mar 172024
 

LA UTE AP7 VALLÉS ES NEGA A PROPORCIONAR ELS REGISTRES HORARIS A LA CGT, I ARA ENFRONTA SANCIONS!

Inspecció recolza la denúncia sindical, descobrint pràctiques sospitoses.

L'empresa afirma que només mostra dades als empleats individualment, ignorant els drets de la Representació Legal dels Treballadors.

¡Incompliment clar de l'Estatut dels Treballadors!

L'UTE ha de permetre l'accés a registres de la jornada a la Representació Legal dels Treballadors segons ho dicta la llei a l'article 34.9 del ET.

¡Otro caso que pone en entredicho la transparencia y los derechos laborales!

(12/03/2024)

-SECCIÓN SINDICAL DE LA CGT-UTE AP7 VALLÉS- -SECTOR B04 AP7-

 

SI TU LLUITES, TU DECIDS!!

mar 112024
 

En resposta a l'últim comunicat de la UTE amb data 22/02/24:

Si la UTE ens explica un conte, la RLT també sap explicar contes, històries i faules…

Hi havia una vegada una Unió Temporal d'Empreses, deixar FORA, que es presumia de ser la més amable i generosa amb els seus treballadors. Els oferien cafè gratuït, dies lliures addicionals i fins i tot massatges a la sala de descans. No obstant això, darrere d'aquesta façana de benvolença, la UTE tenia un pla ocult: volien treure tots els beneficis laborals als seus empleats per maximitzar els seus guanys.

D'altra banda, la Representació Legal dels Treballadors al costat de la plantilla treballadora, que eren conegudes per ser implacables en la defensa dels drets dels treballadors. No toleraven abusos, ni injustícies i estaven disposats a lluitar fins al final pel que consideraven just.

Quan va arribar el moment d'adaptar un conveni nou, la UTE va intentar imposar clàusules abusives que retallaven els drets dels treballadors. No obstant això, aquests, liderats per la Secció Sindical de la CGT, es van negar rotundament a acceptar les condicions injustes. Van convocar una assemblea i, per unanimitat, van decidir que no permetrien que els rebaixessin en salari ni en cap altre benefici.

Deixa FORA, sorpresa per la resistència dels seus empleats, va decidir denunciar-los davant dels tribunals. Però per a la seva desgràcia, el jutge assignat al cas va resultar ser un defensor just i acèrrim dels drets laborals. Va desestimar les demandes de la UTE i va fallar a favor dels treballadors.

Humiliada i derrotada, la UTE es va veure obligada a retirar-se amb la cua entre les cames. Mai més va tornar a intentar soscavar els drets dels seus empleats, els qui van celebrar la seva victòria amb alegria i orgull. I així, la història va demostrar que la justícia sempre preval, fins i tot sobre les empreses més poderoses.

I colorí colorat, aquest conte s'ha acabat.

                                                                                                                VISCA LA LLUITA DE LA CLASSE OBRERA!

 

 -SECCIÓ SINDICAL CGT UTE AP7 VALLÈS- (23/02/2024)

 

febrer 222024
 

Companys, després d'un any des de la denúncia del col·lectiu subrogat d'Abertis, sobre tres incompliments del CUN III i el Lot de Nadal de 2021 i havent estat tractat per:

– 1º INSPECCIÓ DE TREBALL DE BARCELONA.
– 2º SECCIÒ DE SANCIONS DEL DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL.
– 3º DIR.GRAL DE REL. LAB., tenir. AUT., DIU. SALUT LAB. DEL DEP. D’EMPRESA I TREBALL.

En tots han donat la raó a les persones treballadores i ha estat sancionada l'Empresa amb una
INFRACCIÓ qualificada com a GREU en matèria laboral de la LLEI LLISOS.

La UTE avui ens ha comunicat que compliran parcialment la resolució:
– Dies d'assumptes propis any 2021, per al seu gaudi durant el 2022:
Seran compensats els 2,5 dies d'assumptes propis. (Sol·liciteu-los amb temps, per organització de l'empresa. Aconsellem primer demanar els 2,5 dies del 22). (Per aquest 24 disposeu un total de 5.5 dies).
– Lot de Nadal any 2021.:
S'abonarà a la nòmina de febrer. 57,57€. (Observar que quedi reflectit a la nòmina com a concepte de Lot de Nadal 2021).
– Horari flexible d'oficines:
L'UTE es nega a adaptar l'horari tal com assenyala l'art. 20 de la CUN III.
– PCF Ticket Restaurante:
L'empresa nega el dret de l'art. 38 PCF sense possibilitat de disposar targeta Ticket Restaurant.

