Reclamació del retorn de l’IRPF de la prestació per maternitat

Reclamació del retorn de l’IRPF de la prestació per maternitatLa maternitat està exempta de l’IRPF

L’Agència Tributària ha vingut defensant que la prestació durant el permís de maternitat havia de tributar en l’IRPF com a rendiment del treball. El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques» i obre la porta a la possibilitat de reclamar la devolució d’aquests diners deixats de percebre.

El termini per modificar la declaració de la renda és de quatre anys pel que les interessades poden reclamar els diners tributat des de l’any 2014 en endavant. És a dir, que per al període de 2014, el termini acabarà al 31 de desembre de 2018.

Per sol·licitar la recuperació del que s’ha pagat cal fer-ho directament a l’Agència Tributària o bé personalment o a través del seu web.

Personalment hauràs de presentar un escrit de sol·licitud de rectificació de l’autoliquidació i devolució d’ingressos indeguts de l’exercici en què es va percebre la prestació. Us adjuntem un model de sol·licitud per a què pugueu iniciar aquesta reclamació. Aquest escrit haurà d’anar per duplicat (un per a tu amb la data de recepció i segellat) i juntament amb una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l’exercici a reclamar.

També podeu sol·licitar-ho a través del servei en línia, en aquest enllaç, on podeu seleccionar modificar la declaració de l’exercici corresponent des de l’opció de «Presentació per Renda WEB de rectificacions d’autoliquidacions de Renda» seguint els passos de presentació fins a obtenir el resguard (Model 100 ).

Dimarts 9 d’octubre de 2018

CGT Ensenyament
Reclamació del retorn de l’IRPF de la prestació per maternitat

CGT UOC
http://cgtcatalunya.cat/uoc/

Esta entrada fue publicada en Economia, Social. Guarda el enlace permanente.