TINTA NEGRA

Órgan del sindicat de premsa i arts gràfiques de Barcelona.

CNT-AIT

Barcelona

Cat./Cast.

1          [X-76]               A C   E   F G

1b        [XI-76]              A C   E   G

2          [II-77]               A C   E   F G

3          [IV-77]             A C   E   F G

Órgano de expresión del Sindicato de Prensa y Artes Gráficas de la Federación Local de Barcelona  CNT-AIT

4          [VII-77]            C   E   F G

Órgano de expresión del Sindicato de Información y Artes Gráficas de Barcelona

5          IX-77]              A C   E   F G

Sindicat d’Informació i Arts Gràfiques

6 esp conv  XII-77      C   E   F G

s/n esp      I-78           C   E   G

7            II-78              A   C   E   F G

8            V-78             C   E   F G

s/n esp   [V-78]           E   G

9          VI-78              C   E   F G

10        VIII-78             C   E  F G

11           X-78            C   E   F G

12        XI/XII-78          C   E  F G

13         III-79              C   E   F G

14        IV-79              C   E   G

Sindicato de Información y Artes Gráficas

15        VII-79             C   E   F G

16        VIII-79            C   E   F G

17        V-80              C   E   F   G

[Continua l’edició fins VII-95]