Des de la Secció sindical CGT ens deixa un gust agredolç la postura de l'empresa i volem expressar la nostra preocupació davant de la decisió adoptada d'acceptar només part de les resolucions plantejades. Ens xocant el criteri de l'empresa en l'elecció d'assumir únicament dos aspectes d'aquestes resolucions i rebutjar-ne la resta. Ja no ens sorprèn la manera com l'UTE admet les seves responsabilitats, en aquesta ocasió en ometre el compliment del que estableix l'Art.38 del PCF, en relació amb la Targeta Ticket Restaurant, ia l'Art.20 sobre l'Horari Flexible d'Oficines.

La manca de transparència de l'Empresa en allò comunicat als Representants dels Treballadors el dia passat 8, en relació amb el personal esmentat, on es va dir que s'aplicaria el Conveni de la Construcció des de la publicació del CUN IV, i que continuarien les condicions laborals d'Abertis. És contradictori que no es corregeixi la manca d'aplicació de l'article 38 i l'article 20, ja que l'empresa assegura que es mantindran les condicions d'Abertis per a aquest personal.

La resposta de la UTE a aquesta discordança, ha estat que seguiran aplicant les mateixes condicions que aplicaven fins ara, i la resta no. És a dir que continuaran com en un bufet lliure, seleccionaran parts del conveni que els agrada i descartaran les que no. A més, per altra banda ens diuen que havien judicialitzat el conflicte i alhora el desmenteixen, al·legant que encara estava en tràmit.

 

     Secció Sindical CGT-UTE AP7 VALLÉS SI TU LLUITES, TU DECIDS!

 COMUNICAT INFORMATIU 20-02-2024

novembre 242023
 

en Escollint sempre havíem estat amb els que crèiem eren “els sindicats”, Comissions jo Ugt. Ens venien, ens muntaven tot el tinglado electoral, no ens havíem de preocupar per res. això sí, quan calia negociar al Comitè o quan l'empresa s'excedia en els seus abusos amb algunes de les treballadores i se'ls requeria assessorament i suport per combatre'l, la resposta era “és el que hi ha, la llei és així, no es pot fer més”. Imagineu la ràbia i impotència que generava a la plantilla: patir injustícies, no saber afrontar-les i que els teus suposats defensors passin de tu perquè “és el que hi ha”.

Aleshores sentim que dels laboratoris Grífols, farts del mateix, s'havien passat en massa un sindicat anomenat CGT, que sempre se'ns deia que eren uns revolucionaris “tanca empreses”, i ara els anava molt millor. Que feien i que reivindicaven el que decidien els treballadors mateixos, vaya.

així doncs, algunas nos acercamos al local de Mollet del Vallès.

Al principi donava cranc, gent amable però directa. No ens prometien precisament el cel daurat i sí que ells i elles ens acompanyarien i ajudarien, però que érem nosaltres els que havíem de ser conscients dels nostres drets i aprendre a reivindicar-los. Que no cal saber gaire de lleis, que les lleis hi són escrites per utilitzar-les quan siguin necessàries. I ser capaços d'anar més enllà.

El primer dia va ser potser per no tornar. Però vam tornar.

I ens van ajudar, vaja si ens van ajudar, però també ens van passar la responsabilitat de decidir i ser sobiranament autònomes per primer cop. I això costa esforç, fins i tot fa mal. Però un cop t'alliberes de la cotilla de la dependència clientelar, voles, et sents valent, t'atreveixes a vindicar obertament allò que ha de ser teu per dret i que no són almoines ni engrunes del Patró. Se'n diu veure clar.

I vam trencar les nostres cadenes amb els sindicats col·laboracionistes amb les empreses: Ens presentem a les eleccions sindicals com nosaltres mateixes, amb les companyes de la CGT.

I el dia 23 de novembre votem. L'emoció era gran. Esgotades pel treball de preparació realitzat, per primera vegada per nosaltres mateixes, emoció pel potencial suport (o no) de les nostres pròpies companyes al procés emancipador, por d'haver donat la cara i si perdíem tenir conseqüències.

