CNT-AIT GRUNDIG

Sección Sindical CNT – Grundig – [Barcelona] Cast. [1]       [VII-79]           A G 2          [IX-79]           A G 3          [XI-79]           A G 4          [XII-79]          G 5          [II/III-80]         C   E   G Es va publicar fins XI-80