CATÀLEG
  OrganitzacióTerritoriSector o ram Any de publicació A-Z Empreses
  Empreses
 
ACSAAdministració PúblicaAEG AISCONDELANGLO Banca CatalanaBULTACO CADESBANKCISPALSA / MEVOSA CONDIESELCiudad SanitariaColònia Güell DESLITEELSA ENHERESESA FAEMAFAESSAFarma AusoniaFECSA Harry Walker Hispano Olivetti / COMESAIberia Radio TV IGNISINERGA JOSALa SedaLa TérmicaLAVIS MACOSAMELER Minas de SallentMINIWATT Motor IbéricaMTM PEGASORENFEResidencia General ROCAROSELSON SALVATSEAT Seguridad SocialSINTERMETAL SOLVAYTaxi TelefónicaTéxtil Victoria TorredemerTVE Unidad Hermética
 

informaciÓ

  Presentació del catàlegDescripció històricaDescripció tècnicaCrèdits
  empreses
  Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona A Hemeroteca General - CEDOC - UAB H Biblioteca Pública Arús B
 

ACSA (construcciÓ)

UNIDAD OBRERA, Portavoz de los trabajadores de ACSA (grup de treballadors - comissiÓ de treballadors)
1973 núm. 3, març H; núm. 4, abril H

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (administraciÓ pÚblica)

CIRCULAR, TRABAJADORES ADM. PÚBLICA BARCELONA (grup de treballadors)
1974 núm.1, gener H; núm. 2, maig A; núm. 3, desembre A

AEG (METALL)

ALERTA (grup de treballadors)
1970 núm. 1, febrer H; núm. 2, febrer H

AISCONDEL (METALL)

AMANECER OBRERO, Órgano informativo de los obreros de Aiscondel (grup de treballadors)
1972 s/n, abril H
1973 s/n, maig - juny H

ANGLO (METALL)

BOLETÍN DE LA COMISIÓN OBRERA DE ANGLO (ccoo)
1975 s/n, juny A

Banca Catalana (BANCA)

BANCA CATALANA, BUTLLETÍ ComissiÓ de Treballadors de Banca Catalana (grup de treballadors - comissiÓ de treballadors)
1975 núm. 1, febrer H

BULTACO (METALL)

CABALLO LOCO, BoletÍn de los Obreros de Bultaco (grup de treballadors)
1972 s/n, setembre H

CADESBANK (BANCA)

CADESBANDADA, BoletÍn informativo de los trabajadores de Cadesbank (grup de treballadors)
  núm. 1, s/d H

CISPALSA / MEVOSA (METALL)

ADELANTE, Órgano de la CO de Cispalsa (ccoo)
1970 núm. 1 H
BOLETÍN DE LA CO DE CISPALSA (ccoo)
1971 s/n H
COMBATE OBRERO, Órgano de los Trabajadores de Cispalsa (ccoo)
1970 núm. 1, juny H
LUCHA OBRERA, Órgano de expresión de los Trabajadores de CISPALSA (ccoo)
1972 s/n, març H
BOLETÍN LUCHA OBRERA, Órgano de ExpresiÓn de los Trabajadores de MEVOSA (ccoo)
1974 núm. 7, gener H

Ciudad sanitaria (SANITAT)

BOLETÍN DEL SOE, Trabajadores de la Ciudad Sanitaria (Ciudad Sanitaria FF)(grup de treballadors)
1972 s/n, maig H; s/n, juny H
BOLETÍN de los Trabajadores de la Ciudad Sanitaria FF (grup de treballadors)
1974 núm. 2, maig-juny H

Colonia gÜell (TÈXTIL)

COLONIA GÜELL OBRERA (CCOO)
1973 núm. 1, maig H

coNdiesel (METALL)

HOJA, ComisiÓn Obrera de Condiesel (CCOO)
1973 núm. 4, 5-novembre H

DESLITE (METALL)

AVANCE OBRERO (CCOO)
1974 núm. 1, abril H

ELSA (METALL)

ELSA, Comisión de Trabajadores de Elsa (CCOO)
1972 núm. 1, abril A
ELSA, Comisión Obrera de Elsa (CCOO)
1972 núm. 2, octubre A

enher (ENERGIA)