Però guanyem. De vegades la fam de llibertat atrau també l'ocell que viu còmodament alimentat a la gàbia. Eufòria desenfrenada. Màgia. Al principi no ens ho crèiem.

Ara toca trepitjar ferm i començar l'àrdua tasca de vindicar els drets que durant tots aquests anys ens ha vingut torejant l'empresa amb la inestimable col·laboració dels “assessors sindicals” dels sindicats-gestoria. PERÒ ARA HO FAREM NOSALTRES, UNIDES, SENSE INTERMEDIARIS.

En aquesta lluita hem estat totes dones, el nostre 25N davant el patriarcat empresarial.

Una forta abraçada agraïda als i les companyes de la CGT del Vallès Oriental, totes treballadores també.

La nostra petita i modesta revolució, però la nostra.

setembre 012023
 

Conciliació de la vida laboral i familiar. Nou permís laboral per a la cura de menors:

Les mares i pares o tutores/es legals que tinguin a càrrec seu un o més fills poden gaudir de diferents permisos en l'àmbit laboral per a la cura dels menors, complint una sèrie de requisits i emmotllant-se a la normativa vigent que regula aquests supòsits. És el cas del permís laboral de vuit setmanes que podran demanar amb motiu de la tornada a l'escola.

El permís laboral de vuit setmanes és una ajuda a la conciliació familiar amb la feina per als pares que tinguin fills menors de 8 anys d'edat, que podran absentar-se del seu lloc de treball en un màxim de vuit setmanes, contínuament o discontinu, tant en els mesos de vacances com amb l'arribada de la tornada a l'escola al mes de setembre.

Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de manera flexible.

Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per a la cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys, es recull al Reial decret llei 5/2023.

Aquest permís es pot gaudir a temps complet o en règim de jornada a temps parcial, com a dret individual d'homes i dones, sense que se'n pugui transferir l'exercici.

Com se sol·licita el permís parental de 8 setmanes?
Aquesta normativa també regula la manera com la interessada pot sol·licitar aquest dret, ja que és la pròpia persona treballadora qui ho ha de demanar a la seva empresa: Correspon a la persona treballadora especificar la data d'inici i fi del gaudi o, si és el cas, dels períodes de gaudi”, s'indica.

A més, ho haurà de comunicar a l'empresa amb una antelació de 10 dies o la concretada pels convenis col·lectius, excepte força major, tenint en compte la situació d'aquella i les necessitats organitzatives de l'empresa.

Finalment, cal saber que, en cas que diverses persones de la mateixa empresa puguin i vulguin acollir-se a aquest dret en el mateix període de temps, alterant el funcionament correcte de l'empresa, es pot acordar l'ajornament de la concessió per un període raonable, justificant-ho per escrit i després d'haver ofert una alternativa de gaudi igual de flexible.

És un Permís NO retribuït.

juliol 192023
 

La Secció de Sancions del Departament d’Empresa i Treball, ha resolt a favor de les treballadores i els treballadors subrogats d'Abertis, sancionant econòmicament la UTE, amb una SANCIÓ GREU de la Llei LLISOS pels incompliments del Conveni Col·lectiu vigent i per denegar drets que es consideren adquirits:

– Dies d'assumptes propis any 2021, per al seu gaudi durant el 2022.
– Lot de Nadal any 2021.
– Horari flexible d'oficines.
– PCF Ticket Restaurante.

Entre altres coses, a l'expedient sancionador els recorden a la UTE que: “ha de respectar íntegrament els drets que els treballadors tenien reconeguts amb anterioritat a la subrogació, no només perquè això ve reconegut en el precitat article 44, sinó que aquest dret ve reconegut en nombroses sentències judicials.”

Al nostre entendre, la UTE no només ha incomplert aquests drets, sinó també segueix incomplint en els ajuts socials, com l'Ajuda estudis d'empleats, Ajuda estudis de fills d'empleats, etc.. Per això actuarem sindicalment en la defensa dels nostres drets.

Independentment del comunicat, recordeu-vos que estiguem preparats per si finalment, la UTE COMPLEIX AMB LA SEVA AMENAÇA i quan es publiqui el Conveni Estatal de la Construcció, ens passen unilateralment a aquest. Si ho fan estaran incomplint novament la LLEI, com sembla que és la seva metòdica, i tindran resposta per part de la plantilla!

