LIBERTAD

Boletín de libre expresión y comunicación de los trabajadores Sección Sindical de BHA – CNT [Madrid – Barcelona] Cast. 0         [VI-78]       A 1          VIII-78       A 2          IX-78         A 3           X-78         A 4          XI-78         A Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro y Financieras Madrid 5          I-79           A 6        II/III-79         A 7        VII-79   …

Continue reading ‘LIBERTAD’ »

LLIBERTAT

Butlletí d’informació Colectivo CNT de BIC (Banco Industrial de Crédito) Barcelona Cast. 0          [VII-77]               E 1          [VIII-77]              C   E   G 2          [77]                    E 4          [77]                    E 5          [XII-77]               E

PROTESTO

Butlletí del col·lectiu de CNT Col·lectiu de CNT de Banca Catalana Barcelona Cat./Cast. 0          [78]                C   E   G 0          V-78               C   E   G