La CGT de Catalunya davant la gestió política de la pandèmia COVID

Comunicat CGT CAT Covid 23 desembre 2021Des del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya observem amb preocupació la deriva que els governs espanyol i català han pres respecte la gestió de la pandèmia, les seves conseqüències laborals, sanitàries, sobre els sistemes de salut i la crisi general que se’n deriva.

Lluny d’augmentar el pressupost per la sanitat pública del nostre país que des de fa molts anys s’ha vist retallada i precaritzada, el Govern aposta per traslladar tota la responsabilitat a la població sense prendre mesures estructurals per fer front al virus. Aquesta culpabilització no només és pel que fa a la seva propagació, sinó que les operacions cancel·lades, les hores d’especialista reprogramades a mesos, o anys vista, una atenció primària desbordada són també per culpa nostra i no per la seva incompetència o manca de voluntat política per destinar-hi més recursos.

Però com han de fer veure que fan alguna cosa, es centren en allò que no els hi representa cap cost però és ineficaç, com els tocs de queda nocturns, mascaretes obligatòries en espais oberts o un passaport covid que tampoc garanteix evitar contagis entre la població vacunada, com ja és conegut. Aquest control fa assumir al personal dels centres on es requereix per poder accedir-hi, responsabilitats que no els són pròpies, tasques de policia que els fa exposar a situacions amb clients que poden comportar una afectació de la seva seguretat i salut laborals. Així ens ho trasllada el personal que hi treballa: estan fartes.

No es pot ignorar la responsabilitat individual i col·lectiva de la població, al contrari, per que la vacunació estigui a l’abast de tota la població mundial (no només la de la població d’aquells estats amb prou capacitat econòmica per fer front als preus que les grans farmacèutiques estan imposant per accedir a les vacunes) s’ha de ser conscients de la necessitat de tenir accés a la vacuna i, en conseqüència, d’alliberar les seves patents. Amb més raó encara quan el desenvolupament d’aquestes ha estat possible per la injecció ingent de fons públics.

No obstant, observem clarament que l’objectiu dels governs no és el de lluitar per la facilitat d’accés a la vacunació de tota la població mundial ni molt menys la de millorar el sistema públic de sanitat, mesures que són imprescindibles si volem aturar la pandèmia.

També som conscients que en la mesura que puguem la classe treballadora farem front al virus prenent aquelles mesures que estiguin a les nostres mans. No obstant, això no ha de comportar que grans empreses acabin veient-se encara més beneficiades a costa dels sacrificis de les treballadores i treballadors.

Constatem un i altre cop, que quan hi ha mesures sanitàries àmpliament efectives però que requereixen d’aportacions de recursos són sistemàticament ignorades. Fer els ulls grossos a la capacitat de contagi que tenen les persones vacunades, per tal de no pagar la baixa mèdica per quarentena, és un recent exemple.

És per aquest motiu que exigim al Govern de la Generalitat i al de l’Estat Espanyol que es prenguin les següents mesures de forma urgent:

 1. Augment de la inversió en el sistema sanitari català i espanyol que repercuteixi directament en una millora en l’accés a la sanitat i contractació massiva de personal sanitari per tal de poder afrontar la situació de crisi sanitària amb dignitat i garantint els drets laborals de les treballadores sanitàries.
 2. Deixar d’apostar per mesures de seguiment i control policial i substituir-ho per assegurar la correcta ventilació, aforament i ús de mascaretes a tots els interiors amb activitat pública.
 3. Permisos retribuïts per a persones en situació d’aïllament per contacte estret, estiguin o no vacunades.
 4. Gratuïtat dels tests d’antígens i PCR per qualsevol que vulgui fer-se una prova.
 5. Reconeixement de la baixa per risc durant l’embaràs per aquelles treballadores embarassades exposades al virus de la covid en els seus llocs de treball.
 6. Permís retribuït per tal de tenir cura dels fills i filles i altres persones a càrrec en situació d’aïllament per covid o per contacte amb positius de covid.
 7. Responsabilitzar a les empreses per tal que emprenguin mesures preventives de la COVID als centres de treball i procedir a sancionar aquelles que no observin les normes de seguretat i salut en el treball necessàries per tal de prevenir contagis. Més Inspeccions.