NO ELS AJUDES A ACABAR AMB ELS TEUS DRETS!
SI TU LLUITES, TU DECIDS!!
SECCIÓ SINDICAL CGT – UTE AP7 VALLÉS

mar 062023
 

COMUNICAT MOBILITZACIONS

El sindicat CGT convoca concentracions per als dies 9 i 16 de març, a les 11:00h., davant les oficines de la companyia, (Centre de Conservació i Explotació de Carreteres de l'Estat B-04) UTE AP7 VALLÉS (grup OHLA).

● Punt de trobada a les 10:30h a Restaurant Pa i vi: Carrer Can Perellada, 26, nau 1, 08170 Montornés del Vallés

llegir més

jan 092020
 

Els companys i les companyes de la carteria de Santa Maria de Palautordera hem dit prou!

Prou a l’excés de treball, prou a les deplorables condicions de l’actual centre de treball. Hem actuat en conseqüència; fent públic al veïnat i a l’ajuntament les pèssimes condicions laborals i el vergonyós servei postal que els responsables de Correus presten a la localitat, amb l’acumulació de milers de cartes i notificacions.

El primer efecte visible d’aquesta acció,  ha sigut la contractació d’un treballador més, tant al torn del matí, com al de tarda, així i tot, som conscients que aquesta mesura només és una solució conjuntural.

Reclamem el nostre trasllat al nou local, del qual disposa Correus des de fa més d’una dècada, així com un augment estructural de la plantilla com l’única solució definitiva per revertir el pèssim servei postal públic. No ens conformarem amb menys!

LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ
I SANTA Mª DE PALAUTORDERA N’ÉS L’EXEMPLE!

desembre 172019
 

DHL EL PAQUET que travessa actualment un procés de reestructuració comercial a nivell nacional, coacciona part de la plantilla de CIM VALLÈS a rebaixar-se el salari al mateix temps que realitza acomiadaments objectius. menysprea així, tots els esforços que ha realitzat responsablement la plantilla en aquest últim tant econòmica com personalment en nom de la viabilitat de l'negoci (renunciar retards, canvis d'horaris, complements salarials ...)

llegir més
juliol 152018
 

Convocatòria de concentració en suport a les companyes de @CGTlittlebuddha

dia: 17 de juliol
hora: 11:00 
lloc: Juzgado Social-Gran via de les Corts, 111 Barcelona

El grup de disseny Little buddha situat al barri del Poblenou (Barcelona)  ha demandat a dues de les seves treballadores, membres de la secció sindical CGT a l'empresa, per vulneració de drets fonamentals.

Llegir més »
jan 242018
 

 

DES QUE ES VA CREAR LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT A LITTLE BUDDHA, AL JULIOL DE 2017, NO HEM PARAT DE REBRE PRESSIONS CAP ELS NOSTRES DRETS SINDICALS.

 

 

LA REPRESSIÓ SINDICAL ES SUMA A LA REPRESSIÓ LABORAL QUE DOS MEMBRES DE LA SECCIÓ VÉNEN SOFRINT AMB ANTERIORITAT.

 

 

 

 

 

 

A dia d'avui hem patit:

-suspensions de 60 dies d'ocupació i sou per l'existència d'un compte de twitter de la secció i l'ús de haghtags públics que l'empresa considera propis (actes que l'empresa considera com “hostil”).

-demanda de 150.061,27 € per l'activitat a twitter de la secció sindical i perquè l'empresa considera que volem “lucrar-” en el seu nom.

-suspensió de 60  dies d'ocupació i sou per mesures disciplinàries sense justificació objectiva i raonable a un membre de la secció sindical. Entre elles per secundar la vaga del 8 de novembre i assistir al metge en horari laboral per a revisió d'embaràs, al·legant perjudici per a l'organització de l'empresa.

-15 dies de suspensió per demanar informació sobre Lipoatròfia en relació a l'embaràs.

-Degradació del nostre lloc de treball realitzant tasques de categories inferiors, llevant-nos tot tipus d'accés a les tasques de gairebé 10 anys de treball.