CUADERNOS ENHER (grup de treballadors - comissiÓ DE TREBALLADORS)
1971 s/n, febrer H; s/n, novembre H
CUADERNOS ENHER, Portavoz de la Comisión de Trabajadores de ENHER (grup de treballadors)
1972 s/n, abril AH; s/n, novembre AH

ESESA (METALL)

RAZÓN Y JUSTICIA, Órgano de difusión de los trabajadores de ESESA (grup de treballadors)
1970 núm. 1, octubre AH

faema (METALL)

ASAMBLEA Y LUCHA, Órgano de los trabajadores de FAEMA (CCOO)
1972 s/n, novembre H
1973 s/n, 21-maig H

FAESSA (METALL)

BOLETÍN OBRERO DE FAESSA, Edita la Comisión Obrera (CCOO)
1971 núm. 2, maig AH; núm. 3, desembre H

farma ausonia (QUÍMIQUES)

EN MARCHA, BoletÍn Obrero de FARMA-LEPORI y AUSONIA (grup de treballadors)
1971 núm. 1, octubre H
1972 núm. 2, març H

fecsa (QUÍMIQUES)

BOLETÍN DE LOS TRABAJADORES DE FECSA (grup de treballadors)
1972

núm. 1, novembre A

1973 núm. 2, gener H

harry walker (METALL)

HARRY WALKER EN LUCHA, Hoja informativa (grup de treballadors - assemblea de treballadors)
1970 núm. 1, 19-desembre H; núm. 2, 29-desembre AH
1971 núm. 3, 5-gener AH; núm. 4, 13-gener AH; núm. 5, 25-gener AH; núm. 6, 15-febrer H
SOLIDARIDAD CON HARRY WALKER, Asamblea de Harry Walker (grup de treballadors)
1971 s/n, 2-gener H; núm. 2, 13-gener H; núm. 3, 31-gener H

hispano olivetti / comesa (METALL)

UNIÓN Y LUCHA, Hoja Informativa de los Trabajadores de Hispano Olivetti (CCOO)
1971 núm. 2, setembre H
1972 núm. 3, gener A
UNIÓN Y LUCHA, Órgano de los Trabajadores de Hispano Olivetti (CCOO)
1972 núm. 4, febrer AH; núm. 8, juny H; núm. 9, juliol H; núm. 10, setembre AH; núm. 11, 13-octubre AH; núm. 12, 26-octubre H; núm. 13, 31-octubre H; núm. 14, 20-novembre H; núm. 15, 27-novembre H; núm. 17, 18-desembre H
1973 s/n juny A; núm. 30, setembre AH; núm. 29, 18-setembre H; núm. 30 29-octubre AH
1974 núm. 25 sic, 4-març A
ADELANTE, Órgano de los trabajadores de Comesa (H. Olivetti) (grup de treballadors)
1971 núm. 1, setembre H; núm. 2, novembre AH
1972 s/n, febrer A

iberia radio tv (METALL)

IBERIA RADIO TV A CERVERA (LERIDA), Hoja informativa Comisión Obrera de lberia (CCOO)
1974 núm. 1, abril A; núm. 2, abril A; núm. 3, abril A

ignis (METALL)

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA CO de IGNIS-SEGAD (CCOO)
1975 núm. 2, maig H

inerga (QUÍMIQUES)

BOLETÍN TRABAJADORES DE INERGA, Órgano obrero de informaciÓn (grup de treballadors)
1973 núm. 3, s/d H

josa (METALL)

ASAMBLEA OBRERA, Órgano de los Trabajadores de JOSA (grup de treballadors)
1973 núm. 3, juny H

La seda (TÈXTIL)

LA SEDA EN LUCHA, Plataformas de Comisiones Obreras de Empresa (COORDINADORA DE PLATAFORMAS ANTICAPITALISTAS DE CCOO)
1973 s/n, novembre A

la tÉrmica (CONSTRUCCIÓ)