Només potenciant el sistema sanitari, garantint l’accés universal a les vacunes contra la covid i apel·lant a la responsabilitat col·lectiva podrem acabar amb aquesta pandèmia. Les retallades de drets per fer veure que s’actua no haurien de formar part mai de les mesures a aplicar i molt menys quan s’ha demostrat que les mateixes són ineficaces per aturar el virus de la COVID-19.

CGT de Catalunya

CGT Catalunya

Publicado en CGT, Covid19, Política, Salut laboral, Sindical, Social | Comentarios desactivados en La CGT de Catalunya davant la gestió política de la pandèmia COVID

LOSU NO! Per una universitat al servei de la classe treballadora

LOSU NO 15 desembre 2021 Castells trilero

En el context actual, immersos en una profunda crisi econòmica els efectes de la qual encara s’han de materialitzar i amb una reforma del mercat laboral a les beceroles, el govern de coalició (PSOE i Unidas Podemos) ha llançat una ofensiva contra el sistema educatiu en la seva totalitat, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les necessitats del capitalisme contemporani. A la ja aprovada LOMLOE se sumen la nova llei de Formació Professional i la Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU). A grans trets, la tríada normativa aprofundeix en una senda que ja fa anys que es recorre; la liberalització del sector, la hipertecnificació i hiperespecialització de l’estudiantat i l’obtenció de mà d’obra barata per tal de maximitzar els beneficis empresarials.

Tot i el maquillatge que el Govern pretén donar a la llei al preàmbul, la realitat és que aquesta és una llei que atempta contra els interessos objectius de la classe treballadora en el seu conjunt, tant de l’estudiantat com dels i les treballadores de la universitat.
Per això, denunciem:

El canvi que imposa en els models de finançament

• Que la llei no presenta cap mecanisme específic de finançament públic, de manera que qualsevol mesura que depengui de dotació econòmica queda en paper mullat.

• Que, per contra, l’avantprojecte regula acuradament les vies de finançament privat, promovent el mecenatge, el patrocini i fins i tot la creació i/o participació al capital mercantil d’empreses.

• Que es dota de majors competències el Consell Social, òrgan on tenen forta influència representants del teixit empresarial, cosa que condueix a la subordinació de les universitats a les necessitats d’una branca de la producció o una altra.

El seu impacte en les condicions laborals de la plantilla

• Que en matèria laboral apuntala la doble via, funcionarial i laboral, retallant significativament els drets dels i les treballadores públiques.

• Que en lloc d’assegurar l’estabilització del personal sota un únic model contractual, segrega i atomitza la plantilla legislant sobre una àmplia varietat de figures laborals de caràcter temporal, algunes altament precàries, com el professorat associat, i d’altres que no requeriran concurs públic, com els i les investigadores distingides, cosa que promou les eleccions a dit.

• Que la normativa legalitza la precarietat i pretén realitzar tota una sèrie de canvis estètics, substituint unes figures contractuals per altres, sense que això modifiqui en absolut la realitat material de la plantilla.

• Que malgrat prometre una carrera per al personal d’administració i serveis, l’avantprojecte de llei no aporta res de rellevant que modifiqui la situació del PAS.

• Que sense aportació financera, el nou límit màxim de figures de caràcter laboral només es podrà aconseguir amb acomiadaments massius.

• Que l’exigència d’estades a altres centres per a les acreditacions xoca frontalment amb l’estabilització del personal, posant el focus en l’atracció de “talent”, i amb la conciliació, afectant molt particularment les dones.

• Que la major preponderància atorgada a la transferència repercutirà sobre els i les treballadores, que hauran de destinar més hores perquè les empreses puguin beneficiar-se de les investigacions públiques sense haver d’aportar finançament.

Les seves conseqüències per a l’estudiantat

• Que no aporta cap mecanisme per a la regulació dels preus públics i pretén mantenir un sistema de beques irrisori, en lloc d’apostar per una educació gratuïta a tots els nivells.