-No se'nsrCEonoce  com a secció sindical isi ens adverteix que no podem repartir informació als treballadors a la porta de l'empresa en horari no laboral sense comunicar-ho prèviament.

es ens ha comunicat per activa i per passiva que SE'NS VOL FORA DE L'EMPRESA es considera que vam crear mal ambient i no som lleials, costat de conductes abusives dirigides a degradar professional i psicològicament. Sembla que al no aconseguir que abandonem voluntàriament el nostre lloc de treball per esgotament es fabrica un acomiadament que no suposi cost per a l'empresa.

DES DE LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CGT EXIGIM LA RETIRADA IMMEDIATA DE TOTES LES SANCIONS I DENÚNCIES CONTRA ELS MEMBRES D'AQUESTA SECCIÓ.

 

NECESSITEM EL TEU SUPORT! PERQUÈ SÀPIGUEN QUE NO ESTEM SOLES I QUE NO PENSEM RENUNCIAR ALS NOSTRES DRETS SINDICALS I LABORALS

VINE A LA CONCENTRACIÓ DEL PRÒXIM:

6 DE FEBRER A les 08:30AM

CGT petit Buda

 PUJADES 146-148

(METRO LLACUNA)

 

Segueix-nos a @cgtlittlebuddha

*Per aquest compte ens van suspendre 60 dies sense sou, ni empleo.Y ens han posat una demanda de 150.061,27 €

octubre 152017
 

Companys/es,

El proper dimecres 18 d’Octubre es produirà la conciliació entre la nostra companya Marta i l’empresa de disseny gràfic Little Buddha.

Des de que el passat mes de juliol es va constituir la secció sindical en aquesta empresa, sembla que aquesta no es va prendre gens bé que les companyes decidissin organitzar-se.

En aquest sentit, el passat 11 d’agost l’empresa va posar una sanció per escrit contra la nostra companya Marta (delegada sindical de la secció) per tenir un compte de twitter de la secció sindical @CGTlittlebuddha, ja que l’empresa acusava a la companya d’apropiar-se del nom comercial de l’empresa o d’utilitzar hastags associats a l’empresa com #ommm (que recordem són publics), a més de demanar que les companyes destrueixin la samarreta que han realitzat per donar-se a conèixer entre les treballadores.

Us demanem el vostre suport, perquè l’empresa visualitzi que si ens toquen a una, ens toquen a totes!!

Us necessitem (quan i on):

Dimecres 18 d’Octubre, i els 11:30

al Departament de Treball (C / Albareda 2)

Prou repressió sindical i laboral a Little Buddha ni enlloc!

-Secció sindical de la CGT a Little Buddha-

 

juliol 132017
 

ÈXIT DE LA VAGA EN EL BICING DE BARCELONA

En la primera de les 15 jornades convocades en la vaga del Bicing, avui 12 de juliol, el seguiment de la vaga en mobilitat, manteniment i taller ha estat del 100%. Tant el piquet del matí com la concentració a la Plaça Sant Jaume de Barcelona han estat molt concorregudes. A la tarda hi ha convocada durant els horaris de la vaga, de 16 1 18 hores, una altra concentració de 17 1 19 en Sant Jaume.

al 2017 els treballadors del Bicing han iniciat una lluita per revertir una situació que es ve arrossegant des dels seus inicis en el 2006. Al juliol del 2006 l’Ajuntament de Barcelona treu una licitació per a la gestió de l’activitat del Bicing a la ciutat per 55.000.000 euros, se li adjudicava un canal clar, multinacional nord-americana, al desembre del 2006 solament per 22.495 640, és a dir menys de la meitat del que segons els estudis que s’havien fet des de l’Ajuntament costava la implantació del Bicing. Al seu torn Clear Channel ho subcontractava a una altra empresa. Les conseqüències d’aquesta rebaixa econòmica d’inversió inicial, van recaure sobre els treballadors i les seves condicions econòmiques i de salut, allargant-se fins al dia d’avui.

al 2006 l’excusa per tenir una plantilla en condicions de precarietat era que l’activitat era nova i s’havia de consolidar. A tots els treballadors que van intentar denunciar la situació i organitzar-se, immediatament se’ls acomiadava, enquistant-se durant anys la precarietat laboral a l’empresa. Ara el Bicing ja està consolidat i aquesta excusa no es sosté.

