Oct 212022
 

– Igualment que amb el «Pla Bolonya» a les universitats s’ha obert un gran ventall de branques
a estudiar, però amb la trampa d’una manca d’oferta universal en centres públics i un augment
descomunal de les quotes de matriculació: UN NEGOCI RODÓ PELS FONS VOLTORS ESPECULADORS.

– La REALITAT és que els docents animem, orientem i impulsem els joves vers el seu millor
futur en finalitzar l’etapa de l’ESO:
• Però [i la Generalitat n’és la culpable conscient] és que no hi ha una Oferta Públia
Universal de cicles de FP. Casualment de privats, Sí. (subvencionats per la Generalitat).
◦ ELS PREUS:
▪ Centre Públic: Uns 230 € l’any.
▪ Centre Privat (subvencionat): Uns 230 € al mes.
[EVIDENTMENT NO ÉS CASUALITAT I ELS AMIGUISMES SÓN
A L’ORDRE DEL DIA ENTRE ELS POLÍTICS I EMPRESARIS CATALANS]

– De cop i volta, just després de l’alegria de la graduació en l’ESO les famílies il·lusionades es
troben el cop a la cara: No en sabien res, no les havien informat. Com pot ser aquesta
injustícia? Queden aïllades en situacions individuals, abandonades a la seva sort : en
situacions de precarietat econòmica familiar el dilema és prou transcendental.
NO ÉS CASUALITAT SINÓ UN NEGOCI DELS POLÍTICS
PER BENEFICIAR ELS SEUA AMICS EMPRESARIS:
L’oferta a la FP privada (subvencionada) de Sant Paganini és immensa!

– Sobre la «tan lloada» FP DUAL:
• Simplement substitueix hores de formació i adquisició de coneixements tècnics
estructurals indispensable per desenvolupar un ofici amb autonomia en «pràctiques en
empreses», amb l’esquer de ser simbòlicament remunerades:
◦ No són pocs els casos en que empreses validen com a equivalent de la formació
qualitativa que abans feien professionals docents activitats habituals de les
«pràctiques» com escombrar o fer fotocòpies. No són tots els casos però sí una
majoria, i amb tota la impunitat.
TOTA UNA «FORMACIÓ» PER INNOVAR RECUPERANT L’ARCAIC «APRENENT»
D’ÈPOQUES QUE PENSÀVEM HAVER SUPERAT DEFINITIVAMENT.

– SOLUCIONS:
• Que la Generalitat retiri les subvencions amb els nostres impostos a centres privats, que
busquen fer negoci i no un bon servei als nostres joves.
• Que la Generalitat aposti per una FP Pública i de Qualitat dotant els centres educatius
de recursos reals i deixi estar les promeses volàtils que menystenen els joves generació
rere generació.
• Que la generalitat estableixi, seguint el consell i l’assessorament dels docents, els criteris
i mecanismes perquè l’activitat de pràctiques en empresa sigui realment complementària
i enriquidora de la formació qualitativa desenvolupada per aquesta.

Sorry, the comment form is closed at this time.