LA TÉRMICA EN LUCHA, Editado por las Comisiones Obreras de Copisa, Sade y Control-Aplicaciones (CCOO)
1973 núm. 1, 28-abril AH

lavis (METALL)

RADIO MACUTO Órgano de los trabajadores de Lavis (CCOO)
1973 núm. 5, juny A

macosa (METALL)

HOJA (grup de treballadors)
1971 núm. 2, maig A
UNIDAD Y LUCHA EN MACOSA, Periódico de los Obreros de Macosa (CCOO)
1972 núm. 5, 15-novembre A; núm. 8, 21-desembre A; núm. 9, 28-desembre A

meler (METALL)

BOLETÍN DE HUELGA DE MELER (grup de treballadors - comitÉ de vaga)
1974 núm. 1, octubre A

minas de sallent (MINERIA)

MINAS BOLETÍN, Órgano de los Trabajadores de la Cuenca Minera del Alto Llobregat-Sallent (grup de treballadors)
1972 núm. 1, març H

miniwatt (METALL)

LOS TRABAJADORES DE MINIWATT INFORMAN (grup de treballadors - assemblea de treballadors)
1975 núm. 1, 20-maig A; núm. 2, 26-maig A

motor ibÉrica (METALL)

UNIDAD, BoletÍn de los trabajadores de Motor IbÉrica (grup de treballadors)
1974 núm. 2, desembre A
NUESTRA VOZ, Órgano de los trabajadores de Motor IbÉrica-Bosuga
1972 s/n, s/d H
NUESTRA VOZ, Órgano de los trabajadores de Motor IbÉrica
1972

núm. 6, juliol H


mtm (METALL)

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN OBRERA DE LA MTM (ccoo)
1967 s/n, setembre H; s/n,octubre H; s/n,novembre H
1968 s/n, gener H; s/n, febrer H; s/n, maig H; núm. 9, desembre H
1970 núm. 11, octubre H
COMISIÓN OBRERA MTM (CCOO)
1971 núm. 12, octubre AH
HOJA INFORMATIVA, Comisión Obrera de MTM (CCOO)
1971 s/n 71, 13-abril A
1972 s/n, febrer H
1973 s/n, 13-febrer H
LA MAQUINISTA, Comisión Obrera de la Maquinista Edita Comisiones Obreras de Empresa de Barcelona (CCOO)
1970 s/n, 16-gener AH
MAQUINISTA OBRERA, Por la organización de Comisiones Obreras (CCOO)
1971 núm. 1, abril A; núm. 2, maig A; s/n, setembre A
1972 núm. 1, novembre H
1973 núm. 2, gener A; núm. 4, febrer A

pegaso (METALL)

BOLETIN DE LA CO DE PEGASO, Portavoz de los trabajadores de Pegaso (CCOO)
1973 núm. 6, setembre H
BOLETIN DE LA CO DE PEGASO (CCOO)
1974 núm. 3, abril H; núm. 4, juny AH
C.o. DE EMPRESA - PEGASO (CCOO)
1969 núm. 1, abril H; núm. 3, juny H; núm. 4, setembre H
COMISIÓN OBRERA, BOLETÍN DE LAS COMISIONES OBRERAS DE MADRID - BARCELONA PEGASO (CCOO)
1975 núm. 1, maig H
COMISIÓN OBRERA DE PEGASO (CCOO)
1971 s/n, 2-desembre A

renfe (TRANSPORTs)

PLATAFORMA, BoletÍn publicado y difundido por CCOO de RENFE de Barcelona (CCOO)
1969 núm. 1, març H

Residencia General (SANITAT)

PLATAFORMA, BoletÍn publicado y difundido por CCOO de RENFE de Barcelona (grup de treballadors - comissiÓ DE TREBALLADORS)
1974 núm. 1, s/d H

roca (METALL)

BOLETÍN COMISIÓN OBRERA DE ROCA (CCOO)
1972 núm. 1, novembre H
PRENSA OBRERA, BoletÍn informativo de la Comisión Obrera de Roca (CCOO)
  núm. 1, s/d A

roselson (METALL)

