CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Perquè el dret no s’aturi a les portes dels Centres d’Internament d’Estrangers

Dimarts, 25 agost, 2009

"Som un grup de professionals del Dret penal, integrat per professors d'Universitat, jutges, fiscals i advocats (Grup Immigració i Sistema penal) que volem cridar la vostra atenció i demanar la vostra ajuda en relació amb un dels aspectes més greus del Projecte de Reforma de la Llei d'Estrangeria: el relacionat amb l'internament d'estrangers. "

Volem impedir que aquestes mesures prosperin. Tanmateix, no ho tenim gens fàcil, entre altres raons perquè el Govern ha habilitat els mesos de juliol i agost per a la tramitació del projecte amb caràcter urgent i perquè en plenes vacances resulta molt més difícil que la nostra veu trobi el necessari eco.

Per tot això ens vindria molt bé el teu valuós suport, individual però, també i sobretot, COM A ASSOCIACIÓ O ORGANITZACIÓ a què pertanys. Si ho consideres procedent pots recolzar la campanya que hem denominat "Perquè el Dret no es detingui a les portes dels CIE":

MANIFEST

PERQUÈ EL DRET NO ES DETINGUI A LES PORTES DELS CIE

Les persones, organitzacions i col·lectius a baix signants volem manifestar públicament la nostra gran preocupació per les condicions jurídiques i materials en les quals es desenvolupa l'internament d'estrangers que preveu la Llei d'Estrangeria. Segons aquesta, un immigrant, simplement per la seva situació administrativa irregular, pot ser privat de llibertat fins quaranta dies en un Centre d'Internament per a Estrangers (CIE), mentre es tramita un procediment administratiu susceptible de concloure amb la sanció d'expulsió. Durant aquest temps és custodiat per la policia, sense que es garanteixi un autèntic control judicial, ni estigui prou regulat el règim i funcionament d'aquests centres. A l'opacitat d'aquests llocs se sumen l'amuntegament, les deficients condicions materials i l'especial vulnerabilitat de les persones allà tancades. Per aquestes i altres raons, la situació de els CIÏ ha estat objecte de dures denúncies per institucions i organitzacions nacionals i internacionals de solvència acreditada.

El Projecte de Llei de Reforma de la Llei d'Estrangeria presentat pel Govern, lluny de corregir-la, suposaria un substancial agreujament de la situació descrita. D'acord amb el Projecte, l'internament podrà prolongar-se fins seixanta dies, podent suspendre's el seu còmput quan s'interposa habeas corpus o se sol·licita l'asil. L'ampliació del termini d'internament suposarà un empitjorament de les condicions de els CIE, sense que sigui previsible un increment rellevant del nombre d'expulsions que justifiquin el gran cost econòmic de la mesura i el deteriorament dels drets fonamentals de les persones migrants. Per la seva part, la possibilitat d'ampliar-ne encara més el termini en els supòsits d'habeas corpus i sol·licitud d'asil, a més del seu negatiu missatge en el sentit de penalitzar l'exercici de drets fonamentals, resulta jurídicament inviable per contradir la Directiva de retorn.

Per les raons exposades, sol·licitem tots aquells que intervindran en l'actual procés de reforma de la Llei d'Estrangeria:

PRIMER. Que s'oposin fermament a l'ampliació del termini d'internament i a la possibilitat de suspendre el seu còmput.

SEGON. Que aprofitin l'ocasió per millorar les condicions jurídiques de l'internament. Entre altres mesures, resulta imprescindible garantir un autèntic i efectiu control judicial d'aquesta privació de llibertat i completar la normativa sobre règim i funcionament de els CIE.

TERCER. Que reconsiderin la legitimitat de privar de llibertat una persona a fi d'assegurar l'execució d'una eventual sanció administrativa.

Si ho desitges, pots adherir-te a aquest manifest, enviant un email amb el teu nom, DNI i professió o les dades de la teva organització o col·lectiu a cie@inmigrapenal.com

Més informació al web: www.inmigrapenal.com

Attached documents