al 2017 la situació és semblant. Està prestant el servei Clear Channel provisionalment i es fa des de l’ajuntament una licitació per 10 anys, 2018 al 2028, amb un muntant total de 227.568.148 euros que s’adjudiquen al setembre d’aquest any. El cost anual és de 22.756.824 euros, i la part dedicada a costos salarials és de 4 365.773 d’euros és a dir el 19 % de la licitació, en la qual estan inclosos els directius i coordinadors de l’empresa i que s’emporten ells sols 1.100.000 euros. Cap empresa dedica solament una quantitat tan petita als costos salarials. Creiem que són uns costos totalment insuficients els destinats als salaris dels treballadors i les conseqüències són salaris molt baixos i falta d’inversió en materials de prevenció de riscos laborals.

Des de la CGT fem responsables d’aquesta situació a l’empresa Clear Channel per haver presentat unes xifres tan baixes que han servit de base per realitzar la licitació, i a l’Ajuntament de Barcelona per no comprovar que amb aquests nombres s’estan pagant unes nomines de misèria i realitzar la licitació sense les comprovacions pertinents, tant econòmiques com en matèria de prevenció de riscos laborals.

La CGT considerem que algunes de les opcions per pal·liar aquest “error” empresarial i de l’ajuntament poden passen per realitzar un canvi en la licitació, en la massa salarial, garantint que es cobrin uns salaris dignes per part dels treballadors i que es destinin recursos en matèria de prevenció o bé que es retiri la licitació i es publiqui una altra, solucionant les deficiències que s’han detectat. Aquestes propostes són factibles i solament fa falta voluntat per part de l’empresa i de l’ajuntament.

Seguim oberts al diàleg que vagi encaminat a trobar una solució definitiva que eradiqui la precarietat en el Bicing, mentrestant seguirem mobilitzant-nos perquè se’ns escolti. Aquesta situació coneguda tant per empresa com per Ajuntament no pot continuar.

La resta de les jornades de vagues de 4 hores estan convocades els dies 12,14,15,16,17,19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 jo 31 de juliol. El divendres 14 de juliol es realitzaran també concentracions a Plaça Sant Jaume de 9 1 11 hores i de 17 1 19 hores.

CGT Bicing de Barcelona

https://twitter.com/CGTBICINGBCN

juliol 102017
 

EL BICING DE BARCELONA EN VAGA ELS DIES 12,14,15,16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 jo 31 DE JULIOL

CONCENTRACIONS 12 jo 14 DE JULIOL de 9 a 11h i de 17 a 19h A LA PLAÇA SANT JAUME DAVANT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El comitè d’empresa del Bicing a Barcelona ha convocat 15 jornades de vaga de quatre hores per torn de treball, entre els dies 12 jo 31 de Juliol, donada la situació de precarietat econòmica i de les lamentables condicions de treball en el Bicing de Barcelona i la falta de resposta sindical.

Dels 9 delegats sindicals que hi ha en el Bicing de Barcelona 6 s’han passat a la CGT, per poder reclamar els seus drets. El Comitè d’empresa ha realitzat assemblees als diferents centres de treball i torns i els treballadors han mostrat el seu suport a la convocatòria de vaga. Els treballadors reclamen una negociació real amb l’empresa i l’Ajuntament de Barcelona.

Les lamentables condicions dels treballadors del Bicing són entre altres: Salaris d’uns 950 € al mes. Càrrega i descàrrega a pols dels 23 quilos de les bicicletes. Ritmes i organització del treball inacceptables, que incompleixen les normes de prevenció i del codi de circulació. Augment de la productivitat tant en els mecànics, manteniment, com en mobilitat. Dificultats per poder fer les necessitats fisiològiques durant la jornada laboral i dificultats per poder descansar a l’hora de l’esmorzar. Organització horària de l’empresa comptant amb les hores extres. Els vehicles no estan condicionats correctament per al treball al que estan destinats.

En poques paraules unes relacions laborals del segle XIX en les qual participen des de fa 11 anys la multinacional nord-americana Clear Channel i l’Ajuntament de Barcelona.

fa 11 anys que els diuen a la plantilla “paciència”, que la situació econòmica i laboral no permet salaris dignes, que no és el moment. fa 11 anys que l’Ajuntament muntava amb Jordi Hereu el bicing, ha passat Trias i ara estan en el consistori els qui haurien d’acabar amb la precarietat laboral i econòmica d’allò que els ha reportat tantes rodes de premsa, però que quan se’ls requereix perquè intervinguin al·leguen que ho gestiona una empresa privada.

