PROTESTO

Butlletí del col·lectiu de CNT

Col·lectiu de CNT de Banca Catalana

Barcelona

Cat./Cast.

0          [78]                C   E   G

0          V-78               C   E   G