núm. 1, juny H; núm. 2, setembre H
  GRÁFICAS, Órgano de InformaciÓn y OrientaciÓn de las Comisiones Obreras de Artes GrÁficas
1972 núm. 1, desembre AH
1973 núm. 2, febrer A; núm. 3, març H; núm. 4, maig H; núm. 5*, juliol H; s/n, octubre H
1974 núm. 6, gener A; núm. 7, abril AH


metalL

AcciÓn sindical, BoletÍn Informativo del Sindicato MetalÚrgico de la UGT. Adherido a la FIOM (Ugt)
1963 s/n, juny AH; s/n, juny H

INFORMACIÓN METAL, Órgano de la Coordinadora provisional de Comisiones Obreras del Metal (CCOO)
1975 núm. 1, desembre A

INFORMACIONES OBRERAS DEL METAL, Edita la FederaciÓn del Metal de la UniÓn Sindical Obrera (U.S.O.) de Catalunya (USO)
1975 s/n, juny A

LLUITA OBRERA, Órgano de las Comisiones Obreras del Metal de la prov. De Barcelona (CCOO)
1974 s/n, 27-maig H

MARTILLO, Órgano de la Industria SiderometalÚrgica de CataluÑa - CNT (CNT)
1946 núm. 1, 14-abril A

METAL, Comisiones Obreras del Metal de Barcelona (CCOO)
1968 núm. 1, juny HB; núm. 2, juliol AHB; núm. 3, agost-setembre HB; núm. 4, octubre H; supl. 4, octubre H; núm. 5, novembre-desembre AH
1970 núm. 1, abril AH

METAL, Portavoz de los trabajadores del Metal (CCOO)
1973 núm. 1, juliol H ; núm. 3, setembre H ; núm. 4, 20-octubre H

UNIDAD Y LUCHA EN EL METAL, Órgano de las Comisiones Obreras del ramo del metal de la Coordinadora Local de Barcelona (CCOO)
1974 núm. 1, juny H; núm. 2, setembre H; núm. 3, octubre-novembre H; núm. 4, novembre H
1975

núm. 5, gener H; núm. 7, maig AH; núm. 8, juny AHpremsa

NUESTRA PRENSA, Portavoz del grupo de trabajadores de Prensa (CCOO)
1972 núm. 1, juliol H
  Comisiones Obreras de Prensa
1973 s/n, novembre AH


quÍmiques

QUÍMICAS, BoletÍn de las Comisiones Obreras de las Industrias QuÍmicas de Barcelona (ccoo)
1969 núm. 1, gener H ; núm. 2, febrer H


sanitat

COS, Comissions Obreres DE Sanitat (CCOO)
1968 núm. 1, desembre H

SANIDAD, UniÓn Sindical Obrera (USO)
1972 núm. 1, s/d AH
1973 núm. 2, s/d H
1975 núm. 3, s/d AH


TÈxtil

TEXTIL, Órgano de InformaciÓn y OpiniÓn de las Comisiones Obreras del Textil de la Provincia de Barcelona (CCOO)
1969 núm. 1, maig H
  Organo de InformaciÓn y OpiniÓn de las Comisiones Obreras del Textil
  núm. 2, setembre H
1970 núm. 3, gener H; núm. 4, setembre H
1972 s/n, juny H; núm. 6, octubre H; núm. 7, novembre AH; núm. 8, desembre H
1973 núm. 9, febrer AH; núm. 10, març AH; núm. 11, abril H; núm. 12, juny H; núm. 13, octubre H
  BoletÍn de las Comisiones Obreras del Textil
  núm. 14, novembre H
  Órgano de InformaciÓn y OpiniÓn de las Comisiones Obreras del Textil
1974 núm. 15, gener A; núm. 16, març A

TEXTIL, portavoz de los trabajadores del textil (CCOO)
1974 núm. 3, abril H; núm. 4, s/d H

TRABAJADORES TEXTILES (uso)
1974 núm. 2, febrer A ; núm. 3, maig A
1975

núm. 9, desembre A


UNÍos, BoletÍn de InformaciÓn de los trabajadores textiles. Tarrasa (CCOO)
1973 s/n, setembre H


transports

CULTURA FERROVIARIA, Órgano de la FederaciÓn Nacional de la Industria Ferroviaria (CNT)
1947 núm. 2, abril A

TRANSPORTES, Órgano de los Trabajadores del Transporte y las Comunicaciones (ccoo)
1970 s/n, novembre H; s/n, desembre H
1971 s/n, gener H; s/n, juny H; s/n, juliol H; 17-setembre H
1972 s/n, juny A; s/n, agost AH; s/n, setembre H; s/n, octubre AH; s/n, novembre AH
1973 s/n, gener AH; s/n, maig-juny AH; s/n, setembre AH
1974 s/n, gener AH