ADELANTE

Portavoz de la Sección sindical CNT de Editorial Brugera Sección sindical CNT de Editorial Brugera Barcelona Cast. 1          X-77            A   C   E 2          XI-77           C   E   G

HORA OBRERA

Butlletí d’informació i opinió dels treballadors de Gràfiques Roman SA Comité de empresa de CNT [Barcelona] Cat./cast. [1]      VII-77           A [2]    VIII/IX-77         A [3]      X-XI-77         A

TINTA NEGRA

Órgan del sindicat de premsa i arts gràfiques de Barcelona. CNT-AIT Barcelona Cat./Cast. 1          [X-76]               A C   E   F G 1b        [XI-76]              A C   E   G 2          [II-77]               A C   E   F G 3          [IV-77]             A C   E   F G Órgano de expresión del Sindicato de Prensa y Artes Gráficas de la Federación …

Continue reading ‘TINTA NEGRA’ »