EL ALTAVOZ DE TODOS - ROSELSON, El altavoz de todos (grup de treballadors)
1973 s/n, gener H
UNIÓN OBRERA, BoletÍn de los Trabajadores de ROSELSON (CCOO)
1972 núm. 1, novembre H
1973 núm. 3, març H; núm. 4, maig H

salvat (GRÀFIQUES)

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA COMISIÓN DE TRABAJADORES SALVAT (grup de treballadors - comissiÓ DE TREBALLADORS)
1972 s/n, gener A

seat (METALL)

ASAMBLEA OBRERA, Órgano de los trabajadores de SEAT (CCOO)
1970

núm. 1, 2-gener A; núm. 2, 7-gener AH; núm. 3, 24-gener AH; núm. 4, 27-febrer AH; núm. 5. 18-març AH; núm. 7, 7-juny AH; núm. 8, 8-juliol A; núm. 9, juliol (extra) A; núm. 11, octubre AH; núm. 10, setembre A; núm. 12, novembre AH; núm. 13, desembre A

1971 núm. 14, 1-gener AH; núm. 15, 25-gener AH; núm. 16, 12-febrer AH; núm. 17 16-febrer A; núm. 18, 21-març A; núm. 19, 11-abril AH; núm. 20, 17-maig H; núm. 21, 16-maig AH; núm. 22, 1-juny A; núm. 23, 11-juny A; núm. 24, 25-juny AH; núm. 25, 2-juliol AH; núm. 26, 3-juliol A; núm. 27, 19-juliol AH; núm. 28, 2-agost A; núm. 29, 31-agost A; núm. 30, 30, setembre AH; núm. 31, 18-octubre A; núm. 32, 20-octubre AH; núm. 33, 25-octubre AH; núm. 34, 1-novembre AH; núm. 35, 10-novembre AH; núm. 36, 20-novembre AH; núm. 37, 4-desembre AH; núm. 38, 13-desembre AH
1972
1973 núm. 66, 13-gener AH; núm. 67, 23-gener AH; núm. 68, 12-febrer A; núm. 69, 21-febrer A; núm. 70, 15-març AH; núm. 73, 9-abril AH: núm. 74, 25-abril A; núm. 75, 3-maig AH; núm. 76, 10-maig A; núm. 77, 15-maig AH; núm. 78, 22-maig AH; núm. 79, 7-juny AH; núm. 80, 22-juny AH; núm. 81, 25-juny H; núm. 82, 26-juny A; núm. 84, 16-juliol H; núm. 86, 1-agost AH; núm. 87, agost espec. AH; núm. 88, 5-setembre AH; núm. 89, 11-setembre AH; núm. 90, 26-setembre AH; núm. 91, 1-octubre AH; núm. 92, 4-octubre AH; núm. 94, 16-octubre H; núm. 95, 22-octubre AH; núm. 96, 15-novembre H
núm. 97, 26-novembre
H; núm. 98, 26-desembre A
1974 núm. 99, 7-gener A; núm. 100, setembre extra AH; núm. 101, 28-gener A; núm. 102, 4-febrer A; núm. 103, 14-febrer A; núm. 105, 13-març A; núm. 106, 28-març AH; núm. 107, 29-març AH; núm. 108, 22-maig AH; núm. 109, juny AH; núm. 110, 23-juny AH; núm. 110, 16-juliol A; núm. 111, 4-setembre A; núm. 112, 17-setembre H; núm. 113, 25-setembre AH; núm. 114, 4-octubre AH; núm. 115, 6-octubre A; núm. 116, 14-octubre A; núm. 117, 23-octubre H; núm. 118, 6-novembre AH; núm. 119, 8-novembre AH; núm. 120, 11-novembre AH; núm. 121, 18-novembre AH; núm. 122, 25-novembre AH; núm. 123, 2-desembre AH
1975 núm. 124, 2-gener AH; núm. 125, 7-gener AH; núm. 126, 16-gener H; núm. 126, 21-gener AH; núm. 127, 8-febrer H; s/n, 13-febrer H; núm. 127, 18-febrer A; núm. 130, 28-febrer H; núm. 131, 6-març AH; núm. 133, 17-abril A; núm. 134, 27-maig A; núm. 136, 28-juliol AH; s/n, setembre A; núm. 137, 2-setembre AH; núm. 138, 27-setembre A; s/n, octubre A; núm. 140, desembre H
ASAMBLEA OBRERA/TALLER 7, Órgano de los Trabajadores del Taller 7 de SEAT (CCOO)
1972 núm. 1, 24-abril AH
1973 núm. 1, 5-novembre AH
ASAMBLEA OBRERA DE ALMACENES EXTERIORES SEAT (CCOO)
1974 núm. 1, 21-gener H
BOLETÍN DE SOLIDARIDAD SEAT (CCOO)
1972 núm. 9, 19-març A; núm. 10, 11-maig H; núm. 11, 30-juny A; núm. 12, 15-octubre A; núm. 13, desembre A
1973 núm. 14, 24-abril A; núm. 15, 28-maig A; núm. 16, 12-juny AH; núm. 17, 30-juliol A; núm. 18, desembre A
1974 núm. 20, agost AH; núm. 21, desembre AH
1975 núm. 22, febrer AH; núm. 23, març AH
BOLETÍN DE SOLIDARIDAD SEAT, de la campaña de solidaridad con los despedidos y sancionados de SEAT (CCOO)
1971 núm. 2, 22-juliol A; núm. 3, agost AH; núm. 5, 7-novembre A; núm. 6, 23-novembre A
1972 núm. 8, 15-febrer A
TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS, Órgano de los tÉcnicos y administrativos de SEAT (CCOO)
1973 núm. 1, febrer AH; núm. 2, març A; núm. 3, abril AH; núm. 4, maig AH; núm. 5, maig AH; núm. 6, juny AH; núm. 7, 1-octubre AH; núm. 8, novembre AH
1974 núm. 9, juny AH

