BOLETIN DE LIBRE EXPRESIÓN

Trabajadores de Banco Vitalicio Sección Sindical BVE-CNT Madrid-Barcelona Cast. 2          XI-79                 F 3          XII-79                F 4          I-80                   F 5          II-80                  F [Continua l’edició fins IV-82]

BOLETIN SINDICATO DE ENSEÑANZA CNT

Sindicato de Enseñanza CNT Barcelona Cat./cast. s/n esp   XII-77                 F s/n esp   II-78                   E   G s/n       III-78                     G 1             78                      D 2          [IV-78]                   C   F 3          [VII-78]                  C   F