• Que s’aprofundeix en la concepció del grau com un estudi de caràcter generalista, fent gairebé indispensable cursar un màster per poder introduir-se al mercat laboral.

• Que els itineraris oberts són una arma de doble tall, ja que l’estudiantat no escull què estudiar en funció únicament de les preferències, sinó també de la pressió del mercat laboral, particularment significativa entre l’estudiantat d’extracció obrera.

• Que la formació dual crea mà d’obra barata per a l’empresariat i una triple escala salarial que servirà com a arma per pressionar a la baixa les condicions de treball de la plantilla.

• Que més enllà del context d’excepcionalitat de la pandèmia, s’obre la porta a la virtualització dels ensenyaments universitaris a través de modalitats virtuals i híbrides, fet que es tradueix en un increment de càrrega de treball per al professorat i en un reforç de la bretxa digital associat a l’accés desigual als equipaments i els coneixements per seguir i impartir aquestes modalitats d’ensenyament.

• Que no hi ha cap proposta que millori la democràcia interna ni la participació de l’estudiantat.

Per tot això, des de la CGT ens oposem frontalment a la LOSU que es vol imposar des del Ministeri d’Universitats i cridem els i les treballadores i l’estudiantat a organitzar-se, no només per aturar la tramitació de la llei sinó per construir una universitat veritablement pública, democràtica i al servei d’aquells i aquelles que la construïm dia a dia, és a dir, els i les treballadores i l’estudiantat.

NO a la LOSU!
Per una universitat al servei de la classe treballadora!

Coordinadora de Investigacion y Universidades de la CGT

Coordinadora de Recerca i Universitats de la CGT
@cgtinvuni

 

Publicado en CGT, CGT UOC, Educació, Sindical, Social, Universitats, Vaga | Comentarios desactivados en LOSU NO! Per una universitat al servei de la classe treballadora

La CGT dóna suport a la Vaga Estudiantil i fa una crida a la Mobilització el 16 de desembre

LOSU NO! 14 desembre 2021

El proper dijous 16 desembre diversos sindicats estudiantils convoquen una vaga a les universitats i als instituts de secundària. El motiu d’aquesta vaga no és altre que el rebuig a la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) que vol implementar el govern de coalició (PSOE i Unidas Podemos).

A nivell estudiantil, aquesta nova Llei aprofundeix en la liberalització del sector, la hipertecnificació i hiperespecialització de l’estudiantat. Això s’aconsegueix mitjançant la consolidació i el blindatge de la Menció Dual ja implementada en el RD d’Organització de l’Ensenyament Universitari, mitjançant la qual s’introdueix l’estudiantat en el mercat laboral convertint-lo en mà d’obra barata el mercat per tal de maximitzar els beneficis empresarials.

No només això, a nivell laboral, ve a promoure una suposada estabilització del professorat associat que resultarà en l’acomiadament massiu de milers de professors arreu de l’Estat i en l’empitjorament de les seves condicions laborals. Aquesta, per tant, és una llei que atempta contra els interessos de l’estudiantat i de les treballadores de la universitat.

Des de la Coordinadora de Recerca i Universitats de la CGT, ja hem iniciat una campanya d’informació i denúncia de la LOSU ja que constatem, a part del que ja hem comentat, que aquesta llei obre la porta a la creació i la participació de capital mercantil d’empreses, sotmetent així la universitat als designis del capital privat. No només això, no aporta cap mecanisme per a la regulació dels preus públics i pretén mantenir un sistema de beques irrisori, en lloc d’apostar per una educació gratuïta a tots els nivells.

Altres mecanismes que implanta aquesta reforma i que ataquen directament els criteris de qualitat i equitat educativa són el caràcter generalista dels graus, consolidant així l’estratègia d’especialització dels Màsters implementada per Bolonya.

Finalment, estén la catifa vermella per a la digitalització dels ensenyaments a través de modalitats virtuals i híbrides. D’aquesta manera s’incrementa la càrrega de treball del professorat i reforça la bretxa digital associat a l’accés desigual als equipaments i els coneixements per seguir i impartir aquestes modalitats.

