Feb 252016
 

Concentració Diumenge 28 de Febrer de 2016 a les 11:30h, Plaça Joan Matons de Santa María de Martorelles.

«IGNOMINIA»
La masia de Can Girona i els seus terrenys són propietat de l’Ajuntament de Barcelona i es troben situats al municipi de Santa Maria de Martorelles. Des de 2013 la finca està integrada en l’espai PEIN (Pla Espais Interès Natural) a la vegada que es troba protegida per normativa europea Natura 2000. El POUM (Pla Ordenació Urbanístic Municipal) de Santa Maria de Martorelles protegeix els espais PEIN i els considera Sòl No Urbanitzable 10a Zona: ÀREES D’INTERÈS NATURAL. En tot cas sempre s’aplicarà la llei que més protecció ofereixi segons l’art. 164 de l’esmentat POUM.

La Diputació de Barcelona va posar en coneixement dels Ajuntaments de Barcelona i Santa Maria de Martorelles a l’abril de 2014 la seva intenció de dur a terme el Pla d’actuacions per al manteniment d’hàbitats oberts (P-242) consistent en tres zones afectades per rompudes (GIR1, GIR4, GIR5), unes altres tres per recuperació de conreus (GIR3, GIR6 i GIR7) i dues més per neteges forestals per prevenció d’incendis (GIR2a i GIR2b). Els treballs havien de començar al setembre d’aquell mateix any.

El dia 8 d’agost de 2014 la Diputació de Barcelona demana al Municipi si el Pla és compatible amb la normativa vigent donant-li un termini de 10 dies per contestar o bé es continuaria amb la tramitació de l’expedient. L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles va contestar la petició i va donar permís explícit a les desforestacions il·legals incomplint, d’aquesta manera, amb les normatives municipals.

La Diputació de Barcelona va talar una superfície major de la marcada en els mapes, talant completament 2.557m2 de bosc protegit i, posteriorment, s’ha desforestat sense cap mirament el torrent de Can Girona. L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles encara no ha denunciat els fets ni demanat responsabilitats. L’Associació Comissió de Seguiment Salvem Can Girona, però, sí que ha denunciat els fets al Jutjat de Guàrdia. Tan mateix, la llei de la transparència no ha arribat a aquest municipi on l’ocultació de documents és ofensivament descarada, i l’Ajuntament oculta sistemàticament documents requerits judicialment.

Les tales han estat subvencionades per Obra Social “La Caixa” i les tones de llenya i pellet que n’han extret s’han evaporat. L’empresa executora de les rompudes “Ambientalia” va estar triada sense concurs públic i les neteges forestals les ha realitzat una empresa subcontractada per aquesta. Cap d’elles és del municipi ni els beneficis han repercutit en les arques municipals. El camió amb remolc baixava pel mig de Martorelles carregat amb enormes troncs que en cap cas eren pins ni acàcies cóm ens volen fer creure.

No anaven a fer un aparcament?

Aquí entra en escena el PEU (Pla Especial Urbanístic) que presenta l’Ajuntament de Barcelona a Santa Maria de Martorelles el dia 10 de Novembre de 2014 i conté tots el Plans urbanístics i d’activitats que afecten Can Girona. L’alcalde sabia des del 12 de desembre de 2014 que no es pot construir l’aparcament en zona inclosa en el PEIN. Tot i les evidents il·legalitats de les quals l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles tenia coneixement, va aprovar provisionalment el PEU el dia 15 de desembre de 2014 (Decret 237). El PEU no està aprovat definitivament i per tant no haurien d’haver-se realitzat els treballs de l’estable ni els de recuperació de conreus.

Què passa amb la masia?

El concurs obert de Can Girona va ser un frau. Entre els requeriments imprescindibles es demanava la restauració total de la masia en el termini de 5 anys a càrrec de l’arrendatari. Semblava que era concurs obert però quan vàrem trucar dins de termini per preguntar feien desistir perquè ja estava tot repartit. El PEU proposat actualment ascendeix a més de 5 milions d’euros que paga l’Ajuntament de Barcelona per posteriorment atorgar la concessió d’usos i activitats a tres associacions: Intress, Suara i Plataforma Educativa. Aquest Pla preveu derruir la part Est de la masia i construir tres pisos a les cares Est i Nord. També preveu aixecar la teulada i augmentar l’altura de la resta de la masia. Tot i les il·legalitats que això i altres punts del Pla Especial Urbanístic suposen, hi ha quelcom que no es valora: l’activitat d’acampada, granja i casa de colònies. En el PEU, les habitacions passen a ser familiars per a turisme rural i la zona d’acampada es redueix a una ridícula superfície per a 20 tendes apilades sota el sol. Desapareix la granja i els boscos que dibuixen en els mapes ja no existeixen. L’alcalde de Santa Maria de Martorelles i el seu equip de govern continuen defensant a dia d’avui tots els Plans de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació, encobrint informació i obviant les lleis municipals.

Fa quatre mesos que Salvem Can Girona va sol·licitar una reunió amb l’Ajuntament de Barcelona i encara estem esperant que trobin segons diuen la “millor manera d’atendre la nostre petició” i fa dos mesos que l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles es va comprometre a una reunió amb nosaltres. També ho va fer el Ple municipal el dia 19 de gener davant la gent del poble. Encara estem esperant.

TOT FA PENSAR DONCS EN UNA CLARA CONNIVÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MARTORELLES EN L’INSULTANT MENSPREU A LA LEGALITAT VIGENT QUE S’ESTÀ COMETENT. AVIAT SABREM EL PERQUÈ.

Fuente Salvem Can Girona

Sorry, the comment form is closed at this time.