LA COLMENA OBRERA

Órgano de la F.L. de Sindicatos [Federació Local de Badalona] CNT-AIT Badalona Cast. 1           V-76               A E   F …………… 2 época 2          VI-76               A E   F G                4 época 3          VII-76              A C   E   F G Órgano de la Federación Local de Sindicatos de Industria de Badalona 4          …

Continue reading ‘LA COLMENA OBRERA’ »