Atès que totes les portes s’han tancat, els treballadors s’han vist abocats a la vaga, l’empresa realitzava una proposada finalista totalment insuficient i que no complia les expectatives de la plantilla, s’ha demanat la implicació de l’Ajuntament de Barcelona i els treballadors han rebut el silenci per resposta. És evident que amb aquest salari, amb aquestes condicions laborals i amb tantes irregularitats és difícil treballar.

De la CGT, sindicat amb més gran implantació a l’empresa tant en delegats sindicals com en afiliats, defensem les reivindicacions dels treballadors del Bicing perquè tinguin unes condicions dignes de treball i acabar amb la precarietat que arrosseguen des de fa 11 anys.

Ja n’hi ha prou de promeses incomplides, volem fets.

CGT Bicing de Barcelona

https://twitter.com/CGTBICINGBCN

Nota a La Vanguardia.com

maig 232017
 

Ada Colau ha passat de catalogar l’any 2014 als directius de l’empresa de Metro de Barcelona com una ‘màfia que cal fer fora’, a donar-los suport i actuar contra les vagues dels treballadors. Quina és la raó d’aquest canvi?

A TMB hi ha 579 directius fora de conveni, molts d’ells endollats per PSC, ICV i CDC. Persones com Dídac Pestanya, ara jubilat, alcalde de Gavà del PSC durant 20 anys amb un sou que ascendia a més de 200.000€.

de 2011 aquests directius s’han pujat el sou un 15% mentre el de la plantilla seguia congelat, amb 400 persones contractades en precari i fortament pressionada (per exemple es deneguen canvis de lloc de treball a embarassades per estar el personal al mínim).

Més de 60 directius cobren més salari que l’alcaldessa de Barcelona. L’Ajuntament incompleix reiteradament la llei de transparència i no publica els sous d’aquests directius, mentre criminalitza als treballadors. La pròpia Ada Colau va atacar el propi concepte de vaga dient “amb vaga no es negocia perquè pressiona". clar, hi ha, això és el que fan les vagues. Opinava el mateix quan ella mateixa ocupava seus bancàries per frenar desnonaments pressionant a un poder econòmic superior?

Les relacions amb la banca sembla que són estupendes, es privatitza la T-Mobilitat a ‘la Caixa’ per 94 milions d’euros.

En aquest video els treballadors de Metro expliquen tot això perfectament:

S’han produït 68 reunions de conveni sense que l’ajuntament vulgui tancar cap solució, enllaçant els interessos d’un grup directiu amb els seus propis. Per què?

Barcelona en Comú està practicant possibilisme amb la casta per organitzar l’equilibri d’interessos a l’ajuntament. La candidatura guanyadora incloïa a ICV, a la qual es va sumar després PSC al govern consistorial. Tots dos partits han viscut i viuen d’un clientelisme amb ‘la seva gent’ a la qual van col·locant en els diferents organismes on tenen accés. I a la nostra gent, la màfia de TMB a la que feia referència Colau, no la toca.

L’ajuntament de Barcelona és actualment l’advocat defensor d’una caspa inútil, incompetent i neoliberal que no dubta a buscar l’enfrontament amb els treballadors per defensar els seus interessos i els dels seus amics financers.

Mercedes Vidal, presidenta de TMB, Marc Grau, directiu-pitbull de TMB, BEC, ICV, PSC, CDC són els culpables per no voler trobar una solució a la situació.

Des de la Coordinadora d’Informàtica de la CGT donem tot el nostre suport als i les treballadores en lluita pels seus drets i contra la màfia de directius i polítics.

Coordinadora d’Informàtica de la CGT

 

CGT Metro de Barcelona
@CGTmetroBCN

setembre 072016
 

Vaga correos Lliçà d'AmuntComunicat de premsa:
Els treballadors i treballadores de la carteria de Correus de Lliçà d'Amunt desconvoquen la vaga indefinida

El pasado lunes 5 de septiembre l@s trabajador@s de la cartería de correos de Lliçà d’Amunt decidieron desconvocar definitivamente la huelga indefinida convocada el pasado 12 de agosto con motivo de la falta de contratación. Queremos recordar que la misma se mantuvo suspendida hasta conocer los planes de la dirección para este mes.

En un principio se nos manifestó que no contratarían a nadie, hecho que motivó que el viernes 2 septiembre se decidiera retomar la misma.

Al conocer la dirección la convocatoria de la misma, parece que reaccionaron y ha imperado el sentido común y han contratado un compañero hasta final de mes. Con este hecho la plantilla contará con 7 efectivos en septiembre.

Si no hubiese sido por esta lucha, este verano Lliçà d’Amunt hubiera tenido un servicio postal inferior a un 50% de la plantilla en algunas franjas del mismo.

Los trabajadores de la cartería de lliça animamos al conjunto de compañeras de las diferentes carterías a que se organicen entre ellos para defender el servicio público. No podemos permitir los recortes brutales de personal, no podemos permitir que haya compañeras de bolsas que no les llamen porque no se contrata.

Nos mantendremos vigilantes para que no se vuelvan a producir situaciones como las de este verano, y en todo caso si se repiten, nos volveríamos a mantener firmes en la movilización como herramienta para defender un servicio postal universal y de calidad

Agradecer el apoyo recibido del sindicato CGT así como de vecinos, y entidades de Lliçà d’Amunt.

Si luchamos podemos perder, si no luchamos estamos perdidos!!!

Trabajadores y trabajadoras de la cartería de Correos de Lliçà d’Amunt

 

CGT Vallès Oriental
c/ Francesc Macià 51, Mollet del Vallès
pèrdua: 93 593 1545 / 625 373332
e-mail: cgt.mollet.vo@gmail.com
web / Facebook / refilo

 

agost 122016
 

amb un 80% de seguiment en el primer dia de vaga, i la presència a la concentració del migdia d'unes 40 persones, entre treballadors i treballadores afectats i afectades, veïns i companys de CGT, la vaga d'avui ha estat un èxit. Ens concentrem a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt per anar fins a les oficines de Correus i allà el company Àlvaro va explicar la situació i els motius de la vaga. Quan va començar la lluita, l'empresa va respondre que ens oblidéssim que contractessin a ningú. A dia d'avui, 12 agost, ja havien contractat a 3 persones.

Aquest proper dimarts 16 agost, l'assemblea de treballadors de Correus de Lliçà d'Amunt decidirà quins passos seguir davant el nou escenari. Es torna a demostrar que només amb l'acció directa dels i les treballadores se'ns té en compte, és l'única manera per fer-nos sentir.

en Correus, volem més contractació i menys explotació!

CGT Vallès Oriental

 

Vaga correus Lliça d'Amunt, 12 d'agost

agost 112016
 

CGT-correusConvocatória de vaga dels repartidors de Correus Lliçà d’Amunt per aquest divendres 12 d’agost de 2016

Sembla que l’empresa ha entrat en raó i ha anunciat la contractació de 3 persones per a la segona quinzena d’agost. Així i tot, continuem la convocatòria de vaga del dia divendres 12 d’agost, perquè fins que no estan les persones contractades, no desconvocarem la vaga. En el que va de l’estiu, no hi ha hagut cap contractació per part de l’empresa.

En la CGT no anem de broma: sabem que hi ha un procés de degradació de Correus, amb la complicitat i el silenci dels sindicats majoritaris. Però nosaltres seguim l’exemple de correus d’Algesires i de Madrid, perquè també sabem i es demostra que la lluita i l’acció dels treballadors pels seus propis interessos és una potent eina que tenim.

Correos és l’únic responsable de la situació de conflicte actual. Tornem a insistir que es compleixi la normativa postal en els paràmetres establerts en la Llei 43/2010, de 30 de desembre, que en el seu article 24 recull: “Els lliuraments es practicaran, almenys, tots els dies laborables, de dilluns a divendres, excepte en el cas de concórrer circumstàncies o condicions geogràfiques especials”.

Us convidem a tots i totes per a donar suport als companys i companyes en lluita de correus, aquest divendres 12 d’agost de 2016, davant l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt () ells 12.00h.

A Correus, volem més contractació i menys explotació!

 

CGT Vallès Oriental

Per a més informació, secció sindical CGT Correus
Àlvaro: 666 98 36 85