EINA

Col·lectiu Acció Directa

Reus

Cat./cast.

s/n       X-77            A G

s/n       XII-77           A F G

[CNT – Col·lectius d’Acció Directa]

s/n       I/II-78           A F G

s/n esp   II-78          A F G

s/n       [III-78]          A G

[Revista de crítica i alternatives llibertàries]

s/n       [IV-78]         A F G

s/n       [V-78]          A G

[Editada per la CNT de Reus i grups anarquistes]

s/n       IX-78            A G

s/n       X-78            E

Revista de crítica llibertària

s/n       XI-78            A

s/n       XII-78           F

s/n       [I-79]            A

s/n       [III-79]          A E

Butlletí d’informació i crítica llibertària

s/n       [III-80]          A