BARCELONA LIBERTARIA

Diari editat per la CNT

Jornades Llibertàries

Barcelona

Cat./cast

1        23-VII-77        A   B   C   D   E   G

2        24-VII-77        B   D   E

3        25-VII-77        A   B   C   D   E