TEXTOS DE FORMACIÓN LIBERTARIA / TEXTOS DE FORMACIÓ LLIBERTÀRIA

Secretaría de Formación y Cultura de la Confederación Nacional del Trabajo de Catalunya

Barcelona

Cast.          1          IV-77           A B   C   D   E   G

Cat.            1          IV-77           A F G

Cast.          2          VIII-77         A B   C   E   F G

Cat.            2          VIII-77         A E   G