CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

A l´Estat Espanyol hi ha més de 420.000 llars amb alguna persona aturada mantinguts per un pensionista. El 2007, tot just eren 150.000 llars

Dilluns, 20 maig, 2013

La crisi triplica les famílies espanyoles amb membres a l'atur i sostingudes per un pensionista.
A l´Estat Espanyol hi ha més de 420.000 llars amb alguna persona aturada mantinguts per un pensionista, en 2007 tot just eren 150.000.
Tres de cada quatre jubilats perceben uns ingressos menors que un salari d'un treballador sense qualificació, segons dades oficials.
Analistes alerten que s'està invertint de manera "injusta" el flux de solidaritat intergeneracional de l'estat de benestar.


Els sustentats passen a sustentadors. La crisi econòmica i la seva persistència en el temps està provocant una inversió "injusta" i sense precedents en el flux de l'anomenada "solidaritat intergeneracional" . El pacte social pel qual els adults d'avui paguen la jubilació dels majors s'està veient trastocat per les retallades i l'augment de la desocupació. Així, actualment hi ha més de 420.000 llars amb algun membre en atur que estan sustentats per un pensionista , gairebé el triple que els registrats el 2007.

En els últims deu anys la pensió mitjana ha pujat 250 euros mensuals, però segueix havent-hi un terç per sota del salari mínim, fa sis anys el percentatge de famílies amb problemes d'atur sostingudes per un una pensió pública tot just suposava el 3,6% del total de llars en què una persona gran és el contribuent principal. Actualment superen el 9%, i suposen la principal font d'ingressos en el 26% de les llars espanyoles. "Aquesta dada deixa entreveure la importància que han cobrat les pensions, que estan sent un element clau per contenir el risc de pobresa", expliquen els investigadors de la fundació.

I és que la relativa estabilitat de les pensions (tot i així no s'ha lliurat d'una congelació al 2011 i una actualització per sota de l'IPC el 2013) ha suposat un guany de riquesa en relació al conjunt de la societat , més colpejada pels deutes i la desocupació. En els inicis de la crisi, la taxa de pobresa de les persones majors de 65 anys (21,7%) superava la mitjana del conjunt de la població (20,7%), en els últims tres anys s'han girat les tornes i la taxa de pobresa dels majors és ara del 16,9% enfront del 21,1% general . En els últims deu anys la pensió mitjana de jubilació ha pujat en uns 250 euros, situant-se ara en els 975 euros, segons dades de la Seguretat Social .

Malgrat les millores registrades en l'última dècada, les mesures de retallada i ajust aprovades des de 2010 han minvat la capacitat adquisitiva dels més de 8 milions de pensionistes, dels quals 5,4 milions són jubilats . Només la última no actualització respecte a l'IPC ha suposat una diferència anual mitjana de 222 euros .

A aquestes retallades cal sumar, per exemple, un encariment anual del 20,7% en les medicines i del 10,8% en la factura elèctrica . S´alerta que la crisi està abocant a molta gent gran a creixents situacions de pobresa i desigualtat social .

Uns ingressos baixos, però a l'alça

El salari mitjà d'un treballador sense estudis està per sobre de les pensions de tres de cada quatre jubilats. Quina és la capacitat adquisitiva dels jubilats espanyols? Segons les últimes estadístiques publicades per la Seguretat Social , tres quartes parts (el 73%) dels pensionistes perceben uns ingressos per sota dels 15.400 euros bruts anuals .

Aquesta xifra se situaria fins i tot per sota del rang de sous més baix de tot el mercat laboral espanyol: El salari mitjà d'un treballador sense estudis s'estima en els 15.479 euros bruts, segons l' última Enquesta d'Estructura Salarial publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) al desembre de 2012.

El gruix de les pensions (més de 3,5 milions) oscil · len entre els 500 i els 900 euros bruts mensuals, el que deixa a més de dos milions de persones grans percebent pagues per sota del salari mínim interprofessional (645 euros mensuals). Un terç de les pensions segueixen sent mínimes , i no obstant això també hi ha més d '1,89 milions de pensionistes que perceben més de 16.800 euros bruts a l'any, una retribució per sobre del salari més freqüent entre els espanyols, de 16.489 euros, segons l'INE .

I és que les dades demostren que, tot i que encara hi ha grans bosses de precarietat entre els pensionistes, aquests estan augmentant en general les seves retribucions pel fet que els nous jubilats perceben retribucions més elevades que aquells que causen baixa . Segons la Seguretat Social , els nous jubilats cobren, de mitjana, 1.350 euros bruts al mes.

FONT: 20MINUTOS.ES