Per tot això, des de la CGT ens oposem frontalment a la LOSU que es vol imposar des del Ministeri d’Universitats i fem una crida per a que els i les treballadores i l’estudiantat s’organitzin i es mobilitzin, no només per aturar la tramitació d’aquesta llei sinó per construir una universitat veritablement pública, democràtica i per a la classe treballadora.

LOSU NO!
Per una universitat al servei de la classe treballadora!

Coordinadora de Investigacion y Universidades de la CGT

Coordinadora de Recerca i Universitats de la CGT
@cgtinvuni

 
 

Publicado en CGT, Educació, Sindical, Social, Universitats, UOC | Comentarios desactivados en La CGT dóna suport a la Vaga Estudiantil i fa una crida a la Mobilització el 16 de desembre

Vaga del sector públic el 30N per l’estabilització de totes les interines en frau de llei

Des de la Federació d’Ensenyament de la CGT reiterem la nostra crida a totes les treballadores i usuàries dels serveis públics de Catalunya a difondre i participar de la vaga i les mobilitzacions convocades el dimarts 30 de novembre per l’estabilització del personal públic interí. Estem convençudes de la importància d’aquesta jornada de lluita per al futur de moltes companyes i ens hi estem deixant la pell mirant de convèncer tant al personal interí com al personal funcionari de que hi hem de participar totes activament.

Alhora, tal i com dèiem al nostre comunicat de la setmana passada «Seguim capgirant l’Icetazo amb la vaga del 30N! Decidim sobre la seva continuïtat!», atesa la diversitat d’opinions de com seguir la lluita, hem continuat fent assemblees obertes i amb les nostres afiliades i afiliats per tal de decidir si calia convocar més jornades de vaga després del 30N i fins a la data de votació al Congrés de Diputats sobre l’aprovació definitiva de l’Icetazo. En paral·lel, hem contactat amb la Taula Sindical i amb d’altres sindicats amb representació a l’educació pública i contraris a l’Icetazo, per veure si era possible una altra convocatòria de vaga conjunta més enllà de la del 30N. Però la resposta fins ara ha estat negativa en aquest sentit.

Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
https://www.cgtensenyament.cat
@CGTEnsenyament

Vaga interines 30 nov 2021

Publicado en CGT, Educació, Normativa laboral, Sindical, Social, Vaga | Comentarios desactivados en Vaga del sector públic el 30N per l’estabilització de totes les interines en frau de llei

La CGT fa una crida a la desobediència davant la imposició del castellà als centres educatius

El català a les escoles no es toca

La Confederació General del Treball fa una crida a la desobediència per part del Departament d’Educació i dels i les docents davant l’atac que suposa l’obligatorietat d’un 25% d’ensenyament en castellà als centres educatius catalans, després que ahir, 23 de novembre, el Tribunal Suprem rebutgés un recurs de la Generalitat contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així mateix, el sindicat reclama anar un pas més enllà i insta el Departament d’Educació a garantir que el model d’immersió lingüística tingui plena implantació en els centres educatius catalans.

La CGT fa aquestes demandes després de conèixer les alarmants dades d’usos del català en els centres. L’informe recentment publicat mostra que actualment tan sols un 46’8% del professorat d’ESO s’adreça sempre en català a l’alumnat i, només un 21’4% d’aquest alumnat l’utilitza a l’hora de relacionar-se entre sí, cosa que representa una forta davallada respecte les dades d’anteriors informes.

La CGT considera que un model d’immersió real en els centres educatius és un dels aspectes essencials per garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, alhora que evita la segregació lingüística de l’alumnat. Així mateix, el model d’immersió lingüística va sorgir d’un ampli consens social i actualment rep el suport del 82% de la població de Catalunya, segons un estudi de Plataforma per la Llengua.

És per tot això que reclamem valentia al Departament d’Educació perquè lideri un moviment d’insubmissió en resposta als atacs a la llengua catalana per part de la judicatura i que vagi més enllà a fi de vetllar per un model d’immersió real en català en tots els centres educatius.

Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
https://www.cgtensenyament.cat
@CGTEnsenyament

 

Publicado en Anarcosindicalisme, CGT, Cultura, Educació, Política, Social | Comentarios desactivados en La CGT fa una crida a la desobediència davant la imposició del castellà als centres educatius

Fúria feminista contra les violències masclistes. De la por a la ràbia, el 25N ocupem juntes els carrers

Furia feminista 25 nov 2021

Furia feminista contra les violències masclistes.
De la por a la ràbia, el 25N ocupem juntes els carrers!!!

🏴🚩Bloc CGT Ensenyament Manifestació 25N 2021

18.30h al Palau Robert (Diagona/Còrsega)

Furia feminista 25 nov 2021

 

Publicado en Feminisme, Social | Comentarios desactivados en Fúria feminista contra les violències masclistes. De la por a la ràbia, el 25N ocupem juntes els carrers

30N: Vaga del Sector Públic. Les que hi som, ens quedem!

30N: Vaga del Sector Públic. Les que hi som, ens quedem!

Vaga sector public 30 nov 2021

 

Continuem la lluita!!

Estem davant d’un Projecte de Llei que està en fase d’esmenes i només la mobilització podrà forçar que millori i es facin canvis reals cap a l’estabilització.

Després del 28-O, arriba el 30-N. Tornem a la vaga. Per l’estabilitat laboral per a TOT el personal precari en situació d’abús de temporalitat.

La setmana del 23 al 29 de novembre, accions arreu!

Dimarts 23 de novembre portem la lluita a cada un dels centres de treball on hi hagi una interina en abús de temporalitat #CapInterinaAlCarrer Organitzeu les vostres pròpies accions i feu que corri la veu #FixesaJa#LesQueHiSomEnsQuedem#Vaga30N

Dimarts 30 de novembre, VAGA!! #VagaSectorPúblic30Nov

#LesQueHiSomEnsQuedem

Aturem l’Icetazo!

Això va de serveis públics #Vaga30N

 

Vaga interines taula sindical 30 nov 2021

Defensem les interines, defensem els serveis públics!

Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
https://www.cgtensenyament.cat
@CGTEnsenyament

 

Publicado en CGT, Educació, Normativa laboral, Política, Sindical, Social, Vaga | Comentarios desactivados en 30N: Vaga del Sector Públic. Les que hi som, ens quedem!

Contra l’Icetazo, continuem la lluita. Amb més raó i amb més força!

Contra icetazo continuem lluita 12 nov 2021

Comunicat conjunt de la Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya i el Sindicat d’Administració Pública de Barcelona, sobre l’informe de la ponència del projecte de llei “Icetazo”

És obvi que el govern PSOE-Unidas Podemos va prendre nota del que va passar al dia 28 d’octubre, el dia que a partir d’una vaga convocada per la Taula Sindical de Catalunya formada per CGT, IAC, COS, CNT, COBAS i SO, es van omplir els carrers de moltes ciutats de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol per reclamar un procés d’estabilització just per a totes les persones que treballen a l’administració pública i pateixen abús de temporalitat.

Les grans mobilitzacions del 28 van ser el detonant perquè després que el dia 11 es publiqués l’Informe de la Ponència, un tràmit que obre el procediment per aprovar el Projecte de Llei de reducció de la temporalitat, diversos mitjans posessin el focus en la distribució d’un missatge, erroni i poc contrastat, que afirma que els interins i interines que portin més de cinc anys treballats a la mateixa plaça passaran a ser fixos sense necessitat d’oposició.

Està clar, que si contextualitzem els fets en els tempos que es produeixen, podem interpretar-ne un avenç respecte del més que infumable acord que va signar CCOO, UGT i CSIF que va inspirar la primera versió de l’Icetazo. Un text que negava tot reconeixement al patiment d’anys en situació de frau de llei de desenes de milers d’interines. La VAGA ha estat el motor que ho ha permès.

