LIBERTAD

Boletín de libre expresión y comunicación de los trabajadores

Sección Sindical de BHA – CNT

[Madrid – Barcelona]

Cast.

0         [VI-78]       A

1          VIII-78       A

2          IX-78         A

3           X-78         A

4          XI-78         A

Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro y Financieras

Madrid

5          I-79           A

6        II/III-79         A

7        VII-79          A

8       [VIII-79]        A

9         IX-79          A

10        I-80           A

Continua l’edició fins V-86