BUTLLETÍ OBERT D’EXPRESSIÓ

Revista del Sindicat de Treballadors de l´Administració Pública

CNT-AIT

Barcelona

Cat./cast.

1          XII-77             A B   E

2          III-78              A B   C   E

3       VIII/IX-78           A B   C   E   G