Denúncia i requeriment urgent d’Inspecció de Treball a la UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

CGT UAB

 En virtut de la denúncia presentada el dia 11 de juny de 2013 per la secció sindical de CGT a la UAB (i que podeu consultar aquí) per alteració i distorsió en l’ús de la figura contractual del professorat visitant, Inspecció de Treball ha formulat el requeriment que trobareu aquí a la Universitat Autònoma de Barcelona

En ell es demana que la Universitat faciliti al Comitè d’empresa del PDI amb la màxima celeritat, un seguit d’informació sobre contractes i altres aspectes de la plantilla que reiteradament els i les representants dels treballadors havíem estat sol·licitant sense èxit. Entre aquesta informació hi ha la previsió d’altes i baixes, de nous contractes, de canvi en la distribució de places, etc. Actualment estem a l’espera que sigui transmesa tant al Comitè d’empresa del PDI com a la JPDI.

Mentre, ni els sindicats ni els òrgans unitaris de representació laboral del PDI tenim cap informació sobre l’actual procés de redistribució de places que està duent a terme l’Equip de Govern en funció de l’aplicació unilateral del Model de Dedicació Docent i del Model de Plantilles dels Departaments. Davant la sospita que aquest procés pugui comportar l’amortització de places i la no renovació de contractes del PDI laboral, demanem tant als caps de Departament com a les persones potencialment afectades que posin en coneixement del Comitè d’empresa i, si es vol, també d’aquesta secció sindical situacions d’aquest tipus.

No podem córrer el perill que sota l’aplicació d’una nova normativa, complexa, opaca, que no ha estat acordada amb els representants dels treballadors i que des de molts departaments es pateix com una imposició, s’apliqui una nova retallada al professorat universitari. Retallada que, com ja ve sent habitual, afecta especialment a la renovació generacional del professorat.

Sobre la base d’aquesta informació, la que recollim i la que esperem rebre del Rectorat, òrgans unitaris, sindicats i el conjunt del professorat haurem de plantejar conjuntament en breu quines accions emprenem.

Secció sindical de la CGT a la UAB
(http://cgtuab.wordpress.com/)

Bellaterra, 4 d’abril de 2014

Esta entrada fue publicada en CGT, Educació, Normativa laboral, Sindical, Universitats. Guarda el enlace permanente.