CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

28 d’Abril: La salut laboral, social i ambiental és un dret de tots els éssers humans

Dissabte, 23 abril, 2011

28_abril_2011_web

La defensa de la salut de les i els treballadors és prioritària per a la CGT. Una primera aproximació a les dades existents sobre sinistralitat laboral i malalties professionals durant el 2010, reflecteixen una tendència descendent en relació a 2009.


No obstant això, hi ha altres indicadors que mereixen ser tinguts en compte, per comprendre millor els efectes negatius de la crisi:

Els accidents laborals sense baixa augmenten , el que sembla ser un indicador que la conjuntura del mercat laboral està fent que les i els treballadors vagin a la seva feina en condicions de salut deficients.

També és molt destacable com els accidents laborals es concentren en les i els treballadors de més edat, el que no augura res de bo en relació al retard de l'edat de jubilació que se'ns ve a sobre.

Per el sistema capitalista , la salut de les i els treballadors no és un element important que hagi anteposar a l'obtenció de beneficis. En el capitalisme, el model energètic es troba controlat per unes poques transnacionals, que alimenten un model productiu basat en l'explotació il limitada dels recursos humans i materials i que, al seu torn, difon un model de consum que obliga a exhaurir uns recursos energètics naturals per sobre dels que el planeta pot regenerar.

El petroli com a font d'energia principal del capitalisme global és el responsable directe del canvi climàtic i de bona part dels conflictes armats que es lliuren al planeta. L'energia nuclear com a alternativa davant l'esgotament del petroli, no ve sinó a agreujar el " genocidi "mediambiental i humà , com ho demostra en drama de Fukushima.

Les conseqüències sobre la salut laboral, social i ambiental, no han fet sinó empitjorar dràsticament per a dos terços de la població mundial: canvi climàtic, formes de vida que desapareixen, amenaces sobre la sobirania alimentària, malalties laborals, mediambientals i socials com a conseqüència de la precarització generalitzada del treball humà i de l'expansió incontrolada de les innovacions tecnològiques al servei del capital financer i productiu.

La salut laboral és una part essencial de la salut social i mediambiental. Si no donem passos seriosos, aquí i ara, cap a un altre model energètic i, per tant cap a un altre model productiu i de consum, no haurem fet res per evitar la cada vegada pitjor salut que tenim en el present i, serem responsables que les generacions futures, tinguin no només dels indicadors de salut actuals, sinó que aquests es veuran agreujats molt seriosament.

La vida sana i en harmonia per a tothom, per als éssers vius que habitem aquest planeta i per als qui ho habitin matí, només pot ser possible amb un canvi radical en el model productiu, energètic i en el model de consum. Cal un ampli debat social sobre el dret a viure amb salut, a un treball de qualitat, a cuidar i ser cuidats, a unes relacions personals basades en la llibertat, a un oci creatiu.

La Salut laboral, social i ambiental, és un dret de tots els éssers humans. Exigim-la i lluitem per ella.

Secretaria de Salut Laboral - Secretariat Permanent de la CGT