HORA OBRERA

Butlletí d’informació i opinió dels treballadors de Gràfiques Roman SA

Comité de empresa de CNT

[Barcelona]

Cat./cast.

[1]      VII-77           A

[2]    VIII/IX-77         A

[3]      X-XI-77         A