FLUIDO

Sindicato de Agua, Gas y Electricidad

CNT-AIT

Cast.

1          II-77                 B   E   G

2          IV-77                E

3          VI-77                E

Sindicat Aigua Gas Electricitat

CNT-AIT

Cast.

7          [IV-78]              A E   G

8          [78]                  G

9          [X-78]              A

10        [XI-78]              A E

11        [XII-78]              E

12        [IV-80]             A E   G

[continua l’edició fins gener 81]