juliol 192023
 

La Secció de Sancions del Departament d’Empresa i Treball, ha resolt a favor de les treballadores i els treballadors subrogats d'Abertis, sancionant econòmicament la UTE, amb una SANCIÓ GREU de la Llei LLISOS pels incompliments del Conveni Col·lectiu vigent i per denegar drets que es consideren adquirits:

– Dies d'assumptes propis any 2021, per al seu gaudi durant el 2022.
– Lot de Nadal any 2021.
– Horari flexible d'oficines.
– PCF Ticket Restaurante.

Entre altres coses, a l'expedient sancionador els recorden a la UTE que: “ha de respectar íntegrament els drets que els treballadors tenien reconeguts amb anterioritat a la subrogació, no només perquè això ve reconegut en el precitat article 44, sinó que aquest dret ve reconegut en nombroses sentències judicials.”

Al nostre entendre, la UTE no només ha incomplert aquests drets, sinó també segueix incomplint en els ajuts socials, com l'Ajuda estudis d'empleats, Ajuda estudis de fills d'empleats, etc.. Per això actuarem sindicalment en la defensa dels nostres drets.

Independentment del comunicat, recordeu-vos que estiguem preparats per si finalment, la UTE COMPLEIX AMB LA SEVA AMENAÇA i quan es publiqui el Conveni Estatal de la Construcció, ens passen unilateralment a aquest. Si ho fan estaran incomplint novament la LLEI, com sembla que és la seva metòdica, i tindran resposta per part de la plantilla!

NO ELS AJUDES A ACABAR AMB ELS TEUS DRETS!
SI TU LLUITES, TU DECIDS!!
SECCIÓ SINDICAL CGT – UTE AP7 VALLÉS

Ho sento, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.