SOLIDARIDAD OBRERA

Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña.  Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de España

Barcelona

Cast.

1             V/76               A B   C   E   G                  3 época

2          VI-VII/76            A B   C   E   G

3           VIII/76              A B   C   E   G

4             X/76               A B   C   E   G

5 esp.  XI-76                 A B   C   E   G

6           XI-76                A B   C   E   G

7          XII-76                A B   C   E   G

8            I/77                 A B    C   E   G

8 supl.    I/77                A B   C   E  G

9           II-77                 A B   C   E   G

10        III-77                  A B   C   E   G

11        IV-77                 A B   C   E   G

12        V/77                  A B   C   G

13        V/77                  A B   C   E   G

14        VI/77                 A C   E   G

15        VII-VIII/77          A C   E   G

16        30-XI-77            A C   E   G

17          I-78                 A   C   E   G

18          II-78                 A   C   G

19         III-78                 A   C   G

20        1-VI-78              A   C   E   G

21        15-VI-78            A   C   E   G

22        5-VII-78             A   C   E   G

23        15-VII-78           A   C   E   G

24        20-VII-78           A   C   E   G

25        5-VIII-78            A   C   E   G

26        20-VIII-78          A   C   E   G

27        7-IX-78              A   C   E   G

28        20-X-78             A   C   E   G

29        5-X-78               A   C   E   G

30        20-X-78             A  C   E   G

31        5-XI-78              A   C   E   G

32        20-XI-78            A   C   E   G

33        5-XII-78             A   C   E   G

34        20-XII-78           A   C   E   G

35        5-I-79                A   C   E   G

36        20-I-79               A   C   E   G

37        5-II-79                A   C   E   G

38        20-II-79              A   C   E   G

39        5-III-79               A   C   E   G

40        15-III-79             A   C   E   G

41        5-IV-79              A   C   E   G

42        20-IV-79             A   C   E   G

43        1Q-V-79             A   C   E   G

44        2Q-V-79             A   C   E   G

45        1Q-VI-79            A   C   E   G

46        1Q-VII-79           A   C   E   G

47        2Q-VII-79           A   C   E   G

48        2Q-VIII-79          A   C   E   G

49        1Q-IX-79             A   C   E   G

50        2Q-IX-79             A   C   E   G

51        1Q-X-79              A   C   E   G

52        2Q-X-79              A   C   E   G

53        1Q-XI-79              A   C   E   G

54        2Q-XI-79              A   C   E   G

55        1Q-XII-79             A   C   E   G

56        2Q-XII-79             A   C   E   G

57         XII-79                  A   C   E   G

58          I-80                    A   C   E   G

[Continua l’edició com a CNT-AIT fins XII-94. A partir de 1995 la publicació té dos editors diferents: CNT de Catalunya i la CNT-AIT]