CONSTRUCCIÓN

Federación Local de Barcelona

Sindicato de la Construcción

CNT

[Continuació del Boletín de la Construcción de la CNT]

Barcelona

Cast.

2          1Q-III-77          A C   E   G

3          2Q-III-77          A C   E   G

4          V-77                A C   E   F G

5          VI-77                A C   E   G

6          VII-77               A C   E   G

7          VIII/IX-77          A C   E   F G

Órgano del Sindicato del Ramo  CNT-AIT

8             X-77              A E   G                  2 época

9          XI/XII-77           A E   F G

extra    XII-77               E   G

Órgano del Sindicato del Ramo  CNT-AIT

Sindicato Único de Construcción de CNT

10        I-78                  A E   F G

extra  [II-78]                  A F

11        II-78                  A E   F G

12        III-78                 A E   F G

13        IV/V-78             A B   C   E   F G

extra      V-78                E   F G

extra     VI-78                A

14        VI/VII-78            A E   F G

15        IX-78                 A B   C   E   F G

extra    X-78                  A B   C   E   F G

16        X/XI-78              A B   C   E   F G

17        XII-78                A B   C   E   F G

18        I/II-79                A B   C   E   F G

19        II/III-79               E

20        III/IV-79             A B   C   E   F G

21        V/VI-79             A C   E   F G

22        VII/VIII-79          A B   C   E   F G

extra     XI-79                B   C   E   F G

23        I/II-80                A B   C   E   G

[Continua l’edició fins II-83]