CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

28 d’abril : Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

Divendres, 24 abril, 2015

La Llei de Mútues Patronals, aquest arma de destrucció massiva de la salut de les persones treballadores, ja és un fet des del 1 de gener de 2015. El Govern del PP, enemic número ú dels drets dels treballadors i treballadores, torna a mostrar el més absolut menyspreu cap a un dels drets essencials de la vida: la salut, en aquest cas la salut laboral, la qual es converteix en un article de luxe i per tant, privatiu de les classes altes i poderoses (empresaris, polítics, executius, directius).

La Llei es constitueix sobre tres principis, absolutament oposats al principi de garantir sempre la salut i aquests són:

Primer: Conceben a les persones treballadores malaltes pel fet de treballar, com autèntics delinqüents, els quals són sempre presumiblement sospitosos de cometre frau, intentant escaquearse de la seva obligació de treballar. Per tant i basat en aquesta concepció, la Mútues Patronals es converteixen en gestores de totes les baixes, bé per accidents de treball i/o malaltia professional, bé per Incapacitats Temporals per contingències comunes. La seva missió vigilar i castigar.

Segon: El sistema públic de salut, els i les professionals de la medicina, que accedeixen al treball per concurs públic on es valora els seus mèrits i la seva capacitat, es veu qüestionat professional i mèdicament, deixant en mans del mercat privat (medicina privada) la capacitat per a determinar si una persona treballadora es troba malalta o no i, aquí, els criteris del mercat (rendibilitat, productivitat) prevaldran sobre la realitat de la salut.

Totes les Empreses vénen obligades a contractar els serveis d’una Mútua, havent d’ingressar un percentatge del salari de cada persona treballadora a la Tresoreria de la Seguretat Social. Per tant si bé les aportacions les realitza l’Empresa, no oblidem que són rendes del treball dels i les assalariats i assalariades. Quan ens “accidenten”, quan ens causen una malaltia professional” els patrons, la Mútua té l’obligació de córrer amb les despeses del nostre restabliment i, en conseqüència, com més escurcin el període de recuperació, com més disminueixin el temps de la baixa, quants menys recursos hàgin d’utilitzar (proves, consultes, teràpies, etc.), quantes menys morts per malalties professionals existeixin, més benefici per a la Mútua. Què té a veure això amb la garantia de la salut? Res, absolutament Res.

Tercer: La privatització de la salut laboral, es deixa en mans dels gegants de capital risc (fons voltors), els quals copen el mercat de les societats de prevenció. Gegants sanitaris com IDC Salut, anteriorment anomenat Capio, està controlat pel fons de capital risc CVC, arribant a copar més del 30% de tot el mercat “de la prevenció”, amb una facturació propera als 300 milions d’euros, més de 154.000 empreses clients i controlant i vigilant la “salut” de 4,5 milions de treballadores i treballadors.

CGT s’oposa i s’oposarà en el carrer i en tota la xarxa sanitària a aquesta “llei de mútues de destrucció massiva de la salut dels treballadors i treballadores” i lluita i lluitarà per un SISTEMA DE SALUT PÚBLIC, UNIVERSAL I SUFICIENT per a tots i totes.

SP Comitè Confederal CGT

http://www.cgt.org.es/28-abril-dia-mundial-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

Més informació:

- TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA

- PÀGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA


Més informació:

- TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA