El Secretari General de la CGT de Catalunya es declara objector de consciència a una mesa electoral aquest 20 de desembre de 2015

Ermengol Gassiot Ballbè, Secretari General de la Confederació General de Catalunya (CGT) es declara objector de consciència i no formarà part demà dia 20 de desembre de la mesa electoral de Vilobí del Penedès (Barcelona) on ha estat designat vocal. Assistirà en el moment de constitució de la mesa per lliurar a la seva presidenta l’escrit on manifesta les raons de la seva objecció de consciència [veure enllaç].

La seva acció pretén cridar l’atenció sobre dos aspectes:
1. Una crítica a l’actual sistema que circumscriu la participació política de la immensa majoria de la població al fet de votar cada cert temps. Es confereix així el monopoli de fer política a les institucions, mentre normatives cada cop més restrictives penalitzen les formes populars de política com ara manifestacions, assemblees públiques, ocupacions, vagues, desobediència civil, etc.
2. Una crítica a un sistema polític centrat en el màrqueting dels i les candidates i buit de debat real en base programes i continguts, però en canvi sotmès als dictats de les grans organitzacions del capitalisme internacional (l’OTAN, la UE, el BM, l’FMI..).

L’objecció de consciència de l’Ermengol Gassiot és una més de diverses mostres de rebuig al règim parlamentari de base electoral com a única manera de fer política. Aquest 20 de desembre seran moltes les persones que duran a terme accions similars. Totes elles s’exposaran a les sancions judicials que estableix l’article 143 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que respecte a aquesta qüestió estableix:

“Artículo 143.- Delitos por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales
El Presidente y los Vocales de las Mesas Electorales así como sus respectivos suplentes que dejen de concurrir o desempeñar sus funciones, las abandonen sin causa legítima o incumplan sin causa justificada las obligaciones de excusa o aviso previo que les impone esta Ley, incurrirán en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.”

I a (art. 137):

“Por todos los delitos a que se refiere este Capítulo se impondrá, además de la pena señalada en los artículos siguientes, la de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo.”

La CGT de Catalunya defensa la llibertat de pensament que reivindica amb aquest acte el seu Secretari General, i la necessitat imperiosa de promoure una política basada en la lliure participació de tota la població resident al territori, ja que els propis processos electorals neguen el dret a vot a una gran quantitat de persones migrants que resideixen entre nosaltres, i circumscriuen la participació exclusivament a delegar a representants institucionals cada 4 anys, la qual cosa no garanteix l’accés a la participació real de la societat en la presa de decisions sobre aspectes com el model econòmic i de relacions laborals, entre molts d’altres.

Per tot plegat, la objecció de consciència del Secretari General de CGT Catalunya s’emmarca en el qüestionament d’un model de participació política exclusivament institucional. La desobediència civil és i ha estat un dret inalienable per qüestionar l’status quo al llarg de la història, i la reivindiquem com una eina per aconseguir una societat socialment justa i lliure.

Barcelona, a 19 de desembre del 2015
Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya

Esta entrada fue publicada en CGT, Sindical, Social. Guarda el enlace permanente.