LUCHA OBRERA

Órgano de la Federación Comarcal de Montsiá y Baix Ebre. Revista libertaria Federación Comarcal de Montsiá y Baix Ebre. CNT-AIT Sant Carles de la Ràpita Cast. 1          [V-78]                      E 2          [VII/VIII-78]               E 3          [IX/X-78]                   E 4          [XI-78]                      E 5          [XII-78]                     E   F G