Quan al dia 28 des del carrer es cridava que els 10 anys que contemplava el decret per convertir una plaça en fixa eren totalment injustos, a dia d’avui podem interpretar que el fet que la mobilització hagi forçat a la reducció d’aquest termini als cinc anys (sis, en realitat) representa una victòria.

Ara bé, cal llegir la lletra petita, i per això des de la Federació de CGT Ensenyament i del Sindicat d’Administració Pública de Barcelona alertem que ara és l’hora de no cedir i de continuar la lluita. De fet, ara és precisament el moment per fer-ho!

El redactat de l’informe de la ponència tal i com apareix està ple d’inconcrecions i llacunes que sense dubte, s’aplicaran en contra de les treballadores si no ho aturem. Alguns dels aspectes més rellevants són:

 • El text contempla un concurs de mèrits obert a tothom, per tant pot excloure les persones que porten ocupant llocs determinats durant anys.
 • La proposta no acompleix la normativa dels terminis en què es determina el frau de llei, i deixa fora de joc les persones abusades que han treballat de 3 a 6 anys a l’administració.
 • La condició d’aconseguir la consolidació de les places ocupades amb caràcter temporal ininterromput amb anterioritat a l’1 de gener de 2016, exclou la majoria d’interines de la possibilitat de no fer oposicions, a causa de la dinàmica contractual de l’administració.
 • La sanció segueix recaient en les treballadores en abús incomplint la jurisprudencia del TJUE.
 • El decret manté obertes les portes del darrere a la privatització de serveis ja que contempla l’amortització d’ aquelles places que no es treguin a concurs públic.

Estem davant d’un Projecte de Llei que encara està en fase d’esmenes i només la mobilització podrà forçar que millori i es facin canvis reals cap a l’estabilització del personal de l’administració pública.

Defensem les interines, defensem els serveis públics!

Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
Federació d’Ensenyament de la CGT Catalunya
https://www.cgtensenyament.cat
@CGTEnsenyament

 

Publicado en CGT, Educació, Sindical, Social, Vaga | Comentarios desactivados en Contra l’Icetazo, continuem la lluita. Amb més raó i amb més força!

28 d’octubre. Vaga del sector públic. Les que hi som, ens quedem

Vaga interines 28 oct 2021

Les organitzacions que formen part de la Taula sindical de Catalunya convoquem i cridem a la vaga el proper 28-O per exigir l’estabilitat laboral de personal en situació d’abús de temporalitat, i una reducció dràstica del nivell de precarietat laboral a les administracions i al conjunt del sector públic en qualsevol de les seves formes.

Aquesta reclamació es basa en el fet de l’increment de la temporalitat de les plantilles, actualment d’un 30% (però amb xifres superiors al 50% en determinats àmbits de les administracions públiques). Molts d’aquests contractes es troben en situació de “frau de llei” en haver superat els 3 anys i haurien d’esdevenir indefinits.

La mobilització es convoca en contra del Reial Decret-llei 14/2021, de 6 de juliol, conegut com a “Icetazo”, per la transposició completa al nostre ordenament jurídic de la Directiva 1999/70/CE, per una sanció adequada i dissuasòria a l’abús de temporalitat per part de les administracions d’acord amb la jurisprudència europea, en defensa d’uns serveis públics dignes i de qualitat. Des de la Taula sindical de Catalunya exigim l’estabilització del lloc de treball de totes les persones contractades afectades per aquesta temporalitat.

La convocatòria de vaga s’adreça a tot el sector públic català amb particularitats específiques per a cada sector i àmbit.
 

 

Convocatòries #Vaga28Oct

BARCELONA
9.30h: Piquet unitari central, Diputació de Barcelona
12.00h: Manifestació Plaça Urquinaona

LLEIDA
9.00h: Piquet des de l’Ajuntament de Lleida
13.00h: Concentració a la Plaça de la Pau
18.00h: Manifestació c/Lluís Companys

TARRAGONA
8.00h: Piquet Unitari Central. Subdelegació govern. Plaça Imperial Tarraco
12.00h: Manifestació. Rambla Nova – Plaça Imperial Tarraco

GIRONA
12.00h Concentració a la Delegació del Govern de la Generalitat, c/Pompeu Fabra

