Jul 272023
 

Som un sindicat de classe, anarcosindicalista, assembleari, autònom, autogestionari,

federalista de base, internacionalista i llibertari…

PERÒ QUÈ VOL DIR TOT AIXÒ?

La CGT som una associació de treballadors i treballadores organitzades per aconseguir un nou món just, on tothom sigui feliç i on no hagi desigualtats. Tanmateix no ens adormim a la parra i som plenament conscients que vivim un present ben poc encoratjador. Per aconseguir la nostra fita hem de lluitar i picar pedra dia a dia a l’empresa, per millors condicions de feina i més segures. Lluitem per un somni però ben ubicades a la realitat. De manera individual no ho aconseguirem pas. L’estratègia de transformació real és la unió col·lectiva de tots i totes les treballadores davant les empreses i els poders.

Som un sindicat de classe que lluita en el dia a dia a les empreses per millorar les condicions laborals i socials immediates de la classe obrera, però fent-ho simultàniament per aconseguir un món just, sense oprimits ni oprimides: la revolució social.

Som Anarcosindicalistes perquè ens organitzem a partir de les decisions dels i les treballadores organitzades en assemblees per transformar el món partint del treball (com aconseguim el recursos per subsistir, en mans de qui estan, com es reparteix la riquesa), que és el germen de totes les desigualtats a la vida i allò que ens uneix tant per millorar les condicions del dia a dia com per organitzar el futur.

Som assemblearis perquè totes les decisions que prenem parteixen de les assemblees que formen els i les treballadores dels sindicats, de manera sobirana.

Som autònoms perquè no depenem de cap poder ni partit polític (si la teva intenció és vulnerar la nostra autonomia, millor no vinguis).

Som autogestionaris perquè per mantenir la nostra autonomia ens financem estructuralment mitjançant les quotes dels i les afiliades. També perquè sempre que ens és possible impulsem el cooperativisme i acompanyem els nostres companys i companyes en la construcció de cooperatives de producció, distribució i consum com a estratègia d’emancipació dels i les treballadores del jou capitalista.

Som Federalistes de Base perquè les assemblees dels nostres sindicats són totalment sobiranes en els seus àmbits d’actuació i territoris, i es coordinen entre elles mitjançant el Pacte Federal (els principis bàsics de l’anarcosindicalisme) essent sempre la base de la presa de decisions les assemblees dels sindicats.

Som internacionalistes perquè els Estats-nació com a centres de poder identitari excloent i la propietat privada dels recursos són fonaments que utilitzen els empresaris i polítics per dividir la classe obrera del món i perpetuar els règims d’explotació. Per tant, tenim identitats socioculturals diferents, però aquesta per nosaltres no és cap barrera per agermanar-nos amb la resta de treballadores i treballadors del món. Més aviat són un enriquiment per unir forces en la lluita comuna dels treballadors i treballadores de tots els pobles del món contra els Estats i les patronals.

Som llibertaris perquè com a horitzó de les lluites diàries tenim l’emancipació dels i les treballadores en societats comunistes llibertàries.

I ARA CONCRETEM COM FUNCIONEM EN LA PRÀCTICA?

Quan arribis al sindicat per afiliar-te probablement t’atendrà un company o companya que està realitzant una permanència al local de manera voluntària (militant, en diem nosaltres).

Probablement t’afiliarà al Sindicat d’Activitats Diverses, que és on tenim companys i companyes de tots els sectors amb els quals podràs compartir experiències i enriquir-te molt.

El sindicat, coordinat per uns companys i companyes que anomenem Secretariat Permanent però que no tenen funcions executives, s’organitza en assemblees. Les assemblees són el màxim òrgan decisori del sindicat. És important que col·laborem a desenvolupar els acords que s’hi prenen perquè siguin possibles.

Dins del sindicat ens organitzem en Seccions Sindicals als nostres centres de treball, que no són més que els i les afiliades de la CGT a l’empresa on treballem. Aquestes tenen la mateixa estructura assembleària que el sindicat. Es coordinen amb la resta del sindicat per assessorar-se i ajudar-se (en diem solidaritat i ajuda mútua. Formen part de la nostra identitat com a sindicat de classe).

Les seccions sindicals del mateix Ram (ex. Neteja, metall…) a diferents empreses es poden coordinar mitjançant el Nucli del Ram.

La idea no és que t’afiliïs i paguis una quota per assessorar-te, com si fóssim una gestoria, sinó que naturalitzis passar pel local, intercanviar impressions amb la resta de companyes, organitzar actes, fer xarxa i comunitat: quan més fort és el vincle amb la resta de companyes, major és la teva, la nostra fortalesa i millor funciona la solidaritat.

Quan hi ha moltes persones persones afiliades del teu Ram Sectorial laboral (comerç, neteja, alimentació, metall, químiques, fusta, ensenyament…) constituireu un nou Sindicat del RAM concret per facilitar l’organització (no es poden fer assemblees de 3000 persones al sindicat d’activitats diverses). Aquest sindicat de ram funcionarà de manera autònoma i assembleària, complint també els acords generals i el pacte federal de l’organització.

I ara reprenem allò del Federalisme de base:

Si en una localitat hi ha tres sindicats de diferents rams que lluiten des del seu sector, com es coordinen? Doncs creant la Federació Local, que no és més que un ens de coordinació entre aquestes tres sindicats, i formada per persones que hi pertanyen. També serà l’ens de coordinació amb els sindicats de territoris més amplis.

A mesura que ens expandim territorialment la Federació Comarcal coordinarà les diferents Federacions Locals… i així fins a la Confederació Catalana i la CGT peninsular.

Però tots aquests ens federats no tenen sobirania executiva, sinó de desplegament d’acords. I els únics ens que poden prendre ACORDS són les assemblees dels sindicats, i aquests reunits directament en PLENS i CONGRESSOS, on si que són representats directament.

PER QUALSEVOL COSA MÉS, VINE AL LOCAL DEL SINDICAT

I T’HO RESOLEM AMB UN SOMRIURE.

SALUT I EMANCIPACIÓ SOCIAL!

DÍPTIC QUÈ ÉS LA CGT AL VALLÈS? (català)

DÍPTICO ¿QUÉ ES LA CGT EN EL VALLÈS? (castellano)