LA COLMENA OBRERA

Órgano de la F.L. de Sindicatos

[Federació Local de Badalona]

CNT-AIT

Badalona

Cast.

1           V-76               A E   F …………… 2 época

2          VI-76               A E   F G                4 época

3          VII-76              A C   E   F G

Órgano de la Federación Local de Sindicatos de Industria de Badalona

4          VIII-76             A C   E   F G

5          IX-76               A C   E   F G

7          VI-77               A E   F G

8          IX-77               A C   E   F G

9          X/XI-77            A C   E   F G

10        VIII-78             A C   E   F G