BAIX LLOBREGAT
9.30h Piquet als Serveis Territorials de Sant Feliu

BCN COMARQUES/PENEDÈS-GARRAF
7.30h: Piquets des del Parc de Sant Salvador de Vilafranca del Penedès
11.00h: Estació de tren per anar juntes a la convocatòria de Barcelona

CATALUNYA CENTRAL
8.30h: Davant els Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Crta de Vic, 175
9.50h: Davant RENFE de Manresa per anar a la manifestació de Barcelona

MARESME-VALLÈS ORIENTAL
9.30h: Piquet i encartellada al Consell Comarcal de Mataró, Plaça Miquel Biada, 1

VALLÈS OCCIDENTAL
7.30h. Piquet Informatiu AP-7/C-58, pàrquing Crta de Barcelona 66 (Aldi Barberà) i passejada fins a RENFE Cerdanyola/Barberà i anem mani BCN

 

Taula sindical de Catalunya

 • CGT: Confederació General del Treball
 • CNT: Confederació Nacional del Treball
 • CoBAS: Comissions de Base
 • COS: Coordinadora Obrera Sindical
 • IAC: Intersindical Alternativa de Catalunya
 • SO: Solidaritat Obrera

 

Publicado en CGT, Educació, Normativa laboral, Sindical, Social, Vaga | Comentarios desactivados en 28 d’octubre. Vaga del sector públic. Les que hi som, ens quedem

Assemblea sobre la devolució de despeses per teletreball

A la UOC estem teletreballant des de l’inici de la pandèmia, març del 2020. Tot aquest temps les treballadores i treballadors hem assumit les despeses per teletreballar des de casa: llum, gas, internet, etc. Amb la Llei de Teletreball (setembre 2020), s’ha esmentat l’obligatorietat per part de l’empresa d’assumir aquestes despeses de teletreball, sense majors detalls, deixant la seva aplicació com resultat dels acords entre empresa i representació legal dels treballadors i treballadores.

Recentment, després d’una denúncia per part de la CGT a una empresa, l’Audiencia Nacional ha sentat precedent amb una resolució en que no veu l’obligatorietat de les empreses  en assumir les despeses previes a l’aplicació de la nova llei de teletreball. S’estipula que s’han de contemplar a partir de l’octubre del 2020.

A la majoria de sectors econòmics la pandèmia (o aprofitant la situació) va derivar en que les empreses obrin expedients ERTOs als seus treballadors, i en altres casos, optin pels tancaments. Paradògicament, al contrari que a la resta, la UOC ha augmentat significativament la matriculació i això ha derivat en majors ingresos, i d’altra banda en un augment de les càrregues laborals per a la plantilla. Però al moment de l’obligació de fer la devolució per les despeses que hem assumit les treballadores i treballadors uoc a casa, alehores l’empresa argumenta «sostenibilitat», «presupostos tancats», etc, etc, i ofereix unes condicions d’aquesta devolució que no arriba ni als mínims acceptables per a cobrir les nostres despeses.

Aquest dilluns des del Comitè d’empresa FUOC s’ha convocat una assemblea virtual (youtube), on la plantilla UOC ens informarem i decidirem sobre aquesta última proposta que ha fet l’empresa. A partir de l’assemblea, s’obrirà el període de votació durant uns dies.

Des de la CGT convidem a rebutjar aquesta proposta de l’empresa per insuficient, i també per a donar suport a les companyes i companys que participen en les negociacions amb l’empresa, per a donar la força de la base i assolir els objectius consensuats que es venen treballant des del comitè.

Participeu a l’assemblea d’aquest dilluns (l’enllaç d’accés, al missatge del divendres del comitè, només personal uoc), i voteu per a rebutjar aquesta proposta de l’empresa.

CGT UOCSecció Sindical CGT UOC
http://cgtcatalunya.cat/uoc/
cgtuoc@gmail.com

Publicado en CGT UOC, Normativa laboral, Sindical, Universitats, UOC | Comentarios desactivados en Assemblea sobre la devolució de despeses per teletreball