CATALUNYA

Òrgan regional de la Confederació Nacional del Treball

CNT-AIT

Barcelona

1          15-III-78           A D   E   G        Any I – 4 època

2          15-IV-78          A E   G

3          15-V-78           E

[passa a ser suplement de Solidaridad Obrera]

4          15-VI-78           E   G

5          15-VII-78          E   G

6          15-VIII-78          E   G

7          15-IX-78            E   G

s/n       5-III-79               E   G

9          15-III-79             E   G

10        20-IV-79            E   G

11        1-V-79               E   G

12        1-VI-79              E   G

13        15-VI-79            E   G

s/n       VII-79                 E   G

15        15-VII-79            E   G

16        1-VIII-79             E   G

17        1-IX-79               E   G

18        15-IX-79             E   G

19        1-X-79                E   G

20        15-X-79              E   G

21        1-XI-79                E   G

22        15-XI-79              E   G

23        1-XII-79               E   G

24        15-XII-79             E   G

25        1-I-80                  E   G

26        15-I-80                E   G

[Continua l’edició fins VI-81]