sintermetal (METALL)

BOLETÍN DE HUELGA, Órgano del ComitÉ de Huelga (grup de treballadors - comitÉ DE VAGA)
1973 núm. 2, 18-maig H; núm. 3, 19-maig H; núm. 4, 20-maig H; núm. 5, 21-maig H; núm. 6, 22-maig H; núm. 7, 23-maig H

solvay (QUÍMIQUES)

CONTACTO OBRERO, Bol. informativo divulgación obrera. Trabajadores de Solvay (grup de treballadors)
1973 núm. 1, maig AH

taxi (TRANSPORTS)

EN MARCHA, Órgano de las CCOO del Taxi (CCOO)
1975 núm. 4, gener H

telefÓnica (TELECOMUNICACIONS)

COMUNICACIÓN Y LUCHA, Órgano de las Comisiones Obreras de Telefónica (CCOO)
1967 s/n 67, 1-juny AH
1972 s/n 72, 1-març A; núm. 2, 25-octubre AH; núm. 3, 25-novembre AH; s/n, 26-novembre A
1973 núm. 4, 1-febrer H; núm. 6, abril A; s/n, novembre H
1974 núm. 7, febrer AH: núm. 8, març AH; núm. 9, abril AH
1975 núm. 18, gener H; núm. 23, juliol H; núm. 25, setembre H
MINI-TELE, BoletÍn de las Comisiones Obreras de Telefónica (CCOO)
1968 núm. 1, octubre H
1969

núm. 4, gener H: s/n, s/d H


tÉxtil victoria (TÈXTIL)

HOJA INFORMATIVA, La Lucha de Textil Victoria (CCOO)
1971 núm. 2, 4-febrer A

torredemer (TÈXTIL)

TORREDEMER BoletÍn Informativo de los Trabajadores de Torredemer (CCOO)
1975 s/n, febrer H

tve (INFORMACIÓ)

BOLETÍN DE TVE, ComisiÓn de TV de Barcelona (CCOO)
1973 s/n, maig AH; núm. 2, juny AH; núm. 3, setembre AH; núm. 4, octubre AH; núm. 5, 12-novembre AH
1974 núm. 6, gener AH

Unidad hermÉtica (METALL)

NUESTRO CAMINO, Órgano de los trabajadores de UH y DM (grup de treballadors)
1973 s/n, juny H