Introducció

Per a la difusió del catàleg digital de les publicacions anarcosindicalistes editades a Catalunya entre 1976-1979, s’ha utilitzat un gestor de continguts CMS WordPress, que permet la recerca de les publicacions per diversos àmbits:    Període,   localitat/comarca  i sector laboral.

També disposa d’un cercador que permet localitzar publicacions per qualsevol paraula del títol o subtítol. S’accedeix a la relació de números de la publicació seleccionada, amb un clic  sobre el títol

S’han seleccionat els arxius que tenen els fons documentals amb major nombre de publicacions, identificant-los a la columna dreta del catàleg amb una lletra i el logotip de l’entitat.

En cada publicació s’identifica el títol, el subtítol, el sindicat o Federació Local/Comarcal o Regional que l’edita, la localitat i la llengua d’edició.

Els números de cada publicació amb la data corresponen, tenen al seu costat les lletres que corresponen als arxius on es troba físicament la publicació.

Les publicacions digitalitzades en format pdf estan identificades pel color roig en les lletres A i F  que corresponen als fons documentals del Servei de Biblioteques de la UAB-CEDOC i de la Fundació Salvador Seguí de Barcelona.

Rafael Iniesta.

Barcelona, 15 de novembre de 2010

———————————————

Para la difusión del catálogo digital de las publicaciones anarcosindicalistas editadas en Cataluña entre 1976-1979, se ha utilizado un gestor de contenidos CMS WordPress, que permite la búsqueda de las publicaciones por diversos ámbitos:    Período,  localidad/comarca  y  sector laboral.

También dispone de un buscador que permite localizar publicaciones por cualquier palabra del título o subtítulo. Se accede a la relación de números de la publicación seleccionada, con un clic  sobre el título

Se han seleccionado los archivos que tienen los fondos documentales con mayor número de publicaciones, identificándolos en la columna derecha del catálogo con una letra y el logotipo de la entidad.

En cada publicación se identifica el título, el subtítulo, el sindicato o la Federación Local/Comarcal o Regional que la edita, la localidad y la lengua de edición.

Los números de cada publicación con la fecha correspondiente tienen al lado las letras que corresponden a los archivos donde se encuentran físicamente la publicación.

Las publicaciones digitalizadas en formato pdf están identificadas por el color rojo en las letras A y F  que se corresponden con los  fondos documentales del Servei de Biblioteques de la UAB-CEDOC y de la Fundació Salvador Seguí de Barcelona.

Rafael Iniesta.

Barcelona, 15 de noviembre de 2010