HOJA INFORMATIVA CNT-AIT

Federación Local de Sindicatos de Barcelona

Barcelona

Cast.

s/n          s/d                 A

1          4-XII-78            A   B   C   E   G

2          18-XII-78          A   B   C   E   G

3          4-I-79               A   B   C   E   F G

4          II-79                 B   C   E   G

5          III-79                B   C   E   F G

6          1-V-79             B   C   E   G

7          IX-79               A

8          I-80                 A   B   C   E   G

[Continua l’edició fins XI-80]